Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XXXIX z dnia 12.01.2005


Protokół z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia

12 stycznia 2005 roku.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz 12 .00 w sali posiedzeń UMiG w Dębnie.

Sesja zakończyła się o godz. 13.30

Obrady otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący RM Mieczysław Jacura.

Na wstępie przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Stwierdził, że na sali obecni byli: Burmistrz MiG , radni powiatowi, Sołtysi wsi, Kierownicy jednostek gminnych, mieszkańcy miasta.

Stwierdził, że na stan 21 radnych obecnych jest 20 radnych co stanowi 95,23% stanu ogólnego Rady. Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecny : Ryszard Święcicki

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1

Przedstawiam porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

  1. Wolne wnioski i zapytania.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2005 r.

  3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

  4. Sprawy różne.

  5. Zamknięcie sesji RM.

Czy są uwagi do porządku obrad?

Kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.

========================================

PKT 2 wolne wnioski i zapytania.

Radny J. Baranowicz - w ostatnich tygodniach w prasie ukazało się sporo artykułów na temat nowych przepisów dotyczących członków Rad Nadzorczych spółek komunalnych. Proszę więc o przedłożenie na najbliższej sesji Rady składów osobowych Rad Nadzorczych czy tez Komisji Rewizyjnej spółek komunalnych posiadanych uprawnień zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wysokości wynagrodzenia w poszczególnych spółkach.

Druga sprawa wniosek na jednym z wspólnych posiedzeń komisji przeprowadzić szkolenie z udziałem radców prawych na temat procedury rozpatrywania składanych przez radnych wniosków. Bardzo często składane wnioski traktowane są jako pytania, zbywana odpowiedź. Każdy wniosek powinien zgodnie z procedurą rozpatrywany. Czy prowadzony jest rejestr wniosków i sposób ich załatwiania. W ostatnim sprawozdaniu z działalności Rady za ubiegły rok nie dosłyszałem było to uwidocznione - ile wniosków i jak zostały załatwione. Zapytania, wnioski i interpelacje są jednym z najważniejszych pkt Rady i możliwością społeczeństwa obywatelskiego.

Załącznik stanowią wnioski nr 2

Radny B. Ircha - wniosek do Rady aby reaktywować, powołać, komisję ds. PEC. Powołanie jej było formalne ale odwołanie jej było nieformalne. Pani Przewodnicząca napisała mi, że komisja sama się rozwiązała kiedy rozwiązanie komisji musi nastąpić poprzez Radę. Chciałbym zwrócić się do Rady z uwagą że poszczególne wnioski, które są na komisjach wypracowywane one nie są realizowane, analizowane i rozpatrywane , brak na nie odpowiedzi. Na Komisji Rewizyjnej wypracowaliśmy kilka wniosków i nic się w tej materii nie dzieje. Uważam, że Rada tylko po trosze pracuje całościowo nie pracuje. Szczególnie Komisja Rewizyjna nie wywiązuje się ze swego obowiązku statutowego, nie ma właściwie żadnej kontroli. To co jest to kosmetyczne zabiegi aby coś tam zrobić i coś tam napisać, mnie to nie zadawala. Chce postawić wniosek aby rozwiązać i powołać Komisję Rewizyjną lub dokonać zmian i wprowadzić nowych ludzi, ponieważ to ciało, które w tej chwili jest wysoce impotentne. Chciałbym aby Rada zajęła stanowisko w tej sprawie.

Wnioski stanowią załącznik nr 3

Radny M. Komarowski - chciałbym nawiązać do wypowiedzi kolegi Bogdana - proponuję aby z komisją ds. PEC wstrzymać się do 18 stycznia , ponieważ będzie sprawa W Sądzie i będzie to decyzja ostateczna. Jeśli jest komisja to trzeba nadać jej kierunek działania. 18 stycznia rozstrzygnie się czy przetarg został unieważniony czy nie. Potem proponuję do tematu wrócić. Taka jest uwaga do mojego wniosku.

