Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/166/2008 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechniani aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego 2008-06-03 16:12
dokument Uchwała Nr XXIV/165/2008 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechniani aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego, 2008-06-03 16:12
dokument Uchwała Nr XXIV/164/2008 w sprawie: wykonania przez Radę Powiatu zadań organu prowadzącego Gimnazjum Publicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Smolnicy 2008-06-03 16:11
dokument Uchwała Nr XXIV/163/2008 w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania ?Przebudowa chodnika w m. Smolnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 " 2008-06-03 16:11
dokument Uchwała Nr XXIV/162/2008 w sprawie: zmiany załącznika nr 13 do uchwały Nr XIX/126/2007 z dnia 20.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-06-03 16:10
dokument Uchwała Nr XXIV/161/2008 w sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Cychrach imienia Władysława Stanisława Reymonta 2008-06-03 16:09
dokument Uchwała Nr XXIV/160/2008 w sprawie: nadania Przedszkolu Nr 1 w Dębnie imienia ?Czarodziejska Kraina? 2008-06-03 16:09
dokument Uchwała Nr XXIV/159/2008 w sprawie: porozumienia o współpracy partnerskiej z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci ?Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie 2008-06-03 16:08
dokument Uchwała Nr XXIV/158/2008 w sprawie: przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w mieście Dębno, obręb 6 przy ul. Leśnej ? Demokracji 2008-06-03 16:08
dokument Uchwała Nr XXIV/157/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/164/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.; zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 2023-11-30 14:55
dokument Uchwała Nr XXIV/156/2008 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2008-06-03 16:07
dokument Uchwała Nr XXIV/155/2008 w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Dębno na lata 2008- 2012 2008-06-03 16:06
dokument Uchwała Nr XXIV/154/2008 w sprawie: wniesienia dopłat do jednoosobowej spółki gminy 2008-06-03 16:05
dokument Uchwała Nr XXIV/153/2008 w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok 2008-06-03 16:04
dokument Uchwała Nr XXIV/152/2008 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 rok 2008-06-03 16:03