herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-16 19:36:09
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-16 19:35:59
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-16 19:35:39
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-16 19:35:07
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-16 19:33:04
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-16 19:32:47
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-16 19:32:34
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-16 19:32:13
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-16 19:32:01
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-16 19:31:50
XLVII sesja Rady Miejskiej w dniu 30.11.2017 Emilia Jenda 2017-11-16 12:43:27
dzień otwarty w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego 21.06.2017r. - dokument usunięty Anna Szymczyk 2017-11-16 10:15:15
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego Anna Szymczyk 2017-11-16 10:14:42
Urząd Stanu Cywilnego (USC) Anna Szymczyk 2017-11-16 10:13:25
raport z konsultacji Anna Dutkiewicz 2017-11-15 10:38:35
ogłoszenie Anna Dutkiewicz 2017-11-15 10:38:09
raport z konsultacji Anna Dutkiewicz 2017-11-15 10:37:39
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Dębnie kadencja 2014-2018 Emilia Jenda 2017-11-14 13:29:50
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych-AKTYWNA TABLICA Jakub Stryjewski 2017-11-14 11:44:21
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwDebnie/tabBrowser/bags//2041/Zbi%C3%B3r-akt%C3%B3w-prawa-miejscowego Anna Szymczyk 2017-11-14 10:54:40
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-11-14 09:15:13
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-11-14 09:12:08
ZARZĄDZENIE NR 118/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2017-11-13 09:33:44
ZARZĄDZENIE NR 117/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2017-11-13 09:32:14
ZARZĄDZENIE NR 116/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Anna Szymczyk 2017-11-13 09:31:36
ZARZĄDZENIE NR 115/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości Anna Szymczyk 2017-11-13 09:30:23
listopad Anna Szymczyk 2017-11-13 09:28:26
Ognisko Wychowawcze "NASZ DOM" - Prowadzenie Orkiestry Dętej Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-10 11:49:59
Ognisko Wychowawcze "NASZ DOM" - Prowadzenie Orkiestry Dętej Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-10 11:45:37
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-11-10 10:23:06
Utwardzenie placu przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie Agnieszka Ludynia 2017-11-10 10:22:35
I rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej dz. nr 23/39 położonej w obrębie 7 m. Dębno Katarzyna Trybel 2017-11-09 12:26:10
ZARZĄDZENIE NR 104/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-11-06 07:00:10
ZARZĄDZENIE NR 105/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2017-11-06 06:59:23
ZARZĄDZENIE NR 106/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno. Anna Szymczyk 2017-11-06 06:58:34
ZARZĄDZENIE NR 107/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przyjęcia polityki przetwarzania danych osobowych do realizacji projektów w zakresie edukacji. Anna Szymczyk 2017-11-06 06:57:51
ZARZĄDZENIE NR 108/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów działką nr 878/6 położonej w Dębnie przy ul. Słowackiego 26 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami Anna Szymczyk 2017-11-06 06:57:10
ZARZĄDZENIE NR 109/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Anna Szymczyk 2017-11-06 06:56:26
ZARZĄDZENIE NR 114/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyłączenia ze sprzedaży budynków mieszkalnych,lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębno. Anna Szymczyk 2017-11-06 06:55:05
ZARZĄDZENIE NR 113/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-11-06 06:54:27