Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 72/32/2020 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok - dokument usunięty Mirosław Turów 2020-09-07 15:33:26
sierpień - dokument usunięty Mirosław Turów 2020-09-07 15:24:02
- dokument usunięty Mirosław Turów 2020-09-07 15:23:48
rejestr uchwał Rady Miejskiej Dębna Monika Gubała 2020-09-07 14:52:17
Uchwała NR XXIV/212/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy w Kalkuty sp. z o.o. i objęcie udziałów przez Gminę Dębno Monika Gubała 2020-09-07 14:43:20
Uchwała NR XXIV/211/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębno w roku szkolnym 2020/2021 Monika Gubała 2020-09-07 14:41:53
Uchwała NR XXIV/210/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Monika Gubała 2020-09-07 14:40:32
Uchwała NR XXIV/209/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/147/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe Monika Gubała 2020-09-07 14:39:02
Uchwała NR XXIV/208/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno Monika Gubała 2020-09-07 14:31:57
Uchwała NR XXIV/207/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Monika Gubała 2020-09-07 14:29:26
Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 25.06.2020 r. Monika Gubała 2020-09-07 13:02:36
Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszeń w trybie uproszczonym - pozakonkursowym Renata Jarmuszka-Izak 2020-09-07 12:27:16
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GNiOŚ.6220.9.2020.KT dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej "MAHOŃ" o mocy do 10 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 205 obręb Dębno 3 Gmina Dębno województwo zachodniopomorskie Katarzyna Trybel 2020-09-04 10:06:40
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GNiOŚ.6220.8.2020.KT dla przedsięwzięcia pn: budowa Elektrowni Słonecznej "Cychry" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach nr 892, 891, 890, 885/4 oraz 886 o mocy do 8MW (obręb Cychry gmina Dębno) Katarzyna Trybel 2020-09-04 10:03:52
zawiadomienie o udostępnieniu akt przed wydaniem decyzji środowiskowej Katarzyna Trybel 2020-09-04 09:55:08
Wojewoda Zachodniopomorski obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 62/2020 o ustaleniu loklalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaduktu kolejowego na terenie dz.nr 44/25 obr. ewid. Dębno 6 Monika Popławska 2020-09-02 08:46:12
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2020-09-02 08:43:16
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2020-09-02 08:43:08
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2020-09-02 08:12:01
Przebudowa dróg gminnych w ulicach Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap II w Dębnie Agnieszka Ludynia 2020-09-02 08:11:54
Protokółu pokontrolny z realizacji projektu pn.: ?Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki i Pułaskiego w miejscowości Dębno? Emilia Jenda 2020-09-01 13:00:50
zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Katarzyna Trybel 2020-08-31 15:04:00
zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Katarzyna Trybel 2020-08-31 13:57:49
Zapytanie ofertowe Iza Kubiak-Mazepa 2020-08-31 13:39:45
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Iza Kubiak-Mazepa 2020-08-31 13:39:19
Zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Iza Kubiak-Mazepa 2020-08-31 11:30:40
Zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Iza Kubiak-Mazepa 2020-08-31 11:29:13
Zał nr 3 Wzór umowy Iza Kubiak-Mazepa 2020-08-31 11:28:32
Zał nr 2 Formularz ofertowy Iza Kubiak-Mazepa 2020-08-31 11:27:25
Zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Iza Kubiak-Mazepa 2020-08-31 11:26:57
Zał nr 2 Formularz ofertowy Iza Kubiak-Mazepa 2020-08-31 11:25:59
Zapytanie ofertowe - dokument usunięty Iza Kubiak-Mazepa 2020-08-31 11:25:01
Dostawa i montaż interaktywnych monitorów dotykowych oraz sprzętu do szkolnych mini studiów nagrań. Iza Kubiak-Mazepa 2020-08-31 11:20:37
Dostawa i montaż interaktywnych monitorów dotykowych oraz sprzętu do szkolnych mini studiów nagrań. Iza Kubiak-Mazepa 2020-08-31 11:19:57
Oferta Renata Jarmuszka-Izak 2020-08-28 10:49:22
Ogłoszenie Renata Jarmuszka-Izak 2020-08-28 10:48:37
Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie zadanie pn. "Promocja Gminy Dębno w filmie dokumentalnym o Proboszczu parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie" Renata Jarmuszka-Izak 2020-08-28 10:47:54
Raport z konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" Renata Jarmuszka-Izak 2020-08-28 10:17:25
Raport z konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" Renata Jarmuszka-Izak 2020-08-28 10:17:05
Raport z konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" Renata Jarmuszka-Izak 2020-08-28 10:16:34