Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 88/58/2003


ZARZĄDZENIE NR 88 / 58 / 2003

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DĘBNIE

z dnia 8 grudnia 2003 roku

w sprawie:

zmian w budżecie i układzie wykonanwczym budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2003 rok.

Na podstawie § 14 lit.B Uchwały Nr.V/25/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Dębnie na 2003 rok oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finanansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku - Dz.U.Nr.15 poz.148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co nastepuje:

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§ 1.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

69 112

1.

750

Administracja publiczna

-

45 692

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

39 495

4260

Zakup energii

-

4 695

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

34 800

AP/009

*kompleksowe oprogramowanie UMG

75095

Pozostała działalność

-

6 197

4300

Zakup usług pozostałych

-

4 788

*Straż Miejska

4430

Różne opłaty i składki

-

1 409

2.

801

Oświata i wychowanie

-

8 000

80101

Szkoły podstawowe

-

8 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

8 000

3.

853

Opieka społeczna

-

15 000

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

15 000

3110

Świadczenia społeczne

-

15000

*środki własne budżetu

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

420

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

300

RS/2003

* RS Grzymiradz

-

300

92195

Pozostała działalność

-

120

4300

Zakup usług pozostałych

-

120

RS/2003

* RS Ostrawiec

-

120

§ 2.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

69 112

1.

750

Administracja publiczna

-

45 692

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

35 805

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-

155

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

850

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

34 800

AP/010

*modernizacja budynku UMG

75095

Pozostała działalność

-

9 887

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

2 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

7 587

 

Straż Miejska

4300

Zakup usług pozostałych

-

300

USC

2.

801

Oświata i wychowanie

-

8 000

80101

Szkoły podstawowe

-

8 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

8 000

3.

853

Opieka społeczna

-

15 000

85378

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-

15 000

3110

Świadczenia społeczne

-

15 000

* środki własne budżetu - pomoc dla rodziny dotkniętej pożarem

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

420

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

120

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

120

RS/2003

* RS Ostrawiec

-

120

92195

Pozostała działalność

-

300

4300

Zakup usług pozostałych

-

300

RS/2003

* RS Grzymiradz

-

300

 

 

§ 3. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian według:

* załącznika nr.1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno

* załącznika nr.2 dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie

* załącznika nr.3 dla Ośrodka Pomocy w Dębnie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

U Z A S A D N I E N I E :

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Burmistrza o udzielenie pomoc dla mieszkanica Dębna w odremontowaniu budynku po pożarze, z wniosku Komendanta Straży Miejskiej o zabezpieczenie środków na zakup opon zimowych do pojazdu służbowego , zakup broni palnej, zakup radiostacji ręcznej noszonej poprzez dokonanie zmian w planie środków będących w jego dyspozycji, wniosek Kierownika Wydziału AP, pisma Dyrektora ZEASz, RS Ostrowiec i RS Grzymiradz oraz dostosowanie do wlaściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza nr 88/58/2003 z dnia 8 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

50 220

1.

750

Administracja publiczna

-

34 800

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

34 800

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

34 800

AP/009

*kompleksowe oprogramowanie UMG

2.

853

Opieka społeczna

-

15 000

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

15 000

3110

Świadczenia społeczne

-

15000

*środki własne budżetu

3.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

420

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

300

RS/2003

* RS Grzymiradz

-

300

92195

Pozostała działalność

-

120

4300

Zakup usług pozostałych

-

120

RS/2003

* RS Ostrawiec

-

120

 

 

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

35 220

1.

750

Administracja publiczna

-

34 800

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

34 800

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

34 800

AP/010

*modernizacja budynku UMG

2.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

420

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

120

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

120

RS/2003

* RS Ostrawiec

-

120

92195

Pozostała działalność

-

300

4300

Zakup usług pozostałych

-

300

RS/2003

* RS Grzymiradz

-

300

 

 

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza nr 88/58/2003 z dnia 8 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

8 000

1.

801

Oświata i wychowanie

-

8 000

80101

Szkoły podstawowe

-

8 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

8 000

 

 

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

8 000

1.

801

Oświata i wychowanie

-

8 000

80101

Szkoły podstawowe

-

8 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

8 000

Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr 88/58/2003 z dnia 8 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OPS DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

15 000

1.

853

Opieka społeczna

-

15 000

85378

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-

15 000

3110

Świadczenia społeczne

-

15 000

* środki własne budżetu - pomoc dla rodziny dotkniętej klęską pożaru

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 17-12-2003 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2003 12:44