herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2018 rok Adam Szyszka 2018-05-25 11:55:45
Informacje z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 11:54:25
Informacje z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 10:00:06
Informacje z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 09:59:37
Uchwała nr XXI.66.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.01.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębno Adam Szyszka 2018-05-25 09:54:54
Uchwała nr XXI.67.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.01.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dębno na 2018 rok Adam Szyszka 2018-05-25 09:54:39
Uchwała nr XXI.66.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15.01.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębno Adam Szyszka 2018-05-25 09:52:44
Pomoc publiczna udzielona w 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 09:41:59
Ulgi udzielone w 2017 roku Adam Szyszka 2018-05-25 09:41:27
2017 rok Adam Szyszka 2018-05-25 09:40:28
Wyniki z 25.05.2018 r. Emilia Jenda 2018-05-25 08:22:07
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:56:44
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:56:30
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:56:14
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:55:34
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:53:56
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 13:53:40
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 12:42:17
Remont ulicy Wodnej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-05-24 12:41:45
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz istniejącej stacji transformatorowej na budynek malarni oraz budynek instalacji śrutowni na dz. nr 457/8 Więcław obręb Barnówko Katarzyna Trybel 2018-05-24 11:56:05
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy fermy trzody chlewnej w m.Cychry na dz. 200/3 w obrębie geodezyjnym Cychry, gm. Dębno, pow. myśliborski Katarzyna Trybel 2018-05-24 11:55:51
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego oraz istniejącej stacji transformatorowej na budynek malarni oraz budynek instalacji śrutowni na dz. nr 457/8 Więcław obręb Barnówko Katarzyna Trybel 2018-05-24 11:54:31
ZARZĄDZENIE NR 44/13/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-05-23 08:53:48
Świadczenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenów nad rzeką Kosą, rewitalizacja Parku Miejskiego w Dębnie, zagospodarowanie terenów - promenada nad jeziorem - stary sad". Agnieszka Ludynia 2018-05-21 15:57:34
ZARZĄDZENIE NR 43/13/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 maja 2018 r. przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej i sieci sanitarnej ul. Kolejowa Anna Szymczyk 2018-05-21 11:50:05
ZARZĄDZENIE NR 42/13/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury ? Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie. Anna Szymczyk 2018-05-21 11:49:26
ZARZĄDZENIE NR 41/13/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury ? Bibilioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego Anna Szymczyk 2018-05-21 11:48:55
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:06:08
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:05:40
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:05:29
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:02:33
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:02:19
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-05-16 09:01:33
Ogłoszenie z dn. 14.05.2018 r. Emilia Jenda 2018-05-14 15:55:46
NABÓR na stanowisko ds. ochrony danych osobowych Marzena Jarocka 2018-05-14 14:17:15
LIV sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dn. 24.05.2018 r. Emilia Jenda 2018-05-14 09:24:47
ZARZĄDZENIE NR 40/12/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wykupu prawa własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/5 o powierzchni 0,1005 ha położonej w obrębie 0004 m. Dębno gm. Dębno przy ul. Szczęśliwej Anna Szymczyk 2018-05-14 07:07:19
ZARZĄDZENIE NR 39/12/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej Anna Szymczyk 2018-05-14 07:06:38
ZARZĄDZENIE NR 38/12/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego Anna Szymczyk 2018-05-14 07:06:00
ZARZĄDZENIE NR 36/12/18 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela za nieobecnego dyrektora w szkołach i przedszkolach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora Anna Szymczyk 2018-05-14 07:05:26