Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XLVI/279/2005


UCHWAŁA NR XLVI / 279 / 2005

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 31 maja 2005 roku

w sprawie : zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku - Prawo ochrony środowiska (DZ.U. Nr 62 poz.627 z 2001 roku ze zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala :

§ 1 Zwiększa się przychody "gminnego funduszu "o kwotę

-

15 314 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki "gminnego funduszu "o kwotę

-

15 314 zł

§ 3 Wprowadza się zmiany w „zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na 2005 rok zgodnie

z załącznikiem Nr 1 .

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno .

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLV//2005

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 maja 2005 roku

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Klasyfikacja budżetowa

Plan

Zmiana

Plan po zmianach

 

 

Dział

Rozdział

§

w zł.

w zł.

w zł.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

I.

Stan środków na początek roku

-

-

-

0

2 832,28

2 832,28

II.

Przychody razem

900

90011

-

72 900

15 314,02

88 214,02

z tego :

1) wpływy własne /opłaty za wycinkę drzew/

 

 

O69

14 900

15 314,02

30 214,02

2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

 

O69

58 000

 

58 000,00

3) inne - odsetki od środków na rachunku bankowym

 

 

 

 

 

0,00

III.

Środki dyspozycyjne

-

-

-

72 900

18 146,30

91 046,30

IV.

Wydatki ogółem

900

90011

-

72 900

15 314,02

88 214,02

w tym na:

1) edukacje ekologiczne oraz propagowanie działań proekologicznych z tego na :

900

90011

-

14 000

2 062,05

16 062,05

 

a)akcja „Sprzątamy świat”współorg.LOP

 

 

4210

2 000

 

2 000,00

 

b)konkurs „Pożary traw i lasów”

 

 

4210

500

 

500,00

 

c)konkursy i akcje ekologiczne w SP Nr 3

 

 

4210

1 000

1 884,52

2 884,52

 

d)Klub Ekologiczny w Różańsku

 

 

4210

1 000

 

1 000,00

 

e)konkursy w szkołach wiejskich SP Smolnica

 

 

4210

1 000

 

1 000,00

 

f)konkurs fotograficznywspółorg.LOP w Dębnie

 

 

4210

1 500

 

1 500,00

 

g)organizacja warsztatów ekologicznych

 

 

4210

1 500

 

1 500,00

 

h)konkursy w Przedszkolach

 

 

4210

500

 

500,00

 

i)konkurs w Gimnazjum w Dębnie

 

 

4210

1 000

177,53

1 177,53

 

j)Klub Ekologiczny we wsi Dyszno

 

 

4210

500

 

500,00

 

k)Klub Ekologiczny w SP Nr 1 w Dębnie

 

 

4210

500

 

500,00

 

l)Kło Krajoznawczo-Ekologiczne PTSM w Dębnie

 

 

4210

500

 

500,00

 

ł)Szkolny Klub Przyrodników SP w Sarbinowie

 

 

4210

500

 

500,00

 

m)Szkolny SP w Dargomyślu

 

 

4210

500

 

500,00

 

n)Koło LOP w Gimnazjum

 

 

4210

500

 

500,00

 

o)Koło LOP ZSR w Smolnicy

 

 

4210

500

 

500,00

 

p)Konkursy w SP-Nasza szkoła w Barnówku

 

 

4210

500

 

500,00

2)realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych , służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

900

90011

-

0

0,00

0,00

3)urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień , parków , z tego na :

900

90011

-

30 300

5 000,00

35 300,00

 

a/zagospodarowanie 2 wiejskich parków zabytkowych w Dysznie i w Warnicy

 

 

4300

2 500

0,00

2 500,00

 

b)nowe nasadzenia ( wg zatw.przez Burmistrza)

 

 

4210

7 000

5 000,00

12 000,00

 

c) pielęgnacja starodrzewu

 

 

4300

20000

0,00

20 000,00

 

d)ocena stanu drzew i plan nasadzeń

 

 

4300

800

0,00

800,00

4)inne cele służące ochronie środowiska w gminie :

900

90011

-

28 600

8 251,97

36 851,97

 

a)likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy

 

 

4300

15 000

3 251,97

18 251,97

 

b)dzierżawa pojemników oraz wywóz nieczystości z terenów wiejskich (19 wsi)

 

 

4300

10 000

5 000,00

15 000,00

 

c)wykonanie tablicy informacyjnej nad jeż. Lipowo

 

 

4300

1600

 

1 600,00

 

d)opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty związane z wykonaniem badań i inne

 

 

4300

2 000

 

2 000,00

V.

 

Stan środków na koniec roku

-

-

-

0

2 832,28

2 832,28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 19-07-2005 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2005 15:36