herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-01-15 09:35:23
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-01-15 09:34:11
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany Agnieszka Ludynia 2018-01-15 09:33:34
dotacja - styczeń 2018r. Anna Dutkiewicz 2018-01-12 13:30:58
dotacja 2018r. Anna Dutkiewicz 2018-01-12 13:30:22
Obwieszczenie Burmistrza Dębna dot. Projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Dębno w roku 2018 Katarzyna Trybel 2018-01-12 13:12:10
2018 Katarzyna Trybel 2018-01-12 13:09:33
Wyniki z dnia 10.01.2018 r. Emilia Jenda 2018-01-10 13:58:47
I publiczny przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości położonej w Dębnie przy ul. Kościuszki 38 Katarzyna Trybel 2018-01-10 10:01:14
Budowa małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna w Grzymiradzu Agnieszka Ludynia 2018-01-09 13:18:15
ZARZĄDZENIE NR 4/1/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej Anna Szymczyk 2018-01-09 10:02:21
ZARZĄDZENIE NR 3/1/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2018-01-09 10:01:46
ZARZĄDZENIE NR 2/1/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej Anna Szymczyk 2018-01-09 10:01:14
ZARZA?DZENIE NR 1/1/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-01-09 10:00:15
styczeń Anna Szymczyk 2018-01-09 09:59:10
2018 Anna Szymczyk 2018-01-09 09:59:00
Wyniki z dnia 8.01.2018 r. Emilia Jenda 2018-01-08 14:06:14
Protokół z XLVI sesji z dnia 26.10.2017 r. Emilia Jenda 2018-01-08 12:13:58
wyniki 2018 rok Anna Dutkiewicz 2018-01-05 12:08:21
UCHWAŁA NR XLVIII/321/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2018-01-05 10:58:35
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie myśliborskim w 2018 roku Anna Szymczyk 2018-01-04 06:51:10
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie myśliborskim w 2018 roku Anna Szymczyk 2018-01-04 06:50:53
ZARZĄDZENIE NR 145/39/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych na terenie miasta i gminy Dębno. Anna Szymczyk 2018-01-03 08:07:54
ZARZĄDZENIE NR 144/39/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych, na których usytuowane są cmentarze gminne. Anna Szymczyk 2018-01-03 08:07:17
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie myśliborskim w 2018 roku Anna Szymczyk 2018-01-03 07:12:20
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu przyjmowania oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami z terenu gminy Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-01-02 12:16:37
Agnieszka Ludynia 2018-01-02 12:15:17
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu interwencyjnego wyłapywania/odławiania psów z terenu gminy. Agnieszka Ludynia 2018-01-02 12:14:31
2018 Agnieszka Ludynia 2018-01-02 12:09:48
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwąbudowa trzech obiektów inwentarskich do tuczu indyka na działce o nr ewid. gr. 568/1 obręb Różańsko, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Katarzyna Trybel 2017-12-29 12:22:12
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chabrowej i Hołdowniczej w mieście Dębno. Tomasz Jarema 2017-12-29 07:52:43
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno - dokument usunięty Tomasz Jarema 2017-12-29 07:50:24
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno - dokument usunięty Tomasz Jarema 2017-12-29 07:49:28
UCHWAŁA NR XLVIII/321/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2017-12-28 13:00:08
Plan pracy komisji na rok 2018 Anna Szymczyk 2017-12-28 11:41:49
UCHWAŁA NR XLVIII/328/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Dębna na 2018 rok Anna Szymczyk 2017-12-28 11:41:18
UCHWAŁA NR XLVIII/322/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2018 Anna Szymczyk 2017-12-28 09:43:18
plan pracy rady na 2018 Anna Szymczyk 2017-12-28 08:44:11
Plan pracy komisji na rok 2018 Anna Szymczyk 2017-12-28 08:43:34
plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 Anna Szymczyk 2017-12-28 08:42:30