Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XLII z dnia 16.03.2005


Protokół z przebiegu XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 16 marca 2005 roku.

Sesja odbyła się w sali posiedzeń UMiG.

Obrady rozpoczęły się o godz. 10. 00

Zakończyły się o godz. 11.00

Obrady sesji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Stwierdziła, że na sali posiedzeń obecni są: Burmistrz MiG, Z-ca Burmistrza MiG , przedstawiciele starostwa powiatowego, prezesi spółek gminnych, kierownicy i dyrektorzy jednostek podległych gminie, kierownicy wydziałów UMiG , sołtysi , mieszkańcy MiG, prasa lokalna.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 1.

Przewodnicząca RM poinformowała, że na stan 21 Radnych w obradach udział bierze 20 Radnych co stanowi 95,23 % stanu ogólnego Rady . Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecny - Radny Ryszard Święcicki.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 2.

Przewodnicząca RM przedstawiła porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno

dla terenu w rejonie ulicy B. Chrobrego - obręb nr 6 miasta Dębna,

b/ przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta

Dębno dla terenu w rejonie ulicy Chrobrego.

  1. Sprawy różne.

4. Zamknięcie sesji RM.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad XLII sesji RM?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.

=================================

PKT 2 a - projekt uchwały w sprawie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla terenu w rejonie ulicy B. Chrobrego - obręb nr 6 miasta Dębna.

Radny K. Witkowski - komisje wspólne przyjęły dwa projekty uchwał.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Uwag i pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla terenu w rejonie ulicy B. Chrobrego - obręb nr 6 miasta Dębna?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLII/259/2005. Załącznik nr 3

==============================================

PKT 2 b - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Dębno dla terenu w rejonie ulicy Chrobrego.

Przewodnicząca RM - czy ktoś ma uwagi do projektu uchwały.

Uwag i pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta

Dębno dla terenu w rejonie ulicy Chrobrego?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLII/260/2005. Załącznik nr 4.

===============================================

PKT 3 sprawy różne.

Przewodnicząca RM - otrzymaliście państwo projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów na terenie MiG Dębno. Na wniosek Kierownika OKiS wejdzie on do porządku obrad sesji 31 marca 2005 roku.

Burmistrz MiG - wcześniej nie znalazło to się w porządku, ponieważ w momencie gdy wychodziły materiały na sesję jedna osoba z wydziału oświaty jechała na szkolenie jak te regulaminy mają wyglądać. Po tym szkoleniu sprawy zostały przedyskutowane i projekt w wersji najbardziej dopracowanej na chwilę obecną państwu przedstawiamy. Zwracam się z wnioskiem aby na najbliższej sesji uchwalić ten regulamin.

Przewodnicząca RM - proszę aby na komisjach przed sesją ten materiał omówić szczegółowo.

Radny B. Ircha - jeśli mówi się o ostatecznej wersji to należy to w takiej formie przyjąć. Coś tu nie pasuje. Po co mamy tu gadać.

Przewodnicząca RM - tyle ludzi pracowało nad tym regulaminem i jest to zupełnie nowatorska forma regulaminu, ponieważ ustawa o systemie socjalnym nie dawno się ukazała i nikt jeszcze nie opracował regulaminu. Taką wersję udało nam się wypracować. Ona jest ostateczna natomiast co Rada z tym zrobi nie odbieram państwu mocy władczej w tym podejmowania uchwał, dlatego proszę aby ten materiał na komisjach przedyskutować.

Burmistrz MiG - ustawodawca wprowadził pomoc socjalną dla młodzieży szkolnej, natomiast brak było rozporządzeń wykonawczych i nie wiadomo jaka to będzie kwota z budżetu państwa. Wniosków zebraliśmy około 1500 i w budżecie państwa nie ma jeszcze kwoty zagwarantowanej.

Stypendia te przyznawane będą za i półrocze a potem od września będziemy przyznawać dla uczniów pomoc na cały rok szkolny.

- 2 -

Radny S. Witkowski - chcę zwrócić uwagę na sprawy pilne- nadchodzi okres roztopów i za kilka dni drogi będą suche i nasze drogi będą tak samo wyglądać jak w styczniu albo gorzej. Powinno się zmienić zasada przetargu czy kwot do dyspozycji dla Burmistrza. Chcę zawnioskować o 20% więcej środków na remont dróg aby nie robić to tylko raz do roku tylko kilka razy.

Druga sprawa to uchwałą z dnia 25 listopada podjęliśmy decyzję o wyposażenie w laptopa i dyktafon nasze Biuro Rady i tego sprzętu nie ma.

Radny K. Witkowski - co z drogą krajową koło państwa Kotowiczów ona się zapada.

Burmistrz MiG - Krajowy Rejon Dróg nie przystąpił do remontu bo i tak po remontach ta droga się zapada. Należy w przyszłości przyjąć takie rozwiązanie które spowoduje aby ta droga nie zapadała się. Mam wstępne zapewnienia, że w tym roku to naprawią. Jeśli chodzi o drogi gruntowe na terenie gminy to z roku na rok wygospodarowujemy środki na cząstkowy remont dróg. Zdajemy sobie sprawę, że po deszczach i mrozach te koleiny będą powstawały. Pytanie jaka formę przyjąć. Jest to kwestia pieniędzy. Te środki które mamy wystarczają na 1 równanie w roku. Dołóżmy 50.000 zł starczy na dwa równania. Po mimo, że mamy środki z nafty to i tak środków brakuje na remonty dróg.

Radny A. Dobropolski - na ul. Leśnej za torami w drodze są dziury , domy są pryskane niszczone. Należy poprawić mieszkańcom tą drogę.

Kierownik Kornaś - odpowiadał w kwestii równania dróg i wywozu gruzu po NZPOW.

Sekretarz - w sprawie komputera i urządzenia nagrywającego- komputer został zakupiony jednak na wniosek burmistrza do Biura Rady przeznaczony został komputer używany potrzebny do zainstalowania dyktafonu cyfrowego. Została zgłoszona awaria komputera i został wysłany do producenta. Wstępnie oceniono, że uszkodzona została karta główna komputera. Dyktafon cyfrowy jest u pani informatyk.

Radny B Ircha - nie ładnie że tak postąpiono bo zlekceważono całą Radę. Prosta sprawa panie Burmistrzu i Sekretarzu trzeba postąpić jak mężczyzna i ten laptop dać pani Ewie. Sprawa drogi koło państwa Kotowiczów to czas na debatę. Dopóki będzie tam woda wlewana i spuszczana do końca życia i jeszcze o jeden dzień dłużej to samo będzie się robiło. Czas siąść do okrągłego stołu i ustalić coś może zbiornik dla ptactwa.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w Dębnie.

==============================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

E. Bajkiewicz Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 25-05-2005 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2005 12:42