herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ogłoszenie Burmistrza - wyniki Anna Dutkiewicz 2019-01-07 09:48:04
2019 rok Anna Dutkiewicz 2019-01-07 09:47:11
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2019-01-04 13:02:16
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2019-01-04 13:01:58
kalendarz polowań 03-06.01.2019 i 13.01.2019 Katarzyna Trybel 2019-01-03 13:53:15
ZARZA?DZENIE NR 20/7/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarza?dzenia nr 100/46/2012 z dnia 20.11.2012 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Konkursu na Nagrode? Roku ?Złoty Da?b? oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Anna Szymczyk 2019-01-03 10:45:35
DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DĘBNIE Anna Szymczyk 2019-01-02 13:38:48
POSTANOWIENIE KOMISARZA II w SZCZECINIE W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ Anna Szymczyk 2019-01-02 13:37:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA W SPRAWIE SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Anna Szymczyk 2019-01-02 13:30:02
Kierownictwo Urzędu Anna Szymczyk 2019-01-02 12:14:51
Dane teleadresowe Anna Szymczyk 2019-01-02 12:14:33
Uchwała nr III/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2025 Anna Szymczyk 2019-01-02 12:14:00
Dane teleadresowe Emilia Jenda 2019-01-02 10:50:42
Nabór na stanowisko SEKRETARZA GMINY Marzena Jarocka 2019-01-02 10:03:57
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DĘBNA w sprawie wyborów do Dębnowskiej Rady Seniorów, zarządzonych na dzień 16 stycznia 2019r. Anna Szymczyk 2019-01-02 10:02:42
ZARZA?DZENIE NR 15/7/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia w zarza?dzanie nieruchomos?ci niemieszkalnych na, kto?rych usytuowane sa? cmentarze gminne. Anna Szymczyk 2019-01-02 08:47:48
ZARZA?DZENIE NR 18/7/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zaste?pcy Burmistrza De?bna. Anna Szymczyk 2019-01-02 08:47:39
ZARZA?DZENIE NR 15/7/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia w zarza?dzanie nieruchomos?ci niemieszkalnych na, kto?rych usytuowane sa? cmentarze gminne. Anna Szymczyk 2019-01-02 08:46:58
ZARZĄDZENIE NR 14/6/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Dębna. Anna Szymczyk 2019-01-02 08:45:07
powołanie Zastępcy Burmistrza 31.12.2018r. Anna Szymczyk 2019-01-02 08:43:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Katarzyna Trybel 2019-01-02 07:18:28
Odwołanie Zastępcy Burmistrza Dębna 28.12.2018r. Anna Szymczyk 2019-01-02 07:03:32
Odwołanie Zastępcy Burmistrza Dębna 28.12.2018r. Anna Szymczyk 2019-01-02 07:02:01
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie myśliborskim w 2019 Anna Szymczyk 2019-01-02 06:28:54
Kierownictwo Urzędu Emilia Jenda 2018-12-31 10:17:55
NABÓR NA STANOWISKO d/s kultury i sportu Marzena Jarocka 2018-12-31 09:31:11
Kierownictwo Urzędu Emilia Jenda 2018-12-31 08:39:11
UCHWAŁA NR 14/6/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Dębna. - dokument usunięty Emilia Jenda 2018-12-31 08:15:18
UCHWAŁA NR 14/6/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Dębna. - dokument usunięty Anna Szymczyk 2018-12-28 12:05:55
UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatko?w, kto?re nie wygasaja? z upływem roku budz?etowego 2018 Anna Szymczyk 2018-12-27 14:35:32
UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. Anna Szymczyk 2018-12-27 14:34:59
UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2019 Anna Szymczyk 2018-12-27 14:34:34
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy De?bno na lata 2019-2023 Anna Szymczyk 2018-12-27 14:04:25
Nabór na stanowisko KIEROWNIKA WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU Marzena Jarocka 2018-12-27 12:20:57
Nabór na stanowisko KIEROWNIKA WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU Marzena Jarocka 2018-12-27 12:09:43
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-21 13:57:38
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-21 13:57:10
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-21 13:53:40
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-21 13:52:10
Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Agnieszka Ludynia 2018-12-21 13:51:26