Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZA?DZENIE NR 6/3/2024 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2024-05-23 12:33:39
Obwieszczenie Burmistrza Dębna znak GNiOŚ.6220.53.2021.KT z 22.05.2024r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186 w ramach zadania pn: Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki Kosy Katarzyna Trybel 2024-05-23 12:24:34
Pomoc Publiczna udzielona w 2023 roku Adam Szyszka 2024-05-23 12:13:10
Pomoc Publiczna udzielona w 2023 roku Adam Szyszka 2024-05-23 12:12:52
Ulgi udzielone podatnikom w 2023 roku Adam Szyszka 2024-05-23 12:12:21
INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO OFERTY Renata Jarmuszka-Izak 2024-05-23 09:24:53
ZARZĄDZENIE NR 5/3/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Mirosław Turów 2024-05-23 09:22:54
ZARZĄDZENIE NR 7/3/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania delegatów Gminy Dębno do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na czas trwania kadencji samorządu terytorialnego. Mirosław Turów 2024-05-23 09:03:04
SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Anna Szymczyk 2024-05-23 08:18:43
zadania i kompetencje - z-ca burmistrza Beata Biaduń - Broda Jarosław Olobry 2024-05-23 07:25:17
ZARZA?DZENIE NR 4/3/2024 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze przetargu Mirosław Turów 2024-05-22 14:58:18
Obwieszczenie Burmistrza Dębna znak GNiOŚ.6220.53.2021.KT z 22.05.2024r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186 w ramach zadania pn: Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki Kosy Katarzyna Trybel 2024-05-22 14:57:39
Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 21 maja 2024 roku o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obr. Dębno 7 oznaczonej dz. nr 45/13, 45/18, 45/19, 45/20, 45/21, 45/22, 45/23, 45/25, 45/26, 45/27, 45/28, 45/49 i 45/50 (w kompleksie) Katarzyna Trybel 2024-05-22 14:10:16
Informacja Burmistrza Dębna o odwołaniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007, Dębno 7 oznaczonej w ewidencji gruntów działkami nr 45/13, 45/18, 45/19, 45/20, 45/21, 45/22, 45/23, 45/25, 45/26, 45/27, 45/28, 45/49 i 45/50 (w kompleksie) Katarzyna Trybel 2024-05-22 14:04:42
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych na terenach wiejskich w dniu 9 czerwca 2024r. Anna Szymczyk 2024-05-22 11:34:49
informacja w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Anna Szymczyk 2024-05-22 10:32:52
informacja w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Anna Szymczyk 2024-05-22 10:32:23
Plan zamówień publicznych 2024 Agnieszka Ludynia 2024-05-21 13:02:40
POSTANOWIENIE NR 397/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dębno Anna Stańczak 2024-05-21 13:02:00
Obwieszczenie Burmistrza Dębna z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie okręgu wyborczego oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Dębna zarządzonych na dzień 14 lipca 2024r. Anna Stańczak 2024-05-20 16:31:14
Plan zamówień publicznych 2024 Agnieszka Ludynia 2024-05-20 14:40:43
Rejestr wniosków mieszkańców i organizacji społecznych działających w Gminie Dębno - dokument usunięty Mirosław Turów 2024-05-20 13:32:37
ZARZĄDZENIE NR 3/2/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2024 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok Mirosław Turów 2024-05-17 10:19:08
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego , znak AP-4.7840.1.1.2024.PM(9), informujące o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji pn.: "wymiana rurociągu DN500 pomiędzy 17 000 a 38 390km (21,390km) na odcinku Łupowo-Bielinek". Monika Gaczyńska 2024-05-17 09:31:10
INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO OFERTY Renata Jarmuszka-Izak 2024-05-17 08:46:20
Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego - budowa drogi gminnej na działce nr 98/3 w Ostrowcu stanowiącej drogę dojazd do działek Adam Trzciński 2024-05-17 07:35:15
II sesja Rady Miejskiej Dębna w dniu 23 maja 2024 roku (projekty uchwał) Monika Gubała 2024-05-16 12:11:20
II sesja Rady Miejskiej Dębna w dniu 23 maja 2024 roku (projekty uchwał) Monika Gubała 2024-05-16 12:10:36
II sesja Rady Miejskiej Dębna w dniu 23 maja 2024 roku Monika Gubała 2024-05-16 12:07:09
Obwieszcenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia -budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW na dz. nr ewid. 167/4, 204, 208/1, 324/1obręb 0009 Kamień Wielki, gmina Witnica. Monika Gaczyńska 2024-05-16 09:38:02
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Renata Jarmuszka-Izak 2024-05-15 11:36:40
Stowarzyszenie Zwykłe SKANSEN - zadanie pt. "Konserwacja sprzętu eksponowanego w skansenie, połączona z integracją byłych i obecnych mieszkańców" Renata Jarmuszka-Izak 2024-05-15 11:34:07
Informacja Komisarza Wyborczego II o terminie losowania i dodatkowych zgłoszeniach w celu powołania w gminie Dębno obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r Anna Stańczak 2024-05-15 10:00:50
Dyżur Radnych kadencja 2024-2029 Monika Gubała 2024-05-15 09:12:56
Postanowienie znak GNiOŚ.6220.33.2023.AP z dnia 14 maja 2024r. ws. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GNiOŚ.6220.33.2023.AP z dnia 09 kwietnia 2024r. Katarzyna Trybel 2024-05-14 15:00:39
obwieszczenie Burmistrza Dębna o wydaniu postanowienia z 14 maja 2024r. ws. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GNiOŚ.6220.33.2023.AP Katarzyna Trybel 2024-05-14 14:55:29
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetragowym Magdalena Daćko-Dawidowicz 2024-05-14 09:29:50
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego - budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV w rurze osłonowej pod wodą płynącą na działce nr 27/1, obręb 0004 Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie. Monika Gaczyńska 2024-05-13 14:43:30
ZARZĄDZENIE NR 2/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Dębna. Mirosław Turów 2024-05-13 13:09:01
ZARZĄDZENIE NR 1/1/2024 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Dębna. Mirosław Turów 2024-05-13 13:06:57