herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 98/37/ 2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu na 2009 rok 2009-01-19 15:26
Zarządzenie nr 96/36/2008 z dnia 20.08.2008 r. w sprawie: wykupu działki oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 101/16 o pow. 0,0530 ha, położonej w Dębnie w obrębie 2 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, tj. zaopatrzenia w energię elektryczną. 2008-09-03 10:48
Zarządzenie nr 95/36/2008 z dnia 20.08.2008 r. w sprawie: powołania stałej Komisji do likwidacji sprzętu przekazanego po byłej Przychodni Zdrowia w Dębnie i Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Warnicach i Różańsku dla podmiotów prowadzących podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną w tych obiektach. 2008-08-28 10:15
Zarządzenie nr 94/35/2008 z dnia 18.08.2008 r. w sprawie: zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-08-26 15:17
Zarządzenie nr 93/33/2008 z dnia 11.08.2008 r. w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok 2008-08-26 15:16
Zarządzenie nr 92/33/2008 z dnia 6.08.2008 r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2008-08-26 15:15
Zarządzenie nr 91/33/2008 z dnia 6.08.2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 2008-08-26 15:15
Zarządzenie nr 90/33/2008 z dnia 6.08.2008 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych 2008-08-26 15:14
Zarządzenie nr 89/33/2008 z dnia 06.08.2008 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2008-08-11 15:40
Zarządzenie nr 88/33/2008 z dnia 06.08.2008 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora w placówkach oświatowych 2008-08-11 15:40