herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała nr LXVII/397/2006


UCHWAŁA NR LXVII/397/2006

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 28czerwca 2006 r.  

W sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą

„Plan Rozwoju wsi Suchlica  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz.U. nr 284, poz. 2846) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1

Zatwierdza się plan rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju Wsi Suchlica”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.  

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie  

Helena Sługocka 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 29-09-2006 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Mazepa 29-09-2006 08:58