herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dokument usunięty Anna Dutkiewicz 2018-02-01 09:06:47
kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych Anna Dutkiewicz 2018-02-01 09:06:34
Kryteria rekrutacji klasy I - dokument usunięty Anna Dutkiewicz 2018-02-01 09:06:02
Ogłoszenie z dnia 31.01.2018 r. Emilia Jenda 2018-01-31 14:49:26
Kryteria rekrutacji klasy I - dokument usunięty Anna Dutkiewicz 2018-01-31 12:06:48
Ogłoszenie - harmonogram rekrutacji Anna Dutkiewicz 2018-01-31 12:05:41
Zarządzenie nr 12/2/2018 Burmistrza Dębna z dnia 29.01.2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumnetów na rok szkolny 2018/2019 do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębno Anna Dutkiewicz 2018-01-31 12:02:56
ROK SZKOLNY 2018/2019 Anna Dutkiewicz 2018-01-31 12:01:33
Klasy I szkół podstawowych - terminy i kryteria rekrutacji Anna Dutkiewicz 2018-01-31 12:00:02
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dokument usunięty Anna Dutkiewicz 2018-01-31 11:57:53
Ogłoszenie - terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Anna Dutkiewicz 2018-01-31 11:56:59
Zarządzenie nr 11/2/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacjnego oraz postępwania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumnetów, na rok szkolny 208/2019 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Dębno Anna Dutkiewicz 2018-01-31 11:55:31
ROK SZKOLNY 2018/2019 Anna Dutkiewicz 2018-01-31 11:48:13
PRZESZKOLA - terminy i kryteria rekrutacji Anna Dutkiewicz 2018-01-31 11:47:49
Budowa małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna w Grzymiradzu Agnieszka Ludynia 2018-01-31 11:27:57
oświadzczenie Dorota Mielczak 2018-01-31 10:03:55
oświadczenie pracownika/zleceniobiorcy - dokument usunięty Dorota Mielczak 2018-01-31 10:03:09
wniosek GPiK Dorota Mielczak 2018-01-31 10:01:22
wniosek GPiK - dokument usunięty Dorota Mielczak 2018-01-31 10:00:44
wzór protokołu odbioru Dorota Mielczak 2018-01-31 10:00:07
wzór protokołu odbioru Dorota Mielczak 2018-01-31 09:58:41
informacja dla sołtysów 2018 r. Dorota Mielczak 2018-01-31 09:57:37
informacja dla sołtysów 2018 r. Dorota Mielczak 2018-01-31 09:56:00
ZARZĄDZENIE NR 12/2/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębno Anna Szymczyk 2018-01-31 08:53:17
ZARZĄDZENIE NR 11/2/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Dębno Anna Szymczyk 2018-01-31 08:52:48
ZARZĄDZENIE NR 8/2/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej Anna Szymczyk 2018-01-31 08:52:16
UCHWAŁA NR XLIX/335/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-01-31 08:50:29
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-30 14:50:38
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2018-01-30 14:47:08
REJESTR SKARG KADENCJA 2014-2018 Emilia Jenda 2018-01-30 12:59:01
Zarządzenie nr 7/2/2018 Burmistrza Dębna z dnia 29.01.18r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu Anna Dutkiewicz 2018-01-30 11:26:36
Konkurs ofert na realizację zadania w 2018 roku Anna Dutkiewicz 2018-01-30 11:24:56
UCHWAŁA NR XLIX/335/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-01-30 10:23:05
25.01.2018r. Anna Szymczyk 2018-01-30 08:19:07
informacje 2018 Anna Szymczyk 2018-01-30 08:18:08
UCHWAŁA NR XLIX/335/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat Anna Szymczyk 2018-01-30 08:17:42
UCHWAŁA NR XLIX/334/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dębno Anna Szymczyk 2018-01-30 08:17:06
UCHWAŁA NR XLIX/333/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości Anna Szymczyk 2018-01-30 08:16:29
UCHWAŁA NR XLIX/332/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno Anna Szymczyk 2018-01-30 08:15:51
UCHWAŁA NR XLIX/331/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dębno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Anna Szymczyk 2018-01-30 08:15:19