herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-07-05 14:27:33
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-07-05 14:27:26
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-07-05 14:27:17
raport z konsultacji BO na 2019 Anna Szymczyk 2018-07-05 13:59:39
UCHWAŁA NR LV/377/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna. Anna Szymczyk 2018-07-05 13:31:30
UCHWAŁA NR LV/376/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego Anna Szymczyk 2018-07-05 13:30:58
UCHWAŁA NR LV/375/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Dębno. Anna Szymczyk 2018-07-05 13:30:28
UCHWAŁA NR LV/374/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Anna Szymczyk 2018-07-05 13:29:42
UCHWAŁA NR LV/373/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach na terenie gminy Dębno. Anna Szymczyk 2018-07-05 13:29:08
UCHWAŁA NR LV/372/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na budowie studni wierconych na terenie Gminy Dębno Anna Szymczyk 2018-07-05 13:28:17
UCHWAŁA NR LV/371/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat Anna Szymczyk 2018-07-05 13:26:07
nr LV/370/2018 w sprawie zmian w WPF Gminy Dębno na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2018-07-05 13:24:47
Świadczenie usług transportowych - przewozy szkolne uczniów z Gminy Dębno w roku szkolnym 2018/2019 Jakub Stryjewski 2018-07-05 13:24:09
Sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowy na terenie miasta i gminy Dębno w roku szkolnym 2018/2019 Jakub Stryjewski 2018-07-05 13:23:46
UCHWAŁA NR LV/369/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Dębna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-07-05 13:22:43
2.07.2018r. Anna Szymczyk 2018-07-05 13:21:48
Kompleksowy remont i przebudowa hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-05 13:21:45
Kompleksowy remont i przebudowa hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-05 13:21:03
formularz zgłoszeniowy wraz z zalącznikami dla wnioskujących Anna Szymczyk 2018-07-05 12:06:34
ZARZĄDZENIE NR 63/21/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: regulaminu Budżetu Obywatelskiego Dębna na rok 2019 Anna Szymczyk 2018-07-05 11:44:15
Budżet Obywatelski na 2019 rok Anna Szymczyk 2018-07-05 11:43:37
ZARZĄDZENIE NR 63/21/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: regulaminu Budżetu Obywatelskiego Dębna na rok 2019 Anna Szymczyk 2018-07-05 11:43:08
lipiec Anna Szymczyk 2018-07-05 11:41:29
Zapytanie ofertowe na budowę ogrodzenia i oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-07-05 07:35:01
Zapytanie ofertowe na budowę ogrodzenia i oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-07-05 07:33:06
Zapytanie ofertowe na budowę ogrodzenia i oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-07-05 07:32:37
Zapytanie ofertowe na budowę ogrodzenia i oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie Agnieszka Ludynia 2018-07-05 07:32:22
Wyniki z dn. 04.07.2018 r. Emilia Jenda 2018-07-04 13:51:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Katarzyna Trybel 2018-07-04 11:20:04
Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku - Poznajemy Region - Pomorze Zachodnie Emilia Jenda 2018-07-03 14:41:53
Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-03 14:32:22
Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-03 14:32:16
Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-03 14:31:49
Remont ul.Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-03 12:51:57
Remont ul.Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-03 12:51:42
Chrobak Paweł - Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie Marzena Jarocka 2018-07-03 11:20:26
Downar Piotr - Burmistrz Dębna Marzena Jarocka 2018-07-03 11:19:38
Knapik Jan - Zastępca Burmistrza Dębna Marzena Jarocka 2018-07-03 11:19:10
Pludra Iwona - Skarbnik Gminy Marzena Jarocka 2018-07-03 11:18:38
Szymczyk Anna - Sekretarz Gminy Marzena Jarocka 2018-07-03 11:18:15