Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XX/135/2003


UCHWAŁA NR XX /135 /2003

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/20/2002 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie : ustalenia wykazu wydatków, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego 2002

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz art.130 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz.148 ze zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1 W załączniku Nr 1 do uchwały zmienionej uchwałą Nr.XII/82/2003 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2003 roku wprowadza się następujące zmiany: w pkt.1 dla zadania ”roboty melioracyjne na ogródkach działkowych” zmienia się ostateczny termin dokonania wydatków z 30.12.03r. na 31.05.04 r. dla części nie wydatkowanej kwoty 1 720,-zł.

Pkt. 1 po zmianach otrzymuje brzmienie:

Lp.

Klasyfikacja

Wyszczególnienie

Kwota

Ostateczny termin dokonania wydatków

1.

Dz.010

rozdz.01008

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

  • roboty melioracyjne na ogródkach

działkowych .

1 720

31 .05.2004 rok

§ 2 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE :

Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek kierownika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w związku z nie zakończeniem zadania w 2003 roku. Środki wydatkowane zostaną na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-01-2004 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2004 13:33