herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 66/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok 2007-07-05 13:04
Zarządzenie nr 65/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej 2007-07-05 13:02
Zarządzenie nr 64/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej 2007-07-05 13:01
Zarządzenie nr 63/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2007-07-05 13:01
Zarządzenie nr 62/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok 2007-07-05 13:00
Zarządzenie nr 61/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2007-07-05 12:58
Zarządzenie nr 60/24/2007 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok instytucji kultury – Dębnowski Ośrodek Kultury 2007-07-03 12:09
Zarządzenie nr 59/23/2007 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok 2007-07-02 15:43
Zarządzenie nr 58/23/2007 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych 2007-07-02 15:42
Zarządzenie nr 57/23/2007 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie: stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta i Gminy Dębno 2007-07-02 15:41
Zarządzenie nr 56/23/2007 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007 2007-07-02 15:41
Zarządzenie nr 55/23/2007 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2007-07-02 15:40