herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na radnych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-17 12:06:05
informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na radnych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-17 12:05:14
informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na radnych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-17 12:04:22
link do strony PKW Anna Szymczyk 2018-08-16 12:36:54
link do strony PKW poświęconej wyborom samorządowym w roku 2018 Anna Szymczyk 2018-08-16 12:36:28
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 Anna Szymczyk 2018-08-16 07:11:44
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 Anna Szymczyk 2018-08-16 07:11:25
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Anna Szymczyk 2018-08-16 07:11:03
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 Anna Szymczyk 2018-08-16 07:08:38
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 Anna Szymczyk 2018-08-16 07:06:24
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Informacja O UPŁYWIE T ERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIE NIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-16 07:05:18
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Informacja O UPŁYWIE T ERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIE NIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-16 07:04:45
druk oświadczenia pełnomocnika KWW Anna Szymczyk 2018-08-16 07:01:32
druk oświadczenia o utworzeniu KWW Anna Szymczyk 2018-08-16 07:01:06
druk zawiadomienia o utworzeniu KWW Anna Szymczyk 2018-08-16 07:00:39
Informacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w gminie poniżej 20000 mieszkańców Anna Szymczyk 2018-08-16 06:58:43
Informacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w gminie poniżej 20000 mieszkańców Anna Szymczyk 2018-08-16 06:58:07
KALENDARZ WYBORCZY Anna Szymczyk 2018-08-14 12:19:30
KALENDARZ WYBORCZY Anna Szymczyk 2018-08-14 12:18:54
KALENDARZ WYBORCZY Anna Szymczyk 2018-08-14 12:17:35
wybory samorządowe 2018 Anna Szymczyk 2018-08-14 12:16:25
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trzech obiektów inwentarskich do tuczu indyka na działce o nr ewid. gr. 568/1 obręb Różańsko, gmina Dębno Katarzyna Trybel 2018-08-14 11:05:05
Informacje w sprawie braku uwag do oferty FAST Renata Jarmuszka-Izak 2018-08-14 07:30:32
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-08-13 11:59:50
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-08-13 11:59:42
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-08-13 11:59:08
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-08-13 11:59:02
Informacja w sprawie braku uwag do oferty - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2018-08-13 11:52:29
ZARZĄDZENIE NR 81/25/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019? Anna Szymczyk 2018-08-13 10:14:56
ZARZĄDZENIE NR 80/25/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Anna Szymczyk 2018-08-13 10:14:25
sierpień Anna Szymczyk 2018-08-13 10:13:22
ZARZĄDZENIE NR 81/25/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019? Anna Szymczyk 2018-08-13 10:12:36
Konsultacje Program współpracy z NGO Anna Szymczyk 2018-08-13 10:11:33
Konsultacje Program współpracy z NGO Anna Szymczyk 2018-08-13 10:11:27
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-10 12:08:17
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-10 12:07:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Katarzyna Trybel 2018-08-10 09:08:57
KOłO ŁOWIECKIE CIETRZEW MYŚLIBÓRZ Katarzyna Trybel 2018-08-10 09:04:06
KOłO ŁOWIECKIE DZIK DĘBNO 2018-2019 Katarzyna Trybel 2018-08-10 09:02:25
Obwieszczenie Burmistrza Dębna w sprawie kalendarza polowań na rok 2018/2019 Katarzyna Trybel 2018-08-10 08:58:53