Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Załącznik do ogłoszenia - informacja o wysokości podstawowych stawek dotacji na 2021 r. stan na 01.01.2021 r. o finansowaniu zadań oświatowych- oddziały przedszkolne Wioletta Drzewińska 2021-07-12 14:27:52
Załącznik do ogłoszenia - informacja o wysokości podstawowych stawek dotacji na 2021 r. stan na 01.01.2021 r. o finansowaniu zadań oświatowych Wioletta Drzewińska 2021-07-12 14:24:43
Załącznik do ogłoszenia - informacja o wysokości podstawowych stawek dotacji na 2021 r. stan na 01.01.2021 r. o finansowaniu zadań oświatowych- oddziały przedszkolne Wioletta Drzewińska 2021-07-12 14:23:11
Wniosek w sprawie dostarczenia ugód zawartych przez Spółkę. Mirosław Turów 2021-07-12 10:51:43
Wnioski 2021 r. Mirosław Turów 2021-07-12 10:41:43
rok 2021 Anna Szymczyk 2021-07-12 06:47:23
Protokół nr 37 /2021 Komisji Oświaty i Spraw Publicznych z dnia 07.07.2021 r. (wspólne posiedzenie komisji) Monika Gubała 2021-07-09 13:52:30
Protokół nr 38 /2021 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z dnia 07.07.2021 r. (wspólne posiedzenie komisji) Monika Gubała 2021-07-09 13:51:00
Protokół nr 38 /2021 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z dnia 07.07.2021 r. (wspólne posiedzenie komisji) Monika Gubała 2021-07-09 13:50:17
INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO OFERTY ZGŁOSZEŃ W TRYBIE UPROSZCZONYM- POZAKONKURSOWYM Renata Jarmuszka-Izak 2021-07-09 13:30:29
Nabór na stanowisko d/s oświaty Marzena Jarocka 2021-07-09 12:41:57
Remont odcinka ulicy I Armii w Dębnie Emilia Jenda 2021-07-09 12:09:50
Petycja mieszkanki Dębna w sprawie wznowienia połączeń PKS Mirosław Turów 2021-07-07 12:29:35
Uchwała NR XL/312/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2021-2030 Monika Gubała 2021-07-07 10:51:48
Sesja XL Rady Miejskiej Dębna z dnia 7 lipca 2021 r. (nadzwyczajna) Monika Gubała 2021-07-07 10:49:15
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Magdalena Daćko-Dawidowicz 2021-07-07 09:39:37
XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Dębna w dniu 07.07.2021 r. Monika Gubała 2021-07-06 13:53:07
Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Publicznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 07.07.2021 r. godz. 9.00 Monika Gubała 2021-07-06 13:50:34
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Magdalena Daćko-Dawidowicz 2021-07-06 13:32:01
Zarządzenie Nr 85/24/2021 w sprawie nie uwzględnienia petycji dotyczącej rozwiązania problemu wyklucznia komunikacyjnego miasta i gminy Dębno Mirosław Turów 2021-07-06 11:46:55
ZARZĄDZENIE NR 96/25/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu ?Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022?. Mirosław Turów 2021-07-06 11:35:42
ZARZĄDZENIE NR 87/25/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego. Mirosław Turów 2021-07-06 11:30:42
ZARZĄDZENIE NR 88/25/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo ? wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii" Mirosław Turów 2021-07-06 11:25:45
Zarzadzenie Nr 94/25/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2021 r. oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r. Mirosław Turów 2021-07-06 11:18:11
ZARZA?DZENIE NR 89/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w trybie przetargu Mirosław Turów 2021-07-06 11:07:52
ZARZĄDZENIE NR 92/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu Mirosław Turów 2021-07-06 10:52:46
ZARZĄDZENIE NR 93/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu Mirosław Turów 2021-07-06 10:52:19
ZARZĄDZENIE NR 92/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu Mirosław Turów 2021-07-06 10:51:43
ZARZĄDZENIE NR 91/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2021-07-06 10:51:18
ZARZA?DZENIE NR 90/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w trybie przetargu Mirosław Turów 2021-07-06 10:50:41
ZARZA?DZENIE NR 90/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w trybie przetargu Mirosław Turów 2021-07-06 10:49:58
ZARZĄDZENIE NR 91/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2021-07-06 10:47:50
ZARZĄDZENIE NR 92/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu Mirosław Turów 2021-07-06 10:47:07
ZARZĄDZENIE NR 91/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2021-07-06 10:46:19
ZARZĄDZENIE NR 92/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu Mirosław Turów 2021-07-06 10:43:48
ZARZĄDZENIE NR 93/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu Mirosław Turów 2021-07-06 10:27:00
ZARZĄDZENIE NR 93/25/2021 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu Mirosław Turów 2021-07-06 10:26:34
Zarzadzenie Nr 97/26/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektorów publicznych szkół z terenu Gminy Dębno Mirosław Turów 2021-07-06 10:16:39
lipiec 2021 Mirosław Turów 2021-07-06 09:51:58
LVI/405/2010 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły (przedszkola) oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole (przedszkolu) i określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów. Monika Gubała 2021-07-05 14:37:07