Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa Stacji Paliw Nr 465 w Dębnie przy ul.Poprzecznej, działka nr ewid. 72 obręb 6 m.Dębno, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:18:27
Przebudowa sieci wodociągowej DN 250mm na odcinku W2-W3 przy ul.Kostrzyńskiej w Dębnie planowanej do zlokalizowania na działkach o nr 307 i 567 w obr. 5 miasta Dębno Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:18:25
Budowa instalacji do zatłaczania inhibitora soli na strefach przyodwiertowych Barnówko-8, Buszewo-1, Buszewo-5, Buszewo-13 oraz budowa instalacji zatłaczania chemikaliów na terenie Ośrodka Grupowego Buszewo, Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:18:22
Budowa dwóch zastawek piętrzących na rowie melioracyjnym w gminie Dębno w Leśnictwie Dolsk zlokalizowanych na działce nr 545/1 w obr. Dolsk (tzw. Bagno Sulisławskie) Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:18:20
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową na działce 525 w obr.5 m. Dębno Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:18:17
Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej linii 110kV Dębno-Kostrzyn Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:18:14
Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Dębnie Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:18:12
Utworzenie punktu skupu złomu metali żelaznych i nieżelaznych na działce nr 144/5 obręb 6 położonej w Dębnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 24 Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:18:10
Innowacja w procesie produkcji schodów krokiem do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy Merbau na rynkach zagranicznych, zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr 46/4 i 46/5 w obrębie Suchlica, gm.Dębno Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:18:07
Wprowadzenie innowacyjnych usług w zakładzie stolarskim poprzez zakup maszyn i urządzeń zlokalizowanego na działce o numerze 452/2 obręb 4 miasta Dębno Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:18:05
Przebudowa mostu JNI 14210053 w km 8+231 na rz. Sienicy w m. Oborzany w ciągu drogi powiatowej Nr 2136Z Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:59
Nowe technologie w firmie Cambria wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębno ul. Dargomyska dz. nr 45/36 obr. 7 Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:54
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul.Nizinnej, ul. B.Śmiałego i ul. Daszyńskiego w miejscowości Dębno Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:51
Budowa hali stalowej na potrzeby zakładu stolarskiego, zlokalizowanej na działce o numerze 45/35 w obrębie ewidencyjnym Dębno-7 Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:47
Rozbudowa i modernizacja budynku gospodarczego celem przekształcenia go na halę produkcyjną paneli podłogowych, zlokalizowanego w m. Młyniska na dz. nr 58 Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:41
Posadowienie zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V=2x6700 dm3, przyłączy gazu do budynku w miejscowości Więcław na dz. nr 457/8 gm.Dębno Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:38
Budowa budynku warsztatowego, w którym będą składowane i montowane z prefabrykantów meble, zlokalizowanego w Dębnie przy ul.Gorzowskiej na dz. nr 79/16 Dębno obr.6 Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:34
Przebudowa ulicy Piasta w Dębnie Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:31
Budowa instalacji do zatłaczania inhibitora soli na strefie przyodwiertowej Buszewo-7 Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:28
Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcji nawozów (odżywek) do kwiatów z wydzieleniem pomieszczenia socjalnego, biurowego oraz na sprężarkę. Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek mieszkalny na działce nr 89/2 w Oborzanach. Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:25
Budowa punktu wstępnego przygotowania-segregacji odpadów, punktu neutralizacji odpadów płynnych niebezpiecznych oraz punktu unieszkodliwiania opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi na dz. nr 132/4 w Dębnie (ul.Chojeńska - baza SKR) Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:22
Budowa instalacji do zatłaczania inhibitora soli na strefach przyodwiertowych Buszewo-6, Buszewo-9 i Buszewo-12 Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:17
Budowa stacji paliw z myjnią i uzbrojeniem w rejonie ulic Kostrzyńskiej i Dargomyskiej w Dębnie Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:14
Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Oborzany o mocy całkowitej 7,5 MW. Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:11
Budowa budynku mieszkalnego letniskowego na działce nr 53/9 w obrębie Ostrowiec gmina Dębno. Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:08
Budowa zbiornika manipulacyjnego na ropę o pojemności V = 200 m3 wraz z infrastrukturą oraz stacji uzdatniania wody (SUW) dla potrzeb instalacji odsalania ropy na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno, zlokalizowanego na terenie gm. Dębno w m. Barnówko na działkach o numerach 114/8, 114/9, 114/10 i 114/11. Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:17:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02.07.2010r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka" wraz z niezbędną infrastrukturą - dokument usunięty Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:16:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02.07.2010r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka" wraz z niezbędną infrastrukturą - dokument usunięty Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:16:32
Zagospodarowanie plaży we wsi Ostrowiec gm.Dębno, na dz. nr 589/1, 589/2, 173 obręb Ostrowiec, gm.Dębno. Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:16:27
Przebudowa ulicy Chojeńskiej w Dębnie w ciągu drogi powiatowej nr 2136Z Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:16:24
Decyzja znak: GNiOŚ.KT.7624/14/6/09 zmieniająca zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 lutego 2009r. znak GNiOŚ.KT.7634/11/11/08 Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:15:26
Zabudowa zbiornika ociekowego przy śluzie odbioru tłoka na Ekspedycie Barnówko? zlokalizowanego na dz. nr 212/8 w obr.Barnówko Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:15:24
Skup złomu metali żelaznych i nieżelaznych, surowców wtórnych w m. Dębno obr.6, na dz. 144/5 przy ul. Chrobrego. Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:15:21
Budowa instalacji do odsalania ropy naftowej w KRNiGZ Dębno? zlokalizowanego w m.Barnówko, na dz. o nr 114/8, 114/9, 114/10 i 114/11. Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:14:25
Budowia warsztatu diagnostyki i napraw samochodów osobowych i motocykli wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Dębnie przy ul.M.Konopnickiej, na dz. nr 511 Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:14:21
wydobywaniu ropy naftowej, gazu ziemnego i współwystępującej siarki ze złoża ?Barnówko-Mostno-Buszewo" Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:14:16
Wymiana i instalacja anten na istniejącej wieży telefonii cyfrowej sieci ERA nr 42039.07 Różańsko na działce nr 70 w miejscowości Różańsko, Gmina Dębno Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:14:11
budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Więcław, gmina Dębno, na terenie działki oznaczonej nr 457/10 Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:14:09
Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 42039 Różańsko na działce nr 70 położonej w miejscowości Różańsko gm.Dębno Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:14:06
Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 42165 Cychry na działce nr 831 w miejscowości Cychry przy ul.Polnej, Gmina Dębno Katarzyna Trybel 2022-05-27 13:14:04