Radny S. Witkowski - chciałbym wrócić do oświetlenia ul. Kościuszki- przy Policji lampy są przekrzywione o 90° w bok - czy ktoś nad tym czuwa. Czy to jest zadanie nasze czy Energetyki. Druga sprawa chodzi o ul. Daszyńskiego podeprę się własnym wnioskiem o zakazie postoju zatrzymywania się na odcinku od banku do ul. Mickiewicza. Chodzi o to, że przepustowość tej ul. jest taka jak jest a zwiększyła się ilość samochodów. To wszystko wygląda jak postrach , jest problem i należy go rozwiązać. Autobus z Mickiewicza na Daszyńskiego nie może wjechać bo łuk jest mało wyprofilowany. Również sprawa usytuowania przystanku PKS koło byłej bomboniery. Kolizja byłaby tylko z jednym drzewem, droga jest wojewódzka ale Wydział Urzędu powinien tym się zająć. Brak chęci aby to zrobić. Odnośnie Placu Konstytucji- trzeci rok idzie jak lampy które są wzdłuż chodnika od parafii do przetworów stoją sobie a obok nowe , można je gdzieś przenieść. Czy można było kogoś zaprosić z władz i wyjaśnić sprawę tego placu i ruchu pojazdów do końca. Powiedzieć należy jasno że zrobić sami musimy obwodnicę i ciężkie pojazdy puszczać ul. Grunwadzką, Słowackiego i wtedy będziemy wiedzieć o co chodzi. Burmistrz Ostry zajmował się tą sprawą i cisza jest. Co dalej z tym wszystkim dlaczego tak długo trwa.

Radny B. Ircha - na ul. Hołdowniczej brak oświetlenia aż do Pługowej, również na ul. Kosynierów tam chodzą dzieci do szkół. Niektóre lamp[y nie czynne. Należy może rzadziej lampy zrobić ale zrobić i oświetlić te odcinki dróg gdzie dzieci idą do i ze szkół. To nie trzeba wielkich pieniędzy a jedynie zwykłe estetyczne, ludzkie podejście do sprawy. Proszę aby wziąć te maluchy pod uwagę bo to jest nasza nadzieja i przyszłość.

Wiceprzewodniczący - odczytał wnioski radnego J. Baranowicza - należy je przegłosować aby nadać im bieg.

Burmistrz - spokojnie myślę, że tutaj nie ma problemu. Odpowiem na pytanie i nie należy wzbudzać emocji. Te działania oczywiście były podejmowane i na najbliższej komisji informacja taka zostanie przedłożona. Co do szkolenia i procedur to ustali Przewodnicząca. Co do komisji ds. PEC rozwiązanie zaproponowane przez pana Komarowskiego byłoby najlepsze. Przedstawię sytuację w sprawie stawiany wniosków sesji czy zostały zrealizowane czy nie. Może tego nie widać ale generalnie ten rejestr jest są wypisane i stanowisko zajęte zrealizowane bądź niezrealizowane.

- 2-

Przewodnicząca RM - jest prowadzony rejestr wniosków. Co pewien czas pani Ewa wydrukowuje z poszczególnych komisji, które trafiają do Burmistrza , podobnie zapytania i interpelacje. Jeśli są osoby zewnątrz to odpowiedź idzie do nich bezpośrednio. Myślę, że wszystko odbywa się zgodnie z procedurą. Jeśli chodzi o sposób załatwienia to na zestawieniu jest to odnotowane.

Wiceprzewodniczący RM - dziękuję pani przewodnicząca rozumiem że na wspólnym posiedzeniu komisji takie szkolenie zostanie przeprowadzone.

==================================================

PKT 3 - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2005r.

Radny K. Witkowski - na wspólnym posiedzeniu komisji projekt uchwały był omawiany i uzyskał akceptację.

Radny S. Witkowski - odnośnie kwoty, która pozostaje. Chodzi o to, że w ciągu roku schodzi nam albo przetarg na niższa cenę - chodzi o to aby środki były dostosowane do inwestycji. Aby nie ponawiać nowych inwestycji ale uzupełniać te na które nam brakuje. Kwota która pozostaje z ul. Zielonej 100.000 zł była umieszczona tez w dziale inwestycji a nie dana do dyspozycji innym wydziałom.

Burmistrz MiG - jest pewna przeszkoda techniczna . Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy wstanie sprecyzować na którą inwestycję te 100.000 zł przesunąć bo jesteśmy w początku roku, natomiast w trakcie wykonywania budżetu nie możemy takich kwot umieścić w rezerwie ogólnej. Musimy operować wielkością deficytu. Nie mając możliwości wskazania na co musimy na pomniejszenie deficytu.

Radny S. Witkowski - niech ta kwota pozostanie w dziale inwestycji choćby za miesiąc czy za pół roku.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nrXXXIX/250/2005. Załącznik nr 4.

