Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr LXII/369/2006


U C H W A Ł A nr LXII/369/2006

RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE

Z DNIA 30 MARCA 2006 ROKU

w sprawie : zmiany uchwały Nr XVIII/188/04 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia
27 maja 2004 r. w sprawie :ustalenia planu sieci publicznych szkół

podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie

miasta i gminy Dębno.

Na podstawie art. 17 ust. 4, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVIII/188/04 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie :ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. nr 54, poz. 982) wprowadza się następujące zmiany :

  1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 10 należą :

ul.A. Mickiewicza cała, ul. Królowej Jadwigi, ul. Jagiełły, ul. Parkowa, ul. Ogrodowa,

ul. Wodna, ul. Gorzowska, ul. Poprzeczna, ul. Chrobrego, ul. Boczna, ul. Zakręt, ul. J. Baczewskiego, ul. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. J.Słowackiego od nr 27-43 numery nieparzyste i od nr 44-58 numery parzyste, ul. Droga Zielona, ul. Racławicka, ul. Demokracji, ul. Cegielniana, ul. Myśliborska,
ul. Willowa, ul. Sportowa, ul. Tartaczna, ul. Kard.S.Wyszyńskiego, ul. Dzicze, ul. Kolejowa, ul. Leśna od nr 25-29 numery nieparzyste i nr 32, ul. Jeziorna, ul. Szkolna, ul.T. Kościuszki od nr 1 do nr 18,

ul. Ofiar Katynia od nr 1 do nr 19 numery nieparzyste, ul. Daszyńskiego, ul. Kosynierów, ul. Miła,
ul. Wesoła, ul. Pogodna, ul. Grunwaldzka, ul. Mieszka I, ul. Juranda, ul. Łokietka, ul. Nizinna,
ul. Wspólna, ul. Hołdownicza, ul. Zielona, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul.Klonowa, ul. Lipowa,
ul. Pługowa, ul. Rolnicza,ul. Bolesława Śmiałego, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Północna,
ul. Wrzosowa, ul. Spacerowa, ul. Zalesie;

miejscowości : Barnówko, Mostno, Łazy, Więcław.”;

  1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie

ul. J. Słowackiego 21 należą:

ul. J. Słowackiego od nr 2 do nr 42 parzyste i od nr 1 do nr 25 nieparzyste,

ul. L. Waryńskiego, ul.T. Kościuszki od nr 19 do nr 47, ul. Mała, ul. M. Konopnickiej,
ul. Pułaskiego, ul. Włościańska, ul. Harcerska, ul. Piaseczna, ul. Leśna od nr 1 do nr 23
nieparzyste i od nr 2 do nr 30 parzyste, ul. Ofiar Katynia od nr 2 do końca parzyste i od nr 21 do końca nieparzyste, ul .Jana Pawła II cała,ul. Głowackiego, ul. Planty, ul. Spokojna,
ul. Prusiec, ul. Kwiatowa, ul. Zachodnia, ul. Jaśminowa, ul. Różana, ul. Morelowa,
ul. Wiśniowa, ul. Orla, ul. Siewna, ul. Łąkowa, ul. Kostrzyńska, ul. Dargomyślska,
ul. Rzemieślnicza, ul. Chojeńska, ul. Złota, ul.Rubinowa, ul. I Armii, ul. Miodowa,
ul. Mireckiego, ul. Moniuszki, ul. Słoneczna, ul. Wojska Polskiego, ul. Piasta,ul. Matejki, Plac Zwycięstwa, ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterów Września, ul. Plac Konstytucji, ul. Szara, ul. Witosa, ul. Krótka, ul.Owocowa;miejscowości: Oborzany.”;

  1. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 10. Do Gimnazjum w Dębnie przy ul. Jana Pawła II nr 1 uczęszczają uczniowie

z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 10 oraz z obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie ul. Juliusza Słowackiego nr 21 , z obwodu Szkoły Podstawowej Cychry, obwodu Szkoły Podstawowej Sarbinowo i obwodu Szkoły Podstawowej
w Dargomyślu.”;

  1. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 11. Do Gimnazjum w Smolnicy uczęszczają uczniowie z obwodu Szkoły Podstawowej

w Smolnicy , obwodu Szkoły Podstawowej w Różańsku.”.

§ 2. Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granice ich obwodów ustala się,
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2006 roku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca RM

Helena Sługocka

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.17 ust.4 ustawy o systemie oświaty Rada Gminy uchwala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Proponowany plan sieci wynika z prośby mieszańców z obwodu Szkoły Podstawowej w Sarbinowie i Dargomyśl o ujęcie tych uczniów w obwodzie Gimnazjum Publicznego w Dębnie., z uwagi na krótszą odległość od miejsca zamieszkania do szkoły. Jednocześnie dopisano nowe ulice Dębna do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 i 3 w Dębnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 25-05-2006 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2006 15:16