herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-09-21 09:03:56
KOŁO ŁOWIECKIE DZIK Myślibórz 09.2018 Katarzyna Trybel 2018-09-20 14:46:09
KOŁO ŁOWIECKIE DZIK MYŚLIBÓRZ Katarzyna Trybel 2018-09-20 14:45:05
KOłO ŁOWIECKIE DZIK DĘBNO 2018-2019 Katarzyna Trybel 2018-09-20 14:42:50
KOłO ŁOWIECKIE DZIK DĘBNO Katarzyna Trybel 2018-09-20 14:42:29
ZARZA?DZENIE NR 96/29/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 19 wrzes?nia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-09-20 14:04:39
ZARZA?DZENIE NR 95/29/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 19 wrzes?nia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci zabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-09-20 14:04:06
ZARZA?DZENIE NR 94/29/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 19 wrzes?nia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-09-20 14:03:37
ZARZA?DZENIE NR 93/29/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 19 wrzes?nia 2018 r. w sprawie zmiany zarza?dzenia nr 58/18/2018 Burmistrza De?bna z 21 czerwca 2018 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-09-20 14:02:08
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DĘBNIE W ZWIĄZKU ZE ZGŁASZANIEM KANDYDATÓW NA BURMISTRZA DĘBNA Anna Szymczyk 2018-09-19 14:37:55
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-18 12:53:36
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-18 12:53:13
Sesja nr XXXII 2004 Anna Szymczyk 2018-09-18 10:15:37
Uchwała nr XXXII/208/2004 z dnia 26.08.2004r. w sprawie woli przystąpienia do prac zmierzających do utworzenia kompleksu handlowo-targowego na terenie po byłych zakładach NZPOW Anna Szymczyk 2018-09-18 10:15:10
Sesja nr XXXII 2004 Anna Szymczyk 2018-09-18 10:12:01
Anna Szymczyk 2018-09-18 07:06:17
informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza Anna Szymczyk 2018-09-18 07:05:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r Anna Szymczyk 2018-09-17 16:12:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r Anna Szymczyk 2018-09-17 16:11:46
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-09-17 12:21:41
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-09-17 12:19:49
LIX sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 27.09.2018 r. Emilia Jenda 2018-09-17 09:41:20
ZARZA?DZENIE NR 92/28/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 11 wrzes?nia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-09-14 14:22:01
wrzesień Anna Szymczyk 2018-09-14 14:21:23
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-14 12:44:52
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-14 12:44:39
LVIII sesja Rady Miejskiej w dniu 14.09.2018 r. Emilia Jenda 2018-09-14 10:53:53
Zapytanie ofertowe "Przycięcie koron drzew w m. Grzymiradz" Katarzyna Trybel 2018-09-14 10:41:22
Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Emilia Jenda 2018-09-14 10:12:38
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-09-14 08:58:45
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 13:59:07
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 13:58:19
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 13:58:11
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 13:57:59
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 13:57:55
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 13:57:50
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 13:57:44
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 13:57:37
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 13:55:43
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 13:52:43