herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa drogi śródpolnej Dolsk-Brzeźno 2007-06-06 20:57 -
Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007-06-05 14:42 -
Zagospodarowanie nowych terenów zieleni w Dębnie 2007-05-31 12:16 -
Budowa przyłącza gazowego do budynku USC 2007-05-31 12:12 -
Budowa linii kablowej oświetleniowej ul.Rubinowej i Złotej w Dębnie 2007-05-22 15:34 -
Budowa osadnika piasku i separatora do oczyszczania ścieków opadowych - wylot W-20 2007-05-08 12:57 -
Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z transportem 2007-04-20 15:17 -
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ul.Kosynierów 2007-04-20 15:15 -
Budowa wodociągu w ul.Włościańskiej i kanalizacji sanitarnej w ul.Pułaskiego 2007-03-29 14:17 -
Wykonanie remontu cząskowego dróg asfaltowych na terenie miasta Dębno 2007-03-26 15:29 -
Remont remizy OSP Cychry 2007-03-20 14:26 -
Budowa szatni przy boisku sportowym w Różańsku 2007-03-20 14:17 -
Budowa boiska sportowego przy SP w Dargomyślu 2007-03-20 13:04 -
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ul.Kosynierów 2007-03-19 15:05 -
Budowa parkingu przy D.O.K. w Dębnie 2007-03-15 13:49 -
Wykonanie remontu cząskowego dróg asfaltowych na terenie miasta Dębno 2007-03-12 11:33 -
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dębno na okres 01.03.2007-28.02.2009 2007-02-08 15:10 -
Budowa sali sportowo-rehabilitacyjnej przy SP1 w Dębnie 2007-01-31 15:38 -
Przebudowa nawierzchni ul.Parkowej i Jagiełły wraz z odwodnieniem w Dębnie 2007-01-29 14:10 -
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Grzybno, Piołunek i Dyszno PKP 2007-01-12 10:25 -
Udzielenie kredytu długoterminowego 2006-08-28 13:28 -