Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr X/69/2007 w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą„Plan Rozwoju wsi Młyniska” Arkadiusz Mazepa 2007-07-11 12:24:15
Uchwała Nr X/68/2007w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą„Plan Rozwoju wsi Więcław” Arkadiusz Mazepa 2007-07-11 12:23:46
Uchwała Nr X/67/2007w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą„Plan Rozwoju wsi Krężelin” Arkadiusz Mazepa 2007-07-11 12:23:04
Uchwała Nr X/66//2007w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Mostno” Arkadiusz Mazepa 2007-07-11 12:22:16
Uchwała Nr X/65//2007w sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok Arkadiusz Mazepa 2007-07-11 12:14:31
Uchwała Nr X/64//2007 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok. Arkadiusz Mazepa 2007-07-11 12:14:21
Uchwała Nr X/64//2007 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok. Arkadiusz Mazepa 2007-07-11 12:14:06
Uchwała Nr X/65//2007w sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok Arkadiusz Mazepa 2007-07-11 12:13:39
Uchwała Nr X/64//2007 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok. Arkadiusz Mazepa 2007-07-11 12:13:11
Sesja Nr X z 31.05.2007 Arkadiusz Mazepa 2007-07-11 12:12:54
Protokół z sesji X z dnia 31.05.2007 Arkadiusz Mazepa 2007-07-11 12:12:26
Budowa boiska sportowego przy SP w Dargomyślu Arkadiusz Mazepa 2007-07-09 13:50:18
Budowa przyłącza gazowego do budynku USC Arkadiusz Mazepa 2007-07-06 11:13:12
informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2007 r. Arkadiusz Mazepa 2007-07-06 11:10:12
Informacje kwartalne Arkadiusz Mazepa 2007-07-06 11:09:50
Zorganizowanie letniego wypoczynku w formie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - wraz z transportem Arkadiusz Mazepa 2007-07-05 14:04:58
Zorganizowanie letniego wypoczynku w formie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - wraz z transportem Arkadiusz Mazepa 2007-07-05 14:04:36
Zarządzenie nr 66/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok Arkadiusz Mazepa 2007-07-05 13:04:49
Zarządzenie nr 66/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok Arkadiusz Mazepa 2007-07-05 13:04:24
Zarządzenie nr 65/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej Arkadiusz Mazepa 2007-07-05 13:02:49
Zarządzenie nr 64/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej Arkadiusz Mazepa 2007-07-05 13:01:50
Zarządzenie nr 63/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Arkadiusz Mazepa 2007-07-05 13:01:11
Zarządzenie nr 62/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok Arkadiusz Mazepa 2007-07-05 13:00:31
Zarządzenie nr 62/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok Arkadiusz Mazepa 2007-07-05 13:00:09
Zarządzenie nr 61/26/2007 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Arkadiusz Mazepa 2007-07-05 12:58:00
Zarządzenie nr 60/24/2007 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok instytucji kultury – Dębnowski Ośrodek Kultury Arkadiusz Mazepa 2007-07-03 12:09:08
Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w rejonie ul. Wojska Polskiego – I Armii i ul. Zielonej Arkadiusz Mazepa 2007-07-03 10:31:12
Lipiec Arkadiusz Mazepa 2007-07-03 10:30:55
Przebudowa drogi śródpolnej Dolsk-Brzeźno Arkadiusz Mazepa 2007-07-02 15:54:01
Zarządzenie nr 59/23/2007 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok Arkadiusz Mazepa 2007-07-02 15:43:25
Zarządzenie nr 58/23/2007 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Arkadiusz Mazepa 2007-07-02 15:42:23
Zarządzenie nr 57/23/2007 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie: stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta i Gminy Dębno Arkadiusz Mazepa 2007-07-02 15:41:55
Zarządzenie nr 56/23/2007 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007 Arkadiusz Mazepa 2007-07-02 15:41:20
Zarządzenie nr 55/23/2007 z dnia 06.06.2007 r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Arkadiusz Mazepa 2007-07-02 15:40:44
Czerwiec Arkadiusz Mazepa 2007-07-02 15:40:21
Komendant Straży Miejskiej - dokument usunięty Arkadiusz Mazepa 2007-07-02 15:25:30
STANOWISKO D/S PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI - dokument usunięty Arkadiusz Mazepa 2007-07-02 15:24:29
Budowa linii kablowej oświetleniowej ul.Rubinowej i Złotej w Dębnie Arkadiusz Mazepa 2007-06-29 15:00:13
Modernizacja ul.Słowackiego-PT Arkadiusz Mazepa 2007-06-28 12:16:21
Modernizacja ul.Słowackiego-PT Arkadiusz Mazepa 2007-06-28 12:12:29