herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-23 12:40:20
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-11-23 12:33:51
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Sylwia Pelczarska 2018-11-23 11:10:13
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GNiOŚ.6220.1.2016.KT dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu usług tartacznych przy ulicy Leśnej 31 w miejscowości Dębno na nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 314/1 - obr. 006 Dębno Katarzyna Trybel 2018-11-23 10:22:40
Koło Łowiecki DZIK Myślibórz kalendarz polowań 11-12.2018 Katarzyna Trybel 2018-11-23 10:02:31
Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2014 - 2022 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:19:50
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY DĘBNO NA LATA 2007-2013 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:19:29
STRATEGIA ROZWOJU GMINY Anna Szymczyk 2018-11-23 09:19:01
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na lata 2009-2015 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:18:24
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2008 - 2015 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:17:35
strategia prolblemów społecznych Anna Szymczyk 2018-11-23 09:17:14
Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochron y Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2015 na terenie gminy D ę bno. Anna Szymczyk 2018-11-23 09:16:58
STRATEGIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Anna Szymczyk 2018-11-23 09:16:26
PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOSCI NA LATA 2013 - 2015 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:15:24
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Anna Szymczyk 2018-11-23 09:14:46
PLAN GMINNEGO WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI Anna Szymczyk 2018-11-23 09:05:39
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DĘBNO NA 2009 ROK Anna Szymczyk 2018-11-23 09:05:03
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2010 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:04:44
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2011 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:04:28
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2012 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:04:08
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2013 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:03:53
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2014 Anna Szymczyk 2018-11-23 09:03:41
PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DĘBNO NA 2015 ROK Anna Szymczyk 2018-11-23 09:03:25
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2016 rok Anna Szymczyk 2018-11-23 09:03:10
PROGRAM PROFILAKTYKI Anna Szymczyk 2018-11-23 09:02:35
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 09:00:49
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 09:00:34
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 09:00:25
UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 09:00:15
UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 09:00:04
UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych oraz ustalenia zakresu ich działalności. Anna Szymczyk 2018-11-23 08:59:46
UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna Anna Szymczyk 2018-11-23 08:59:26
SESJA 22.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-11-23 08:58:57
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KADENCJA 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:58:16
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK Anna Szymczyk 2018-11-23 08:57:49
Oświadczenia za 2015 rok Anna Szymczyk 2018-11-23 08:57:36
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015 - jednostki organizacyjne Anna Szymczyk 2018-11-23 08:57:27
Oświadczenia majątkowe za 2016 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:57:17
Oświadczenia za 2017 r. Anna Szymczyk 2018-11-23 08:57:06
Oświadczenia koniec kadencji 2014-2018 Anna Szymczyk 2018-11-23 08:56:53