Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021. Nr ogłoszenia PiR.524.6.2021 RJI z dnia 05.07.2021 r. Renata Jarmuszka-Izak 2021-07-05 12:00:59
Ogłoszenie Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021. Nr ogłoszenia PiR.524.6.2021 RJI z dnia 05.07.2021 r. Renata Jarmuszka-Izak 2021-07-05 11:57:49
Uchwała NR XXXIX/311/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji Monika Gubała 2021-07-05 10:21:38
Uchwała NR XXXIX/310/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie niewłaściwego rozporządzania środkami publicznymi Monika Gubała 2021-07-05 10:20:46
Uchwała NR XXXIX/309/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego ?Zasłużony dla miasta i gminy Dębno? (Edmund Zioła) Monika Gubała 2021-07-05 10:19:46
Uchwała NR XXXIX/308/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego ?Zasłużony dla miasta i gminy Dębno? (Andrzej Dobrowolski) Monika Gubała 2021-07-05 10:18:48
Uchwała NR XXXIX/307/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat Monika Gubała 2021-07-05 10:17:49
Uchwała NR XXXIX/306/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły (przedszkola) i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin Monika Gubała 2021-07-05 10:16:42
Uchwała NR XXXIX/305/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Monika Gubała 2021-07-05 10:15:23
Sesja XXXIX Rady Miejskiej Dębna z dnia 1 lipca 2021 r. Monika Gubała 2021-07-05 10:13:25
Protokół z nadzwyczajnej XXXVIII sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 08.06.2021 r. Monika Gubała 2021-07-05 10:07:04
Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 27.05.2021 r. Monika Gubała 2021-07-05 10:05:54
Protokół nr 37 /2021 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z dnia 24.06.2021 r. Monika Gubała 2021-07-05 10:04:23
Protokół nr 36 /2021 Komisji Oświaty i Spraw Publicznych z dnia 22.06.2021 r. Monika Gubała 2021-07-05 10:02:44
Protokół 27 / 2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 22.06.2021 r. Monika Gubała 2021-07-05 10:00:53
Odpowiedź na zapytanie Nr 287 p. R. Wojciechowski Monika Gubała 2021-07-05 09:58:18
Zapytanie Nr 284-286 p. M. Napieracz Monika Gubała 2021-07-05 09:56:13
Zarządzenie Burmistrza 96/25/2021 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnosc pozytku publicznego na rok 2022" Renata Jarmuszka-Izak 2021-07-02 11:00:23
Zarządzenie Burmistrza nr 96/25/2021 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" Renata Jarmuszka-Izak 2021-07-02 10:51:55
Ogłoszenie informacyjne umowy o świadczenie usług publicznych. Jakub Stryjewski 2021-07-01 13:05:57
Ogłoszenie informacyjne umowy o świadczenie usług publicznych. Jakub Stryjewski 2021-07-01 13:04:39
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Renata Jarmuszka-Izak 2021-07-01 10:58:58
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Renata Jarmuszka-Izak 2021-07-01 10:57:55
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Dębno projektu "Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" Renata Jarmuszka-Izak 2021-07-01 10:26:56
Rok 2022 Renata Jarmuszka-Izak 2021-07-01 10:26:15
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Dębno projektu "Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" Renata Jarmuszka-Izak 2021-07-01 10:25:02
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz. nr 1085 w obrębie 0005 m. Dębno Katarzyna Trybel 2021-07-01 09:29:36
ZARZĄDZENIE NR 87/25/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego. Anna Szymczyk 2021-07-01 07:45:16
ZARZĄDZENIE NR 3/1/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z zakresu zdrowia publicznego Anna Szymczyk 2021-07-01 07:44:45
ZARZĄDZENIE NR 3/1/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z zakresu zdrowia publicznego Anna Szymczyk 2021-07-01 07:43:48
ZARZĄDZENIE NR 88/25/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo ? wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii" Anna Szymczyk 2021-07-01 07:43:20
ZARZĄDZENIE NR 88/25/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo ? wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii" Anna Szymczyk 2021-07-01 07:39:56
ZARZĄDZENIE NR 87/25/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego. Anna Szymczyk 2021-07-01 07:38:07
Tomasz Jarema 2021-06-30 13:22:25
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Renata Jarmuszka-Izak 2021-06-30 12:02:36
Zarząd Miejsko -Gminny Ligi Obrony Kraju w Dębnie zadanie pn. "Strzelectwo obronne a porządek i bezpieczeństwo w gminie Dębno" Renata Jarmuszka-Izak 2021-06-30 12:00:30
Zapytania ofertowe poza ustawą Prawo zamówień publicznych (zakładka menu) Agnieszka Ludynia 2021-06-30 08:42:31
Zamówienia w ramach ustawy z 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych - PLATFORMA ZAKUPOWA (zakładka menu) Agnieszka Ludynia 2021-06-30 08:41:07
Zapytania ofertowe poza ustawą z 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (zakładka menu) Agnieszka Ludynia 2021-06-30 08:40:36
Zamówienia poza ustawą z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - zakładka menu usunięta Agnieszka Ludynia 2021-06-30 08:38:26