herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół 39/2018 Emilia Jenda 2018-07-26 14:06:21
Protokół 38/2018 Emilia Jenda 2018-07-26 14:05:36
Protokół z przebiegu LIV sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 24 maja 2018 r. Emilia Jenda 2018-07-26 14:04:35
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Dębnie kadencja 2014-2018 Emilia Jenda 2018-07-26 14:03:25
ZARZA?DZENIE NR 76/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W DE?BNIE z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadan? i trybu pracy. Anna Szymczyk 2018-07-25 14:28:15
ZARZA?DZENIE NR 75/22/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu poste?powania okres?laja?cego zasady udzielania zamo?wien? publicznych, dla kto?rych nie stosuje sie? przepiso?w ustawy Prawo zamo?wien? publicznych przez Gmine? De?bno w realizacji zadan? zgodnie z obowia?zuja?cymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnos?ci wydatko?w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spo?jnos?ci na lata 2014 ? 2020. Anna Szymczyk 2018-07-25 14:27:43
ZARZA?DZENIE NR 74/22/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok. Anna Szymczyk 2018-07-25 14:27:02
ZARZA?DZENIE NR 74/22/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok. Anna Szymczyk 2018-07-25 14:25:47
Protokół z przebiegu LV sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 lipca 2018 r. Emilia Jenda 2018-07-25 11:53:16
Sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowy na terenie miasta i gminy Dębno w roku szkolnym 2018/2019 Jakub Stryjewski 2018-07-24 13:32:31
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 13:12:17
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 13:12:04
Kompleksowy remont i przebudowa hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 12:07:15
Kompleksowy remont i przebudowa hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 12:06:53
NABÓR na stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat Marzena Jarocka 2018-07-24 10:41:53
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:05:57
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:05:41
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:05:30
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:03:53
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:38
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:30
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:22
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:14
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 12:57:51
Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 10:15:03
Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 10:14:47
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku Adam Szyszka 2018-07-20 14:09:27
Obwieszczenie Burmistrza Dębna w sprawie kalendarza polowań na rok 2018/2019 Emilia Jenda 2018-07-20 08:35:36
Obwieszczenia - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-07-20 08:34:31
Rejestr polowań zbiorowych - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-07-20 08:34:30
Rejestr polowań zbiorowych - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-07-20 08:33:14
Obwieszczenia - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-07-20 08:32:57
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Dębno ..." Emilia Jenda 2018-07-19 11:04:48
Rozpoczęcie konsultacji społecznych dla "Programu ochrony środowiska dla Gmiuny Dębno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 Emilia Jenda 2018-07-19 11:04:16
Rozpoczęcie konsultacji społecznych dla "Programu ochrony środowiska dla Gmiuny Dębno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 Emilia Jenda 2018-07-19 10:34:08
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Dębno ..." Emilia Jenda 2018-07-19 10:31:14
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prusiec, Kostrzyńskiej i Dargomyskiej miasta Dębna Tomasz Jarema 2018-07-18 11:13:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Katarzyna Trybel 2018-07-17 14:37:00
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-07-17 07:36:00
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz. nr 45/34 w obrębie 0007 m. Dębno oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej - dz. nr 45/30 położonej w obrębie 0007 m. Dębno Katarzyna Trybel 2018-07-16 07:21:28