herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 75/27/2008 z dnia 25.06.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2008-07-24 11:10
Zarządzenie nr 79/29/2008 z dnia 30.06.2008 r. w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok 2008-07-24 10:57
Zarządzenie nr 78/29/2008 z dnia 30.06.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok instytucji kultury - Dębnowskiego Ośrodka Kultury 2008-07-24 10:57
nr 76/28/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok instytucji kultury ? Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie 2008-07-24 10:56
Zarządzenie nr 77/28/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie: powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie 2008-07-01 14:38
Zarządzenie nr 74/27/2008 z dnia 25.06.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2008-07-01 09:41
Zarządzenie nr 73/27/2008 z dnia 25.06.2008 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji do opracowywania budżetu gminy w formie zadań oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 2008-07-01 09:41
Zarządzenie nr 72/27/2008 z dnia 25.06.2008 r. w sprawie: zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-07-01 09:41
Zarządzenie nr 71/27/2008 z dnia 25.06.2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok. 2008-07-01 09:40
Zarządzenie nr 70/26/2008 z dnia 17.06.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży 2008-07-01 09:39
Zarządzenie nr 69/26/2008 z dnia 17.06.2008 r. w sprawie: przyznania nagród za osiągnięcia i wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno 2008-07-01 09:39
Zarządzenie nr 68/25/2008 z dnia 10.06.2008 r. w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok 2008-07-01 09:38
Zarządzenie nr 67/25/2008 z dnia 10.06.2008 r. w sprawie: powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cychrach 2008-07-01 09:38
Zarządzenie nr 66/23/2008 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie 2008-07-01 09:28
Zarządzenie nr 65/23/2008 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2008-06-16 14:27
Zarządzenie nr 64/23/2008 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 2008-06-16 14:27
Zarządzenie nr 63/23/2008 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie: zmiany składu kolegium redakcyjnego Samorządowego Biuletynu Informacyjnego ?Merkuriusz Dębnowski? 2008-06-16 14:26
Zarządzenie nr 62/23/2008 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży 2008-06-16 14:25
Zarządzenie nr 61/23/2008 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności dz. nr 156 o pow. 0,0631 ha, położonej w m. Dębno, przy ul. Grunwaldzkiej, obręb 4 2008-06-16 14:25
Zarządzenie nr 60/23/2008 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2008-06-16 14:24
Zarządzenie nr 59/23/2008 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2008-06-16 14:24
Zarządzenie nr 58/23/2008 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości dz. nr 363/7 o pow. 0,0806 ha, położonej w m. Dębno, przy ul. Mickiewicza, obręb 4. 2008-06-13 15:01