herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:35:10
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:34:52
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:34:42
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:34:33
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:34:21
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:34:01
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:33:52
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:33:34
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:33:25
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:33:15
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:33:05
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-05-30 12:32:50
Protokół z przebiegu LII sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 marca 2018 r. Emilia Jenda 2018-05-30 12:22:13
- dokument usunięty Emilia Jenda 2018-05-30 12:21:33
- dokument usunięty Emilia Jenda 2018-05-30 12:21:30
Protokół z przebiegu XLIX sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25.01.2018 r. Emilia Jenda 2018-05-30 12:18:55
Klauzula informacyjna doty. ochrony danych osobowych- lista poparcia kandydata do Rady Seniorów Anna Szymczyk 2018-05-30 11:05:34
OGŁOSZENIE BURMISTRZA DĘBNA w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2018-05-30 10:25:55
Protokół z przebiegu LIII sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 kwietnia 2018 r. Emilia Jenda 2018-05-30 10:14:16
ogłoszenie o naborze do Dębnowskiej Rady Seniorów Anna Szymczyk 2018-05-30 09:07:24
ogłoszenie o naborze do Dębnowskiej Rady Seniorów Anna Szymczyk 2018-05-30 08:43:05
ogłoszenie o naborze do Dębnowskiej Rady Seniorów Anna Szymczyk 2018-05-30 08:42:46
ZARZA?DZENIE NR 53/15/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, celem oceny i wyłonienia laureato?w gminnego konkursu plastycznego pn. ?Moja gmina taka pie?kna?. Anna Szymczyk 2018-05-29 14:05:51
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Mali Cychrowiacy" Emilia Jenda 2018-05-29 12:44:00
UCHWAŁA NR LIV/368/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynnos?c? Burmistrza De?bna Anna Szymczyk 2018-05-29 11:03:26
UCHWAŁA NR LIV/367/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyje?cia obowia?zku utrzymania grobo?w i cmentarzy wojennych na terenie Gminy De?bno Anna Szymczyk 2018-05-29 11:02:02
UCHWAŁA NR LIV/366/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/264/97 Rady Miejskiej w De?bnie z dnia 9 paz?dziernika 1997 r. w sprawie: przekazania mienia komunalnego do korzystania i zarza?dzania Sołectwu Dargomys?l. Anna Szymczyk 2018-05-29 10:59:54
UCHWAŁA NR LIV/365/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy De?bno dla miejscowos?ci Oborzany Anna Szymczyk 2018-05-29 10:58:59
UCHWAŁA NR LIV/364/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: wyraz?enia zgody na wydzierz?awienie nieruchomos?ci na rzecz oso?b, kto?re korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomos?ci na podstawie umowy dzierz?awy przez okres 3 lat Anna Szymczyk 2018-05-29 10:57:32
UCHWAŁA NR LIV/363/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-05-29 10:56:52
UCHWAŁA NR LIV/362/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budz?etu za rok 2017 Anna Szymczyk 2018-05-29 10:56:20
UCHWAŁA NR LIV/361/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budz?etu Gminy De?bno za 2017 rok Anna Szymczyk 2018-05-29 10:55:47
24.05.2018r. Anna Szymczyk 2018-05-29 10:54:31
ZARZĄDZENIE NR 52/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej Anna Szymczyk 2018-05-29 09:27:02
ZARZĄDZENIE NR 49/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-05-29 09:26:27
ZARZĄDZENIE NR 49/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-05-29 09:26:24
ZARZĄDZENIE NR 49/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-05-29 09:26:01
Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku Emilia Jenda 2018-05-29 09:25:20
ZARZĄDZENIE NR 49/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-05-29 09:25:18
ZARZĄDZENIE NR 49/15/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-05-29 09:17:11