herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LIX/388/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-10-02 13:44:06
UCHWAŁA NR LIX/399/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej i Sportowej miasta De?bna Anna Szymczyk 2018-10-02 10:55:46
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Renata Jarmuszka-Izak 2018-10-02 09:55:10
Rejestr Działalności Regulowanej Katarzyna Trybel 2018-10-02 09:38:03
Rejestr Działalności Regulowanej Katarzyna Trybel 2018-10-02 09:35:04
Składy obwodowych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2018-10-02 09:31:03
Protokół z przebiegu LVI sesji Rady Miejskiej Dębna w dniu 30.08.2018 r. Emilia Jenda 2018-10-02 09:25:47
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2018-10-02 09:08:50
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2018-10-02 09:07:08
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2018-10-02 09:04:30
27.09.2018r. Anna Szymczyk 2018-10-02 08:07:55
27.09.2018r. - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-10-02 08:06:59
27.09.2018r. - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-10-02 08:06:54
UCHWAŁA NR LIX/407/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przyznania medalu pamia?tkowego " Zasłuz?ony dla Miasta i Gminy De?bno" Danielowi Bon?dosowi Anna Szymczyk 2018-10-02 07:04:13
UCHWAŁA NR LIX/406/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przyznania medalu pamia?tkowego " Zasłuz?ony dla Miasta i Gminy De?bno" Janowi Kus?mierkowskiemu Anna Szymczyk 2018-10-02 07:03:21
UCHWAŁA NR LIX/404/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy De?bno Anna Szymczyk 2018-10-02 07:01:45
UCHWAŁA NR LIX/402/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przysta?pienia do sporza?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dargomyskiej miasta De?bno Anna Szymczyk 2018-10-02 07:00:54
UCHWAŁA NR LIX/401/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego miasta De?bna Anna Szymczyk 2018-10-02 07:00:06
UCHWAŁA NR LIX/400/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prusiec, Kostrzyn?skiej i Dargomyskiej miasta De?bna Anna Szymczyk 2018-10-02 06:59:17
UCHWAŁA NR LIX/399/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej i Sportowej miasta De?bna Anna Szymczyk 2018-10-02 06:58:26
UCHWAŁA NR LIX/398/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przysta?pienia do sporza?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nizinnej ? Juranda, miasta De?bno. Anna Szymczyk 2018-10-02 06:57:37
UCHWAŁA NR LIX/397/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przysta?pienia do sporza?dzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy De?bno w miejscowos?ci Ostrowiec Anna Szymczyk 2018-10-02 06:55:15
UCHWAŁA NR LIX/396/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie oceny aktualnos?ci studium uwarunkowan? i kierunko?w zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych plano?w zagospodarowania przestrzennego gminy De?bno Anna Szymczyk 2018-10-02 06:53:48
UCHWAŁA NR LIX/394/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w De?bnie z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystos?ci i porza?dku na terenie Gminy De?bno Anna Szymczyk 2018-10-02 06:52:49
UCHWAŁA NR LIX/393/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przyje?cia ?Aktualizacji załoz?en? do planu zaopatrzenia w ciepło, energie? elektryczna? i paliwa gazowe dla Gminy De?bno? Anna Szymczyk 2018-10-02 06:51:57
UCHWAŁA NR LIX/392/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przyje?cia ?Programu Ochrony S?rodowiska dla Gminy De?bno na lata 2018-2021 z perspektywa? do roku 2025? Anna Szymczyk 2018-10-02 06:51:10
27.09.2018r. Anna Szymczyk 2018-10-02 06:49:07
Informacja o udostępnieniu miejsc na plakaty wyborcze Anna Szymczyk 2018-10-02 06:46:10
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-01 15:09:52
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno Agnieszka Ludynia 2018-10-01 15:08:54
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-10-01 15:08:22
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-10-01 15:07:06
Budowa małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna w Grzymiradzu Agnieszka Ludynia 2018-10-01 14:01:11
Zbigniew Kędzior - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2018-10-01 12:11:01
Władysław Sokalski - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2018-10-01 12:10:31
Mirosław Handke - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2018-10-01 12:10:04
Marcin Struk - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2018-10-01 12:09:39
Marcin Krzysiak - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2018-10-01 12:09:12
Łukasz Lewandowski - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2018-10-01 12:08:50
Leszek Włodkowski - Moszej - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2018-10-01 12:08:22