Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LVIII/427/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: "Budżetu obywatelskiego" Gminy Dębno na rok 2015. 2014-11-04 08:07
dokument UCHWAŁA NR LVIII/426/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2015rok 2014-11-04 08:06
dokument UCHWAŁA NR LVIII/425/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dębno 2014-11-04 08:02
dokument UCHWAŁA NR LVIII/424/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno, obejmującego tereny położone w obrębie Dolsk 2015-02-13 12:16
dokument UCHWAŁA NR LVIII/423/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 201 5 rok 2015-02-13 12:17
dokument UCHWAŁA NR LVIII/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok 2015-02-13 12:18
dokument UCHWAŁA NR LVIII/ 421 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z o.o. 2014-11-04 07:56
dokument UCHWAŁA NR LVIII/ 420 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr LVI/401/2014 z dnia 04.09.2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę chodnika w Sarbinowie 2014-11-04 07:55
dokument UCHWAŁA NR LVIII/ 419 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023 2014-11-04 07:52
dokument UCHWAŁA NR LVIII/ 418 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLV/360/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014. 2014-11-04 07:52
dokument UCHWAŁA NR LVII/417/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Dębna 2014-09-29 15:42
dokument UCHWAŁA NR LVII/416/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna. 2014-09-29 15:42
dokument UCHWAŁA NR LVII/415/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2014-09-29 15:41
dokument UCHWAŁA NR LVII/414/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Barnówko, Dolsk, Dyszno, Grzymiradz i Ostrowiec 2014-10-01 10:01
dokument UCHWAŁA NR LVII/413/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 2014-09-29 15:41
dokument UCHWAŁA NR LVII/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. 2016-05-18 06:50
dokument UCHWAŁA NR LVII/411/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2014 ? 2022 2014-09-30 08:45
dokument Uchwała nr LVII/410/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015 2014-10-01 10:01
dokument UCHWAŁA NR LVII/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do spółki Szpital w Dębnie 2014-09-29 15:40
dokument UCHWAŁA NR LVII/ 408 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023 2014-09-29 15:40
dokument UCHWAŁA NR LVII/ 407 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLV/360/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014. 2014-09-29 15:39
dokument UCHWAŁA NR LVI/406/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Dębnie w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza 2014-09-08 13:15
dokument UCHWAŁA NR LVI/405/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego 2014-09-08 13:14
dokument UCHWAŁA NR LVI/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2014-09-08 13:13
dokument UCHWAŁA NR LVI/403/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie akceptacji projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Mieszkowice, położonych na terenie Gminy Dębno 2014-09-08 13:12
dokument UCHWAŁA NR LVI/402/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 2014-09-30 09:52
dokument UCHWAŁA NR LVI/ 401 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę chodnika w Sarbinowie 2014-09-08 13:09
dokument UCHWAŁA NR LVI/ 400 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLV/360/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014 2014-09-08 13:10
dokument UCHWAŁA NR LV/ 399 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na remont mostu przy drodze powiatowej nr 2135Z 2014-07-22 07:13
dokument UCHWAŁA NR LV/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2023-09-01 07:37
dokument RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu przez mieszkańców Gminy Dębno 2014-07-22 07:10
dokument UCHWAŁA NR LV/ 396 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLV/360/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014. 2014-07-22 07:09
dokument UCHWAŁA NR LIII/395/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2014-07-07 15:11
dokument UCHWAŁA NR LIII/394/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miasta Dębna 2014-07-07 15:10
dokument UCHWAŁA NR LIII/393/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do likwidacji wyrobów zawierających azbest dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska na terenie Gminy Dębno. 2014-07-07 15:09
dokument UCHWAŁA NR LIII/392/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno 2014-07-07 15:09
dokument UCHWAŁA NR LIII/391/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Barnówko, Dolsk, Dyszno, Grzymiradz i Ostrowiec 2014-07-07 15:08
dokument UCHWAŁA NR LI/390/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko ?Nasza szkoła? w Barnówku, gmina Dębno 2014-06-04 09:58
dokument UCHWAŁA NR LI/389/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dębno. 2014-06-04 09:57
dokument UCHWAŁA NR LI/388/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla rurociągu w obrębach Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Grzymiradz i Smolnica 2014-06-04 09:55
dokument UCHWAŁA NR LI/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia nowych inwestycji z podatku od nieruchomości 2021-12-06 08:52
dokument UCHWAŁA NR L/386/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie:zmiany w uchwale nr Nr XLVIII/367/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Myśliborskiego 2014-04-29 10:47
dokument UCHWAŁA NR L/385/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2014-04-29 10:46
dokument UCHWAŁA NR L/384/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia udziałów SEC Dębno Sp. z o.o. w Dębnie. 2014-04-29 10:44
dokument UCHWAŁA NR L/ 383 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z o.o. 2014-04-29 10:43
dokument UCHWAŁA NR L/ 382 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń w 2014 r. 2014-04-29 10:42
dokument UCHWAŁA NR L/381 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023 2014-04-29 10:41
dokument UCHWAŁA NR L/ 380 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLV/360/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014. 2014-04-29 10:40
dokument Uchwała Nr XLIX/379/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przekazania Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu sprawy nieprawidłowości i zaniedbań przy budowie instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie. 2014-03-31 08:50
dokument Uchwała Nr XLIX/378/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana ? na działalność Burmistrza Dębna. 2014-03-31 08:49
dokument UCHWAŁA NR XLIX/377/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Dębnie w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-04-04 11:19
dokument UCHWAŁA NR XLIX/376/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego jego dzierżawcy 2014-04-01 12:29
dokument UCHWAŁA NR XLIX/375/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębno 2014-03-31 08:47
dokument UCHWAŁA NR XLIX/374/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2014 ROKU" 2014-04-01 12:28
dokument UCHWAŁA NR XLIX/373/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27.03.2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2014-04-01 12:08
dokument UCHWAŁA NR XLIX/ 372 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLV/360/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014. 2014-04-02 08:24
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/371/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przekazania skargi. 2014-02-28 13:37
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/369/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2014 rok. 2014-02-28 13:35
dokument Uchwała Nr XLVI/365/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2014 rok 2014-02-05 14:33
dokument UCHWAŁA NR XLVII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2014-02-05 14:29
dokument UCHWAŁA NR XLVII/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2014-02-05 14:34
dokument UCHWAŁA NR XLVII/362/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. 2014-02-05 14:30
dokument UCHWAŁA NR XLVII/361/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLV/360/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014 2014-02-05 14:29