herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE koniec kadencji 2010-2014 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:54:55
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2013 R. Anna Szymczyk 2018-11-23 08:54:46
Oświadczenia za rok 2012 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:54:35
oświadczenia za 2011 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:54:25
OŚWIADCZENIA za 2010 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:54:14
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:53:19
Oświadczenia na zakończenie kadencji 2006-2010 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:53:07
OŚWIADCZENIA za 2009 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:52:55
Oświadczenia za 2008 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:52:43
ARCHIWUM Anna Szymczyk 2018-11-23 08:52:05
Dyżury Radnych Anna Szymczyk 2018-11-23 08:50:49
Protokoły z sesji RM Anna Szymczyk 2018-11-23 08:50:20
Plan pracy Rady Miejskiej Anna Szymczyk 2018-11-23 08:50:11
Interpelacje Anna Szymczyk 2018-11-23 08:50:01
Protokoły komisji rewizyjnej Anna Szymczyk 2018-11-23 08:49:53
Plan pracy komisji Anna Szymczyk 2018-11-23 08:43:16
Rejestr wniosków Anna Szymczyk 2018-11-23 08:43:07
Rejestr zapytań radnych Anna Szymczyk 2018-11-23 08:42:56
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Dębnie kadencja 2014-2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:42:47
Rejestr wniosków mieszkańców i organizacji społecznych działających w Gminie Dębno Kadencja 2014-2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:42:32
REJESTR SKARG KADENCJA 2014-2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:42:21
Komisje Rady kadencja 2010-2014 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:42:01
Terminy i porządek sesji Anna Szymczyk 2018-11-23 08:41:41
Komisje Rady kadencja 2014-2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:41:32
Skład Rady Miejskiej Anna Szymczyk 2018-11-23 08:41:06
UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:39:08
UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych oraz ustalenia zakresu ich działalności. Anna Szymczyk 2018-11-23 08:35:53
UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:35:03
UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:33:53
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:32:36
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:31:03
ARCHIWUM Anna Szymczyk 2018-11-23 08:13:38
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:07:17
kadencja 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:04:17
ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE BURMISTRZA 2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 07:45:37
ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE BURMISTRZA 2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 07:37:18
Zadania i Kompetencje Rady Miejskiej Anna Szymczyk 2018-11-23 06:38:48
Kierownictwo Urzędu Anna Szymczyk 2018-11-23 06:31:57
Dane teleadresowe Anna Szymczyk 2018-11-23 06:31:31
Burmistrz Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 06:30:31