herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 08:40:40
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-13 08:39:40
dyżury GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DĘBNIE Anna Szymczyk 2018-09-12 06:50:20
dyżury GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DĘBNIE Anna Szymczyk 2018-09-12 06:49:40
Postanowienie Komistarza Wyborczego II w Szczecinie w sprawie powołania komisji terytorialnych z dnia 11 września 2018r. Anna Szymczyk 2018-09-12 06:45:35
UCHWAŁA NR LVII/388/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 10 wrzes?nia 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na podwyz?szenie kapitału zakładowego Szpital w De?bnie im. s?w. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. i obje?cie udziało?w przez Gmine? De?bno Anna Szymczyk 2018-09-11 13:42:14
UCHWAŁA NR LVII/387/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 10 wrzes?nia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-09-11 13:41:44
10.09.2018r. Anna Szymczyk 2018-09-11 13:40:55
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-11 09:13:49
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-11 09:13:11
Rejestr miejsc przechowywania książek ewidencji pobytów na polowaniach indywidualnych Katarzyna Trybel 2018-09-10 15:44:49
MIEJSCA PRZECHOWYWANIA KSIĄŻEK EWIDENCJI POBYTÓW Katarzyna Trybel 2018-09-10 15:39:43
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-10 15:06:25
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-10 15:05:54
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-10 15:05:36
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-10 15:03:38
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-10 15:03:29
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-10 15:03:17
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-10 15:02:53
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2018-09-10 15:02:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Myslibórz o wyznaczeniu organu w sprawie lokalizacji inwenstycji celu publicznego- zagospodarowanie cypla nad jeziorem Lipowo w Dębnie Anna Szymczyk 2018-09-10 12:10:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Myslibórz o wyznaczeniu organu w sprawie lokalizacji inwenstycji celu publicznego- zagospodarowanie cypla nad jeziorem Lipowo w Dębnie Anna Szymczyk 2018-09-10 12:10:17
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym ? siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno Agnieszka Ludynia 2018-09-10 11:30:04
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - siłowni zewnętrznej w miejscowości Oborzany, gmina Dębno. Agnieszka Ludynia 2018-09-10 08:25:29
LVII sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dn. 10.09.2018 r. Emilia Jenda 2018-09-07 13:43:51
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2018-09-05 10:14:27
UCHWAŁA NR LVI/384/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odre?bnego obwodu głosowania w Szpitalu w De?bnie w celu przeprowadzenia wyboro?w do rad gmin,rad powiato?w, sejmiko?w wojewo?dztw oraz wyboro?w burmistrza Anna Szymczyk 2018-09-04 12:25:09
UCHWAŁA NR LVI/383/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania medalu pamia?tkowego " Zasłuz?ony dla Miasta i Gminy De?bno" kołu Zwia?zku Kombatanto?w RP i Byłych Wie?z?nio?w Politycznych w De?bnie Anna Szymczyk 2018-09-04 12:24:33
UCHWAŁA NR LVI/382/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie: okres?lenia maksymalnej liczby zezwolen? na sprzedaz? napojo?w alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaz?y i podawania napojo?w alkoholowych Anna Szymczyk 2018-09-04 12:23:51
UCHWAŁA NR LVI/381/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy De?bno w obre?bie ewidencyjnym Barno?wko ? modernizacja układu rurocia?go?w Anna Szymczyk 2018-09-04 12:23:16
UCHWAŁA NR LVI/380/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia dopłaty do De?bnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Anna Szymczyk 2018-09-04 12:22:42
Uchwała nr LVI/379/2018 w sprawie zmian w WPF Gminy Dębno na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2018-09-04 12:22:05
Uchwała nr LVI/379/2018 w sprawie zmian w WPF Gminy Dębno na lata 2018-2025 Anna Szymczyk 2018-09-04 12:21:50
UCHWAŁA NR LVI/378/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-09-04 12:19:13
30.08.2018r. Anna Szymczyk 2018-09-04 12:17:32
Protokół z przebiegu LV sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 lipca 2018 Emilia Jenda 2018-09-03 12:39:22
ZARZA?DZENIE NR 88/27/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-08-31 13:37:16
ZARZA?DZENIE NR 87/26/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2018-08-31 13:36:38
ZARZA?DZENIE NR 86/26/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr im. Arkadego Fiedlera w De?bnie, 74- 400 De?bno ul. Jana Pawła II 1 Anna Szymczyk 2018-08-31 13:35:59
ZARZA?DZENIE NR 85/26/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie, 74- 404 Cychry, Sarbinowo 80 Anna Szymczyk 2018-08-31 13:35:21