herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
25 stycznia 2018 Anna Szymczyk 2018-01-30 08:14:15
uchwały 2018 Anna Szymczyk 2018-01-30 08:13:58
uchwały 2018 Anna Szymczyk 2018-01-30 08:13:47
ZARZĄDZENIE NR 10/2/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu Anna Szymczyk 2018-01-30 08:13:20
ZARZĄDZENIE NR 7/2/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego Anna Szymczyk 2018-01-30 08:12:42
ZARZĄDZENIE NR 6/1/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-01-30 08:11:58
ZARZĄDZENIE NR 005/01/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-01-30 08:10:31
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:43:24
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:43:14
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:36:43
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:34:44
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:34:26
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:33:42
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:31:54
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:31:34
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:30:43
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:30:06
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:29:25
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:28:53
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:25:40
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:21:59
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:21:27
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:21:09
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:20:20
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:19:52
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:17:59
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:17:38
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:16:28
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:15:27
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:14:21
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:14:06
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-29 16:10:42
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwąbudowa trzech obiektów inwentarskich do tuczu indyka na działce o nr ewid. gr. 568/1 obręb Różańsko, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Katarzyna Trybel 2018-01-25 14:57:44
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwąbudowa trzech obiektów inwentarskich do tuczu indyka na działce o nr ewid. gr. 568/1 obręb Różańsko, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Katarzyna Trybel 2018-01-25 14:57:34
Ponowne obwieszczenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwąbudowa trzech obiektów inwentarskich do tuczu indyka na działce o nr ewid. gr. 568/1 obręb Różańsko, gmina Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie Katarzyna Trybel 2018-01-25 14:56:44
UCHWAŁA NR XLVIII/325/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2018-01-22 14:40:28
UCHWAŁA NR XLVIII/325/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2018-01-22 14:39:30
UCHWAŁA NR XLVIII/325/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Anna Szymczyk 2018-01-22 14:39:03
Dane statystyczne Gminy Dębno Emilia Jenda 2018-01-19 13:46:26
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2025 Adam Szyszka 2018-01-18 14:14:11