===================================================

PKT 4 - odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Kierownik A. Kornaś - jeśli są lampy poprzepalane to robimy w ramach konserwacji , ale jeśli są poprzekrzywiane to w ramach gwarancji wykonuje się. Czekamy na sygnały o przepalonych lampach i braku ich bo ja nie jestem sam wstanie sprawdzić gdzie są one spalone. Jeśli jest taki sygnał to zaraz problem zostaje usunięty. Lampy przy Pl. Konstytucji zapalają się latem a nie zimą bo nie ma liści na drzewach i jest widoczność dobra.

Kierownik A. Borowski - odnośnie przejęcia przez gminę Pl. Konstytucji - sprawa się komplikuje z uwagi na to, że Zarząd dróg Wojewódzkich nie jest wstanie udowodnić, że oni faktycznie sa władającym Placem Konstytucji automatycznie Zarząd Dróg Krajowych tez nie był właścicielem tego Placu. W tej chwili będziemy wstępować z wnioskiem do Wojewody aby ten Plac przekazano nam do komunalizacji.

Radny S. Witkowski - miał być wykonany objazd za biedronką na ul. Piasta.

  1. Kornaś - ja nie jestem władny zmusić Biedronki do wykonania inwestycji. Oni są właścicielami tego terenu i bez ich zgody nie można nawet znaku postawić drogowego.

- 3 -

Radny A. Dobropolski - ja stawiałem kiedyż wniosek o wyłączenie co 2 lampy na ul. Sportowej od ul. Gorzowskiej do Myśliborskiej. Czy zostało to wykonane. Prosiłbym aby na ul. Leśnej za

przejazdem kolejowym w kierunku STW połatać dziury w drodze. Jeśli chodzi o ul. Daszyńskiego na odcinku nieutwardzonej są tam takie dziury po kolana. Gdy deszcz pada wieczorem można nogi połamać. Prosiłbym aby tam wyrównać, zasypać. Tam dwie lampy są , brakuje jeszcze jednej.

Prezes PUK - wniosek pod rozwagę, że zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej działalność spółek ma być rozpatrywana w miesiącu kwietniu. Chce zauważyć, że miesiąc kwiecień jest wyjątkowym okresem przygotowań sprawozdań. To wszystko przeciąga się do maja czerwca. Do końca czerwca jest obowiązek przekazania sprawozdań do Sądu. Wnioskuję pod rozwagę czy z planowanych kwietniowych ocen spółek gminnych nie było by zasadne przesunięcie koniec maja początek czerwca przedłożenia informacji Radzie.

Wiceprzewodniczący RM - na sali obecni są przewodniczący komisji i podejmą stosowne zmiany w planie pracy.

Burmistrz MiG - coraz głośniejsza staje się sprawa fermy w Cychrach - w chwili obecnej Urząd Wojewódzki prowadzi postępowanie celem wydania operatu oddziałowywania na środowisko istniejącej już fermy w Cychrach. Komisja z UMiG wizytowała funkcjonowanie że tak powiem tej fermy i stwierdziła brak stosownych dokumentów i zwróciliśmy się do wojewody o sporządzenie stosownych dokumentacji. Obecny właściciel tej fermy zwrócił się o stosowne uzgodnienia. Te uzgodnienia Urząd Wojewódzki prowadzi. W starostwie i izbami rolniczymi , czyli z samorządem rolniczym. My w piątek też się z dokumentacją zapoznamy i Wydział GNiOŚ pojedzie do Szczecina zapoznać się i ewentualnie nanieść swoje uwagi. Sporo wzbudziło emocji fakt iż ten właściciel zwrócił się o uzgodnienia dla fermy na 10.800 szt. Nabył on tą nieruchomość od ARWSP 3 lat temu już istniejąca fermę, która miała pozwolenie i uzgodnienia na taką ilość sztuk. Uchwalaliśmy gminny program ochrony środowiska - tam zapisaliśmy ilość szt do 500 dla jeden fermy. Jeżeli będzie cokolwiek w tej sprawie do zrobienia to zagospodarowanie tej gnojowicy będziemy egzekwować i sygnalizować. Jest prośba do mieszkańców Cychr i Sołtysa aby z tym dokumentem po uchwaleniu zapoznać się aby wiedzieć jak spokojnie w tym towarzystwie żyć. Aby właściciel przestrzegał ustalone zasady. Generalnie co do dziur w drogach - mamy taką zimę jaka mamy i jest dużo wody opadowej i to się wybija. Na ul. Miłej w ramach posiadanych środków będziemy interweniować. Staramy się dziury łatać najlepiej jak umiemy. Wiemy, że na terenie miasta mamy 12 km dróg gruntowych gdzie odbywa się ruch i w ramach posiadanych środków staramy się utrzymać je w należytym stanie.

