herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz. nr 45/34 w obrębie 0007 m. Dębno oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej - dz. nr 45/30 położonej w obrębie 0007 m. Dębno Katarzyna Trybel 2018-07-16 07:21:28
Rewitalizacja skweru przy ul. Baczewskiego w Dębnie. Anna Szymczyk 2018-07-13 11:49:39
ZARZĄDZENIE NR 74/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 49/15/2018 Burmistrza Dębna z dnia 28 maja 2018 roku Anna Szymczyk 2018-07-12 10:27:16
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego, miasta Dębna Tomasz Jarema 2018-07-12 10:15:28
ZARZĄDZENIE NR 73/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (odcinek od istniejącej S 147 do SR 145) w m. Krześnica Anna Szymczyk 2018-07-11 13:05:16
ZARZĄDZENIE NR 72/22/2018. BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej do m. Sarbinowo- kolonia Anna Szymczyk 2018-07-11 13:04:21
ZARZĄDZENIE NR 71/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Anna Szymczyk 2018-07-11 13:03:47
ZARZĄDZENIE NR 70/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-07-11 13:03:15
ZARZĄDZENIE NR 69/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-07-11 13:02:42
ZARZĄDZENIE NR 68/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-07-11 13:01:06
ZARZĄDZENIE NR 67/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-07-11 13:00:31
ZARZĄDZENIE NR 66/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Anna Szymczyk 2018-07-11 12:59:57
Świadczenie usług transportowych - przewozy szkolne uczniów z Gminy Dębno w roku szkolnym 2018/2019 Jakub Stryjewski 2018-07-11 12:32:01
Schemat kontroli podatkowej Adam Szyszka 2018-07-11 11:28:46
Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku - Poznajemy Region - Pomorze Zachodnie Emilia Jenda 2018-07-10 09:16:30
ogłoszenie w sprawie Dębnowskiej Rady Seniorów Anna Szymczyk 2018-07-09 13:52:29
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-07-06 13:06:02
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-07-06 13:05:53
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-06 13:04:03
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-06 13:03:38
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-06 13:03:31
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-06 13:03:23
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-06 13:03:13
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-06 13:03:03
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-06 13:01:50
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-06 12:29:04
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-06 12:27:47
Wyniki konkursu z dnia 06.07.2018r. Iza Kubiak-Mazepa 2018-07-06 11:29:14
Wyniki konkursu z dnia 06.07.2018r. Iza Kubiak-Mazepa 2018-07-06 11:28:22
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-06 11:20:42
ZARZĄDZENIE NR 64/21/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie, dla której Gmina Dębno jest organem prowadzącym. Anna Szymczyk 2018-07-06 10:36:30
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-06 10:16:34
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-07-06 09:41:26
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-07-06 09:40:57
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-07-06 08:58:19
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-07-06 08:57:27
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-07-06 08:51:24
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-07-06 08:50:45
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-07-06 08:50:32
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-07-06 08:50:02