Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XX/134/2003


UCHWAŁA NR XX/134/ 2003

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie : ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.118

art.130 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 15

poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, zgodnie z załącznikiem Nr.1

§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 określa się w załączniku Nr.1do uchwały.

§ 3. Ustala się ostateczny termin wydatkowania i rozliczenia dotacji w kwocie 2 000,-zł. przekazanej dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bądźmy Razem” na dofinansowanie zorganizowania II Święta Latawca do dnia 30.03.2004roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE:

Proponuje się podjąć uchwałę na wniosek Prezesa Stowarzyszenia z uzasadnienie , że w m-cu grudniu organizowane są inne imprezy integracyjne, zasadnym wydaje się zorganizowanie II Święta Latawca w styczniu przyszłego roku. Wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznych, wnioskiem RS Mostno, wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w związku z procedurą uzyskania pozwolenia na zakup broni, wnioskiem Kierownika WTZ w związku z trwającymi pracami nad kompletowaniem wymaganej dokumentacji do odprawy celnej samochodu z Holandii.

Załącznik Nr.1 do Uchwały Nr XX/134/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.12.2003r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003

Lp.

Klasyfikacja

Wyszczególnienie

kwota

ostateczny termin dokonania wydatków

1.

Dz. 750

rozdz.75095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pozostała działalność

*zakup broni palnej dla Straży Miejskiej

3 600

3 600

31.03.2004 rok

2.

Dz. 851

rozdz.85154

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*szkolenia komisji i pozostałe

6 843

6 843

30.06.2004 rok

3.

Dz. 853

rozdz.85395

OPIEKA SPOŁECZNA

Pozostała działalność

*cło i pozostałe opłaty związane z rejestracją samochodu otrzymanego z Holandii na potrzeby WTZ

30 000

30 000

31.03.2004 rok

4.

Dz.921

ozdz.92120

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ochrona i konserwacja zabytków

*środki RS Mostno

1 100

1 100

31.12.2004 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-01-2004 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2004 13:33