Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXVIII/246/2004


UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z dnia 30 grudnia 2004 r

W sprawie: uzupełnienia i wprowadzenia nowych zadań do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Dębno na lata 2004 - 2006"

Na podstawie art. 18 ust. L oraz ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1

W „Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Dębno na lata 2004 - 2006” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXX/198/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Dębno na lata 2004 - 2006”

Wprowadza się następujące zmiany:

 1. po stronie 47 „Planu…” dodaje się projekt nr 9a na stronie 47 a w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 2. po stronie 57 „Planu…” dodaje się projekt nr 20 na str. 57 a w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Załącznik nr 2

Do uchwały nr XXXVIII/246/2004

Z dnia 30 grudnia 2004 r.

W sprawie uzupełnienia i wprowadzenia

nowych zadań do „Planu Rozwoju

Lokalnego Miasta i Gminy Dębno na lata

2004 - 2006”

Projekt 20

Tytuł:

Wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Dębno

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego:

Całość zgodna ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Zadania zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Nie jest wymagane prawem pozwolenie

Okres realizacji projektu:

2005 - 2006

Uczestnicy projektu:

Urząd Miasta i Gminy

Dębnowski Ośrodek Kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno

Wiejskie Ośrodki Kultury:

Wskaźniki osiągnięć projektu:

Produktu:

 1. Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowych

 2. Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego Internetu

 3. Liczba zmodernizowanych/nowych sieci LAN w jednostkach publicznych

 4. Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania administracją

 5. Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP)

Rezultatu:

 1. Liczba jednostek publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu

 2. Liczba korzystających z publicznych punktów dostępu do Internetu

 3. Osoby wykorzystujące Internet do kontaktu z administracją publiczną

 4. Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet do kontaktu z administracją publiczną

 5. Liczba publicznych punktów dostępu do Internetu na 1000 mieszkańców

 6. Liczba ogólnodostępnych komputerów (hostów) z dostępem do Internetu

Oddziaływania:

 1. Liczba osób z szerokopasmowym dostępem do Internetu

 2. Liczba usług publicznych dostępnych on-line

 3. Liczba stworzonych miejsc pracy

 4. Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line

 5. Liczba spraw załatwianych on-line

Powiązanie projektu z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa:

 1. ePolska 2004-2006

 2. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

Wstępna kalkulacja kosztów projektu:

513 000 zł

Źródła finansowania projektu:

 • Urząd Miasta i Gminy

 • ZPORR

Załącznik nr 1

Do uchwały nr XXXVIII/246/2004

Z dnia 30 grudnia 2004 r.

W sprawie uzupełnienia i wprowadzenia

nowych zadań do „Planu Rozwoju

Lokalnego Miasta i Gminy Dębno na lata

2004 - 2006”

Projekt 9

Tytuł:

Remont nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego:

Całość zgodna ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Nie jest wymagane prawem pozwolenie

Okres realizacji projektu:

2005

Uczestnicy projektu:

- Urząd Miasta i Gminy

- Mieszkańcy gminy

Wskaźniki osiągnięć projektu:

Produktu:

1. Powierzchnia zmodernizowanych dróg gminnych

Rezultatu:

 1. Zmniejszenie ilości wypadków i kolizji drogowych spowodowanych złą jakością dróg

 2. Nośność zmodernizowanych dróg

Oddziaływania:

 1. Zmniejszenie nakładów na utrzymanie dróg

 2. Zmniejszenie strat spowodowanych wypadkami drogowymi

 3. Liczba pojazdów korzystających ze zmodernizowanych dróg (w okresie 1 roku)

Powiązanie projektu z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa:

Na terenie Gminy przez cały czas w ramach posiadanych środków finansowych przeprowadzane są remonty nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Jednak potrzeby są większe niż możliwości. Projekt uzupełnia się z modernizacją ulicy Zielonej - dzięki tym inwestycjom zostanie zakończona modernizacja dróg w północnej części miasta. Zmodernizowanie tej drogi to także szansa na odciążenie ulicy Mickiewicza.

Wstępna kalkulacja kosztów projektu:

1 600 000 zł

Źródła finansowania projektu:

 • Urząd Miasta i Gminy

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - ZPORR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 19-01-2005 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2005 15:28