herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-27 12:37:38
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-27 12:37:31
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-27 12:37:25
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-27 12:37:16
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-27 12:36:51
Rewitalizacja skweru przy ulicy Baczewskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-27 10:18:04
Rewitalizacja skweru przy ulicy Baczewskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-27 10:17:47
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dn. 20.08.2018r. O PODZIALE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE Anna Szymczyk 2018-08-24 12:45:58
oświadczenie kandydata obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim Anna Szymczyk 2018-08-24 09:24:40
informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Anna Szymczyk 2018-08-24 09:23:57
oświadczenie lustracyjne Anna Szymczyk 2018-08-24 09:23:22
lista poparcia Anna Szymczyk 2018-08-24 09:22:01
oświadczenie o wyrażeniu zgody Anna Szymczyk 2018-08-24 09:21:36
zgłoszenie listy kandydatów Anna Szymczyk 2018-08-24 09:20:48
oświadczenie kandydata obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:17:20
informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:17:19
oświadczenie lustracyjne - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:17:18
lista poparcia - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:17:17
oświadczenie o wyrażeniu zgody - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:17:15
informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:16:51
oświadczenie lustracyjne - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:16:33
lista poparcia - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:16:12
oświadczenie o wyrażeniu zgody - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:15:31
oświadczenie kandydata obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:14:14
informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:12:51
oświadczenie lustracyjne - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:11:23
lista poparcia - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:10:43
oświadczenie o wyrażeniu zgody - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-24 09:09:55
informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnych Anna Szymczyk 2018-08-24 09:08:34
informacja o sposobie i zasadach zgłaszania kandydatów na radnych wraz z załącznikami Anna Szymczyk 2018-08-24 09:04:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA Z 22.08.2018R. W SPRAWIE OKRĘGÓW I SIEDZIBY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ Anna Szymczyk 2018-08-23 08:19:20
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-21 13:55:21
Przebudowa ul.Wolności w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-08-21 13:55:09
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI DROGOWEJ "ROZBUDOWA PRZEJSCIA PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ BARNÓWKO W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 130" Anna Szymczyk 2018-08-21 10:05:26
LVI sesja 30 sierpnia 2018r. Anna Szymczyk 2018-08-21 08:25:55
Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy. Agnieszka Ludynia 2018-08-20 12:16:40
Budowa linii oświetleniowej przy ścieżce rowerowej z Dębna do Oborzan, oświetlenia drogowego w Dębnie na zaułku przy ulicy Chojeńskiej i w Smolnicy. Agnieszka Ludynia 2018-08-20 12:16:26
patycja nr 3 Anna Szymczyk 2018-08-20 09:16:54
ZARZA?DZENIE NR 82/25/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-08-17 12:22:59
informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na radnych - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-08-17 12:06:13