herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
III sesja Rady Miejskiej w dniu 20.12.2018r. Emilia Jenda 2018-12-11 09:32:01
protokół z sesji 21.12.2017r. Anna Szymczyk 2018-12-11 08:53:05
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.421.94-3.2018.AL Monika Popławska 2018-12-10 10:29:47
Odpowiedź na interpelację A.Sopińskiej z sesji 29.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-10 10:10:28
Odpowiedź na interpelację A.Sopińskiej z sesji 29.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-10 10:10:06
Interpelacja z sesji 29.11.2018r. Anna Szymczyk 2018-12-10 10:05:35
Zapytania 2018 Anna Szymczyk 2018-12-10 10:04:46
Interpelacje 2018 Anna Szymczyk 2018-12-10 10:04:36
Interpelacje i zapytania Anna Szymczyk 2018-12-10 10:04:21
Protokoły sesji Rady Anna Szymczyk 2018-12-10 10:04:07
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:55:54
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:53:39
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:53:33
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:53:26
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:53:13
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:51:09
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:51:02
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 29.11.2018 Sylwia Pelczarska 2018-12-07 13:49:43
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:48:48
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-07 13:48:23
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-12-07 12:45:27
Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP. Agnieszka Ludynia 2018-12-07 12:44:55
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde Sylwia Pelczarska 2018-12-06 14:05:54
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-12-06 14:03:34
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-12-06 14:03:10
ZARZA?DZENIE NR 2/2/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-12-06 13:47:06
ZARZA?DZENIE NR 1/2/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok Anna Szymczyk 2018-12-06 13:46:32
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-12-06 13:02:14
Stowarzyszenie Dyszno- Ringenwalde - dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2018-12-06 13:01:48
Stowarztyszenie Edukacyjne na rzecz Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" Sylwia Pelczarska 2018-12-05 13:12:22
Protokół z przebiegu I sesji z dnia 22 listopada 2018r. Anna Szymczyk 2018-12-05 12:58:43
Protokoły sesji Rady Anna Szymczyk 2018-12-05 12:57:41
ZARZA?DZENIE NR 3/3/2018/ BURMISTRZA DE?BNA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Oceniaja?cej, oferty na realizacje? zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalnos?ci poz?ytku publicznego i wolontariacie na rok 2019. Anna Szymczyk 2018-12-05 12:28:56
grudzień Anna Szymczyk 2018-12-05 12:28:16
listopad Anna Szymczyk 2018-12-05 12:28:07
2018 Anna Szymczyk 2018-12-05 12:27:53
kadencja 2018-2023 Anna Szymczyk 2018-12-05 12:27:43
Uchwała nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany w Wieleoletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2018-12-05 11:54:54
Budowa małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna w Grzymiradzu Agnieszka Ludynia 2018-12-05 11:46:38
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Monika Popławska 2018-12-05 08:58:20