herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZA?DZENIE NR 112/32/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 paz?dziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2017 rok. Anna Szymczyk 2017-11-06 06:53:11
Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 111/32/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przysługującej na dziecko w niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Dębno Anna Szymczyk 2017-11-06 06:52:15
Zapytanie na dostawę materiałów papierniczych i biurowych do szkół podstawowych. Iza Kubiak-Mazepa 2017-11-03 12:03:25
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-11-03 11:03:05
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-11-03 11:02:36
Obwieszczenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2017-11-02 14:47:20
Budowa FIT PARK siłowni zewnętrznej w parku wiejskim w miejscowości Warnice Agnieszka Ludynia 2017-11-02 14:28:31
Budowa FIT PARK siłowni zewnętrznej w parku wiejskim w miejscowości Warnice Agnieszka Ludynia 2017-11-02 14:26:13
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa fermy trzody chlewnej w m.Cychry na dz. 200/3 w obrębie geodezyjnym Cychry, gm. Dębno, pow. myśliborski Katarzyna Trybel 2017-11-02 13:03:25
UCHWAŁA NR XLVI/311/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku Anna Szymczyk 2017-11-02 10:41:24
UCHWAŁA NR XLVI/310/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Cychrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława St. Reymonta w Cychrach Anna Szymczyk 2017-11-02 10:40:46
UCHWAŁA NR XLVI/309/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie Anna Szymczyk 2017-11-02 10:39:57
UCHWAŁA NR XLVI/308/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Smolnicy Anna Szymczyk 2017-11-02 10:39:12
UCHWAŁA NR XLVI/307/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie z filią w Dargomyślu, obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-III wraz z oddziałami przedszkolnymi Anna Szymczyk 2017-11-02 10:38:34
UCHWAŁA NR XLVI/306/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie Anna Szymczyk 2017-11-02 10:37:56
UCHWAŁA NR XLVI/305/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno Anna Szymczyk 2017-11-02 10:37:19
UCHWAŁA NR XLVI/306/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie Anna Szymczyk 2017-11-02 10:35:48
UCHWAŁA NR XLVI/304/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty Anna Szymczyk 2017-11-02 10:34:03
UCHWAŁA NR XLVI/303/ 2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno Anna Szymczyk 2017-11-02 10:33:28
Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie przy ulicach: Kaliny, Kasztanowa, K. Odnowiciela, Sobieskiego oraz w miejscowościach: Ostrowiec, Różańsko, Smolnica, Sarbinowo, Krześnica Agnieszka Ludynia 2017-10-31 14:07:30
Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie przy ulicach: Kaliny, Kasztanowa, K. Odnowiciela, Sobieskiego oraz w miejscowościach: Ostrowiec, Różańsko, Smolnica, Sarbinowo, Krześnica Agnieszka Ludynia 2017-10-31 14:03:27
Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie przy ulicach: Kaliny, Kasztanowa, K. Odnowiciela, Sobieskiego oraz w miejscowościach: Ostrowiec, Różańsko, Smolnica, Sarbinowo, Krześnica Agnieszka Ludynia 2017-10-31 14:00:36
Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie przy ulicach: Kaliny, Kasztanowa, K. Odnowiciela, Sobieskiego oraz w miejscowościach: Ostrowiec, Różańsko, Smolnica, Sarbinowo, Krześnica Agnieszka Ludynia 2017-10-31 14:00:13
Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie przy ulicach: Kaliny, Kasztanowa, K. Odnowiciela, Sobieskiego oraz w miejscowościach: Ostrowiec, Różańsko, Smolnica, Sarbinowo, Krześnica Agnieszka Ludynia 2017-10-31 14:00:05
Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie przy ulicach: Kaliny, Kasztanowa, K. Odnowiciela, Sobieskiego oraz w miejscowościach: Ostrowiec, Różańsko, Smolnica, Sarbinowo, Krześnica Agnieszka Ludynia 2017-10-31 13:59:51
Protokół z XLV sesji z dnia 28 września 2017 r. Emilia Jenda 2017-10-30 15:49:17
Protokół nr 36/2017 Emilia Jenda 2017-10-30 15:07:34
Protokół nr 35/2017 Emilia Jenda 2017-10-30 15:04:34
Zarządzenie nr 111/32/2017 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przysługującej na dziecko w niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Dębno Anna Dutkiewicz 2017-10-30 14:15:09
załącznik do ogłoszenia Anna Dutkiewicz 2017-10-30 14:14:35
ogłoszenie - aktualizacja kwoty na podstawie art. 78c ust 3 Anna Dutkiewicz 2017-10-30 14:13:50
Zarządzenie nr 111/32/2017 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przysługującej na dziecko w niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Dębno Anna Dutkiewicz 2017-10-30 14:11:48
aktualizacja kwoty na podstawie art. 78 c ust 3 - październik 2017r. Anna Dutkiewicz 2017-10-30 14:10:26
formularz Anna Dutkiewicz 2017-10-30 14:02:03
projekt uchwały Anna Dutkiewicz 2017-10-30 14:01:32
ogłoszenie konsultacje Anna Dutkiewicz 2017-10-30 14:00:20
Zarządzenie nr 110/32/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2018 rok" Anna Dutkiewicz 2017-10-30 13:59:39
Konsultacje projektu uchwały dotyczącego przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkmanii w Gminie Dębno na 2018 rok Anna Dutkiewicz 2017-10-30 13:57:17
Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 111/32/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przysługującej na dziecko w niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Dębno Anna Dutkiewicz 2017-10-30 12:31:35
Zarządzenie nr 110/32/2017 Burmistrza Dębna z dnia 30.10.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązwyania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkamnii w Gminie Dębno na 2018 rok Anna Dutkiewicz 2017-10-30 12:29:47