herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębie ewidencyjnym Barnówko ? modernizacja układu rurociągów.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DĘBNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno

w obrębie ewidencyjnym Barnówko – modernizacja układu rurociągów

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w obrębie ewidencyjnym Barnówko – modernizacja układu rurociągów wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

Wyłożenie projektu nastąpi w dniach od 13 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5 w pokoju nr 25, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się 22 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dębnie o godz. 1400. w sali nr 5 (sala posiedzeń).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Dębna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urzędu Miejskiego w Dębnie,
J. Piłsudskiego 5, 74 - 400 Dębno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Burmistrz Dębna

mgr inż. Piotr Downar

 

 

 

 

Nasz znak: GPiK.6721.1.16.2017.TJ    Dębno, dnia 1 marca 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Jarema 02-03-2018 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 02-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2018 12:16