herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLVIII/330/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Dębna wyrażąjącego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej Anna Szymczyk 2017-12-28 08:41:12
UCHWAŁA NR XLVIII/329/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" Piotrowi Downarowi Anna Szymczyk 2017-12-28 08:40:36
UCHWAŁA NR XLVIII/328/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Dębna na 2018 rok Anna Szymczyk 2017-12-28 08:39:59
UCHWAŁA NR XLVIII/327/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna na 2018 rok. Anna Szymczyk 2017-12-28 08:39:20
UCHWAŁA NR XLVIII/326/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. Anna Szymczyk 2017-12-28 08:38:42
UCHWAŁA NR XLVIII/325/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2017-12-28 08:38:03
UCHWAŁA NR XLVIII/324/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Anna Szymczyk 2017-12-28 08:37:25
UCHWAŁA NR XLVIII/321/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2017-12-28 08:36:36
UCHWAŁA NR XLVIII/323/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017. Anna Szymczyk 2017-12-28 08:35:57
UCHWAŁA NR XLVIII/321/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2017-12-28 08:35:08
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno Tomasz Jarema 2017-12-22 09:09:55
ZARZĄDZENIE NR 143/38/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania składu Komisji Oceniającej, oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Anna Szymczyk 2017-12-22 07:01:15
ZARZĄDZENIE NR 142/38/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-12-22 06:59:53
ZARZĄDZENIE NR 141/38/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego Anna Szymczyk 2017-12-22 06:59:20
Protokół z przebiegu XLVII sesji z dnia 30 listopada 2017r. Emilia Jenda 2017-12-21 13:29:23
Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego Anna Dutkiewicz 2017-12-21 08:57:06
Konkurs ofert 2018 rok Anna Dutkiewicz 2017-12-21 08:56:00
21.12.2017r. Anna Szymczyk 2017-12-21 06:58:37
Rejestr wniosków mieszkańców i organizacji społecznych działających w Gminie Dębno Emilia Jenda 2017-12-19 14:54:06
Rejestr wniosków radnych 2014-2018 Emilia Jenda 2017-12-19 14:45:17
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Dębnie kadencja 2014-2018 Emilia Jenda 2017-12-18 10:50:44
XLVIII sesja Rady Miejskiej w Dębnie 21.12.2017 r. Emilia Jenda 2017-12-15 11:28:17
XLVIII sesja Rady Miejskiej w Dębnie 21.12.2017 r. Emilia Jenda 2017-12-15 11:27:58
ZARZĄDZENIE NR 140/37/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-12-15 09:49:15
ZARZĄDZENIE NR 139/37/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok. Anna Szymczyk 2017-12-15 09:48:35
Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - Mikołajki inaczej Emilia Jenda 2017-12-11 13:30:09
Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - Mikołajki inaczej Emilia Jenda 2017-12-11 13:29:49
ZARZA?DZENIE NR 138/37/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarza?dzenia nr 137/36/2017 z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie powto?rzenia głosowania nad Budz?etem Obywatelskim De?bna na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Budz?etu Obywatelskiego na rok 2018. Anna Szymczyk 2017-12-11 12:50:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Katarzyna Trybel 2017-12-08 12:40:54
ZARZA?DZENIE NR 137/36/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powto?rzenia głosowania nad Budz?etem Obywatelskim De?bna na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Budz?etu Obywatelskiego na rok 2018. Anna Szymczyk 2017-12-08 07:31:32
ZARZĄDZENIE NR 137/36/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powtórzenia głosowania nad Budżetem Obywatelskim Dębna na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. - dokument usunięty Anna Szymczyk 2017-12-08 07:25:17
Petycja nr 2 Anna Szymczyk 2017-12-07 12:57:19
ZARZĄDZENIE NR 137/36/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powtórzenia głosowania nad Budżetem Obywatelskim Dębna na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. - dokument usunięty Anna Szymczyk 2017-12-07 06:48:41
ZARZĄDZENIE NR 136/36/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego. Anna Szymczyk 2017-12-07 06:47:28
ZARZĄDZENIE NR 136/36/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego. Anna Szymczyk 2017-12-07 06:47:13
grudzień Anna Szymczyk 2017-12-07 06:46:09
Zarządzenie nr 136/36/2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego Anna Dutkiewicz 2017-12-06 14:32:37
Konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego Anna Dutkiewicz 2017-12-06 14:29:37
ZARZĄDZENIE NR 134/35/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2017-12-05 13:32:21
ZARZĄDZENIE NR 135/35/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie unieważnienia głosowania nad Budżetem Obywatelskim Dębna na rok 2018 Anna Szymczyk 2017-12-05 13:31:31