A. Kornaś - co do ul. Gorzowskiej są protesty mieszkańców, którzy chodzą tamtędy i jest ciemno.

Burmistrz MiG - są dwa spojrzenia tych co mieszkają i twierdzą, że jest ciemno i tych co nie mieszkają i twierdzą, że jest pewne marnotrawstwo. Poczekajmy do zmiany czasu i nie będzie wówczas kolizji interesu.

Radny M Wyszyński - mam pytanie do pana Burmistrza - co stoi na przeszkodzie aby budynek ARMiR w Dębnie przekazać dla tej instytucji. Jakie są przeszkody prawne.

Burmistrz MiG - ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi jedno, że do transakcji trzeba dwojga. Kierownik oddziału powiatowego ma swoje zdanie natomiast Dyrektor ARMiR w Szczecinie po wystąpieniu na sesji pana Rupentahala wystąpiłem ze stosownym zapytaniem do Dyrektora i do tej pory nie mam odpowiedzi. Pan Kierownik nie jest uprawniony do gospodarowania nieruchomościami. Dyrektor podejmuje takie decyzje i podpisuje wszelkie akty notarialne. Czekam na odpowiedź. Nie mogę w tej chwili wystawić na przetarg budynku i przepraszam nie zgodzę się z niektórymi opiniami , procedura jest taka dwa przetargi i negocjacje. Agencja w ten budynek zainwestowała jest umowa dzierżawy to w jaki sposób ja to wystawię na przetarg? .

- 4 -

Kierownik A. Borowski - nie ma co dodać bo pan Burmistrz wyjaśnił. Żeby ogłosić przetarg należy rozwiązać umowę użytkowania.

Burmistrz MiG stroną w tej sprawie jest Dyrektor w Szczecinie a nie pan Rupenthal.

Radny J. Baranowicz - oczywiście nawet nie Szczecin a Warszawa.

Burmistrz MiG - Warszawa musiałaby w budżecie zabezpieczyć środki.

Radny A. Dobropolski - ja nie stawiałem wniosku o wyłączenie wszystkich lamp na ul. Sportowej a mówiłem aby wyłączyć co drugą lampę. Tam psy i koty biegają.

Radny J. Baranowicz- do budynku Ajax - jak robiły inne gminy gdzie w zasadzie zmusiły tą instytucję do wykupienia budynku który został im wcześniej przyznany. Z tego co ja wiem to procedura jest taka - ani szczecin ani Warszawa nie podejmie decyzji o wykupie wszystkich obiektów jakie dzierżawią bo na to nie mają pieniędzy. Natomiast są samorządy które jakby przymusiły do wykupu tego obiektu aby był właściciel i wkładał pieniądze i utrzymywał budynek. Tam pieniądze się znajdywały , więc nie wiem czy musi być koniecznie przetarg. Jak robił Stargard Łobez. Czytałem w prasie, że na wniosek samorządu budynek został wykupiony i jest własnością agencji. Jak oni to robili. Oni nie mogą wystąpić z pismem bo nie mają na tyle środków aby wykupić. Jeśli gmina ich przymusza to wtedy znajdują się środki i kupują. I cała rzecz w tym jest.

Burmistrz MiG - ARMiR wykupił dwa budynki. W Dębnie nie spieszą się ponieważ mają tylko 100 zł czynszu. Nie zależy im aż tak , bo nie mają środków aby w całym województwie wykupić budynki. Robią to sukcesywnie. My z Wydziałem podchodzimy do tematu i rozpracowywujemy ścieżki prawne. Może o tym byśmy na komisji podyskutowali a nie na forum sesji. Decyzja leży na szczeblu wojewódzkim.

Wiceprzewodniczący RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej i dziękuję za udział.

=======================================================

Protokołowała

Wiceprzewodniczący RM

Ewa Bajkiewicz

Mieczysław Jacura

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 24-05-2005 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2005 12:50