herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowy na terenie miasta i gminy Dębno w roku szkolnym 2018/2019 Jakub Stryjewski 2018-07-24 13:32:31
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 13:12:17
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 13:12:04
Kompleksowy remont i przebudowa hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 12:07:15
Kompleksowy remont i przebudowa hali sportowej z zapleczem technicznym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-07-24 12:06:53
NABÓR na stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat Marzena Jarocka 2018-07-24 10:41:53
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:05:57
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:05:41
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:05:30
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:03:53
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:38
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:30
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:22
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 13:02:14
Kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w miejscowości Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 12:57:51
Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 10:15:03
Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy. Agnieszka Ludynia 2018-07-23 10:14:47
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku Adam Szyszka 2018-07-20 14:09:27
Obwieszczenie Burmistrza Dębna w sprawie kalendarza polowań na rok 2018/2019 Emilia Jenda 2018-07-20 08:35:36
Obwieszczenia - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-07-20 08:34:31
Rejestr polowań zbiorowych - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-07-20 08:34:30
Rejestr polowań zbiorowych - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-07-20 08:33:14
Obwieszczenia - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-07-20 08:32:57
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Dębno ..." Emilia Jenda 2018-07-19 11:04:48
Rozpoczęcie konsultacji społecznych dla "Programu ochrony środowiska dla Gmiuny Dębno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 Emilia Jenda 2018-07-19 11:04:16
Rozpoczęcie konsultacji społecznych dla "Programu ochrony środowiska dla Gmiuny Dębno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 Emilia Jenda 2018-07-19 10:34:08
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Dębno ..." Emilia Jenda 2018-07-19 10:31:14
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prusiec, Kostrzyńskiej i Dargomyskiej miasta Dębna Tomasz Jarema 2018-07-18 11:13:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Katarzyna Trybel 2018-07-17 14:37:00
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł Adam Szyszka 2018-07-17 07:36:00
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz. nr 45/34 w obrębie 0007 m. Dębno oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej - dz. nr 45/30 położonej w obrębie 0007 m. Dębno Katarzyna Trybel 2018-07-16 07:21:28
Rewitalizacja skweru przy ul. Baczewskiego w Dębnie. Anna Szymczyk 2018-07-13 11:49:39
ZARZĄDZENIE NR 74/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 49/15/2018 Burmistrza Dębna z dnia 28 maja 2018 roku Anna Szymczyk 2018-07-12 10:27:16
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego, miasta Dębna Tomasz Jarema 2018-07-12 10:15:28
ZARZĄDZENIE NR 73/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (odcinek od istniejącej S 147 do SR 145) w m. Krześnica Anna Szymczyk 2018-07-11 13:05:16
ZARZĄDZENIE NR 72/22/2018. BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej do m. Sarbinowo- kolonia Anna Szymczyk 2018-07-11 13:04:21
ZARZĄDZENIE NR 71/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Anna Szymczyk 2018-07-11 13:03:47
ZARZĄDZENIE NR 70/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-07-11 13:03:15
ZARZĄDZENIE NR 69/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-07-11 13:02:42
ZARZĄDZENIE NR 68/22/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-07-11 13:01:06