Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XLVI/278/2005


UCHWAŁA NR XLVI / 278 / 2005

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie:

zmiany budżetu i zmian w budżecie Miasta i Gminy Dębno na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami), Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

144 290

wg

załącznika Nr1

§ 2

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

147 790

wg

załącznika Nr 2

§ 3 Deficyt w kwocie 3.500 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) wynikający z

paragrafów 1 i 2 sfinansowany zostanie nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4 Wprowadza się zmiany w źródłach finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu 2005 roku w zakresie kredytów i pożyczek w następujący sposób:

wg uchwały budżetowej zmiana po zmianie

* kredyty - 2.300.000 /+/ 1.904.078 4.204.078

* pożyczki - 3.400.000 /-/ 1.904.078 1.495.922

razem - 5.700.000 5.700.000

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący RM w Dębnie

mgr Helena Sługocka

U Z A S A D N I E N I E :

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie umowy dofinansowania Nr17/DRŚ-I/19/3/05 ze środków FOGR z dnia 05.05.2005 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim na budowę dróg śródpolnych, wniosku dyrektora OSiR o wprowadzenie dochodów wypracowanych w jednostce i przeznaczenie ich na jej potrzeby, wniosku SP Cychry o przeznaczenie środków na potrzeby dziecięcego zespołu "Mali Cychrowiacy", sołectwa Grzymiradz o podziałe środków, wniosku kierownika GPiN o zmiany w planie środków będącym w dyspozycji wydziału, wniosku kierownika wydziału PiR po rozstrzygnięciach konkursu o dotacje na zadania publiczne oraz propozycją GDDKiA Oddział w Szczecinie na podpisanie porozumienia na wspólne finansowanie budowy sygnalizacji świetlenej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej Nr 23 na ulicy Mickiewicza w m.Dębno, wniosku kierownika Wydziału RI o dokonanie zmian w planie zadań inwestycyjnych w związku wynikłymi potrzebami , wniosku Kierownika Wydz.OKiS o zwiększenie puli dotacji na zadania do konkursu oraz w związku z niemożnością pozyskania pełnej kwoty planowane pożyczki w WFOŚ na realizację zadań inwestycyjnych ze względu na zmianę zasad udzielania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 19-07-2005 15:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2005 15:37