Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr LIX/349/2005


Uchwała Nr LIX/349/2005

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 grudnia 2005 r

w sprawie : zmiany Uchwały Nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zamknięcia wysypiska

komunalnego w Dębnie

Na podst. art. 7 ust. 1 pkt. 3 , art. 18 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (J.t. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591, zmiany : z 2002r. , Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U.Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 153, poz.1271, Dz.U. Nr 214, poz.1806, z 2003r. Dz.U.Nr 80, poz. 717, Dz.U.Nr 162, poz.1568, z 2004r. Dz.U.Nr 102, poz.1055, Dz.U.Nr 116, poz.1203, z 2005r. Dz.U. Nr 172 poz.1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457), art. 16a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956, z 2005r. , Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087) oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (J.t.: Dz.U. z 2004r., Nr 121, poz. 1266; zm. Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1462) Rada Miejska w Dębnie uchwala co, następuje:

§ 1

§ 1 powołanej Uchwały Nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2002r. otrzymuje nowe brzmienie :

„W związku z realizacją Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami ustala się dla składowiska komunalnego w Dębnie termin zakończenia rekultywacji o kierunku rolnym do dnia 31.12.2008r. „

§2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 09-02-2006 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2006 13:35