herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 104/47/2007 z dnia 31.10.2007 r. w sprawie: zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok 2007-11-12 16:10
Zarządzenie nr 103/47/2007 z dnia 31.10.2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok 2007-11-12 16:09
Zarządzenie nr 102/46/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2007-11-12 16:09
Zarządzenie nr 101/46/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie: wykupu działki położonej w Dębnie obręb 5, przy ul. przy ul. Owocowej określonej dz. nr 926/1 o pow. 0,0008 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie działki nr 249/52 – droga. 2007-11-12 16:09
Zarządzenie nr 100/46/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 2007-11-12 16:08
Zarządzenie nr 99/46/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2007-11-12 16:08
Zarządzenie nr 98/46/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności dz. nr 938/4 o pow. 0,2263 ha położonej w Różańsku, gminy Dębno 2007-11-12 16:07
Zarządzenie nr 97/43/2007 z dnia 10.10.2007 r. w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok. 2007-10-25 12:57
Zarządzenie nr 96/43/2007 z dnia 10.10.2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2007-10-25 12:58
Zarządzenie nr 95/42/2007 z dnia 03.10.2007 r. w sprawie: wniesienia aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie nieruchomości zabudowanych stacjami ujęcia wody 2007-10-25 12:57
Zarządzenie nr 94/42/2007 z dnia 03.10.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2007-10-25 12:56
Zarządzenie nr 93/42/2007 z dnia 03.10.2007 r. w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok 2007-10-25 12:55