Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 86/57/2003


ZARZĄDZENIE NR 86/57/ 2003

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DĘBNIE

z dnia 03 grudnia 2003 roku

w sprawie:

zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2003 rok.

Na podstawie § 14 lit.B Uchwały Nr.V/25/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Dębnie na 2003 rok oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami ) , Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§1

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

23 103

 

 

 

1.

750

Administracja publiczna

-

15 500

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

8 180

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

5 880

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 300

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

7 320

4300

Zakup usług pozostałych

-

7 320

 

 

-

2.

851

Ochrona zdrowia

-

1 890

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

1 890

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 890

 

 

3.

853

Opieka społeczna

-

5 113

85395

Pozostała działalność

-

5 113

4260

Zakup energii

-

2 475

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 173

4430

Różne opłaty i składki

-

465

 

 

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

600

92109

Domy iośrodki kultury,świetlice i kluby

-

600

4300

Zakup usług pozostałych

-

600

 

*RS Warnica

-

600

§2

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

23 103

 

 

-

1.

750

Administracja publiczna

-

15 500

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

15 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

12 620

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńn socjalnych

-

2 880

 

 

-

2.

851

Ochrona zdrowia

-

1 890

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

1 890

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

1 740

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

150

 

 

3

853

Opieka społeczna

-

5 113

85395

Pozostała działalność

5 113

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

438

4410

Podróże służbowe krajowe

785

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 890

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

600

92109

Domy iośrodki kultury,świetlice i kluby

-

600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

600

*RS Warnica

-

600

§ 3.

Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian według:

Załącznika Nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie

Załącznika Nr 2 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Wydziału AP,Kierownika Wydziału GNiOŚ ,Kierownika WTZ,Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wniosku Rady Sołeckiej wsi Warnica .

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza nr 86/57/2003 z dnia 03 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

17 990

1.

750

Administracja publiczna

-

15 500

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

8 180

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

5 880

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 300

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

7 320

4300

Zakup usług pozostałych

-

7 320

 

 

-

2.

851

Ochrona zdrowia

-

1 890

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

1 890

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 890

3.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

600

92109

Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby

-

600

4300

Zakup usług pozostałych

-

600

 

*RS Warnica

-

600

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

17 990

1.

750

Administracja publiczna

-

15 500

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

15 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

12 620

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńn socjalnych

-

2 880

 

 

-

2.

851

Ochrona zdrowia

-

1 890

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

1 890

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

1 740

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

150

 

 

3.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

600

92109

Domy iośrodki kultury,świetlice i kluby

-

600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

600

*RS Warnica

-

600

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza nr 86/57/2003 z dnia 03 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - WTZ DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

5 113

1.

853

Opieka społeczna

-

5 113

85395

Pozostała działalność

-

5 113

4260

Zakup energii

-

2 475

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 173

4430

Różne opłaty i składki

-

465

 

 

 

 

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

5 113

1.

853

Opieka społeczna

-

5 113

85395

Pozostała działalność

5 113

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

438

4410

Podróże służbowe krajowe

785

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 890

 

 

-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 17-12-2003 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2003 12:42