herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 86/32/2008 z dnia 29.07.2008 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej wg ewidencji gruntów dz. nr 487 o pow. 0,2900 ha, położonej we wsi Więcław, obręb Barnówko, Gminy Dębno z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej oraz zbiornika gromadzenia nieczystości ciekłych, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 2008-08-19 12:46
Zarządzenie nr 85/32/2008 z dnia 29.07.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-08-19 12:46
Zarządzenie nr 87/32/2008 z dnia 29.07.2008 r. w sprawie: zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-08-05 12:50
Zarządzenie nr 84/31/2008 z dnia 15.07.2008 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za pobyt w przedszkolach 2008-07-31 14:27
Zarządzenie nr 83/31/2008 z dnia 15.07.2008 r. w sprawie: zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-07-24 11:59
Zarządzenie nr 81/30/2008 z dnia 3.07.2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-07-24 11:34
Zarządzenie nr 80/30/2008 z dnia 3.07.2008 r. w sprawie: wykupu działek oznaczonych wg ewidencji gruntów dz. nr 162/4, nr 162/6, nr 162/10 o łącznej pow. 13,8300 ha, położonych w obrębie Ostrowiec, Gminy Dębno na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości 2008-07-24 11:34
Zarządzenie nr 82/30/2008 z dnia 3.07.2008 r. w sprawie: zmiany składu kolegium redakcyjnego Samorządowego Biuletynu Informacyjnego ?Merkuriusz Dębnowski? 2008-07-15 13:13