Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2022, ogłoszenie z dnia 03.12.2021r. nr PiR.524.1.2022.RJI

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

                                                                                             

               Dębno, dn. 12.01.2022 r.

 

Burmistrz Dębna na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia   24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XLII/320/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2022 rok” ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych opublikowanego ogłoszeniem nr PiR.524.1.2020.RJI z dnia 03.12.2021 r.

 

Podane w ogłoszeniu konkursowym kwoty na realizację zadań publicznych były kwotami prognozowanymi i ich ostateczna wysokość  została określona w uchwale budżetowej Gminy Dębno na 2022 r.

OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Lp.

Nazwa stowarzyszenia/organizacji

Nazwa  zadania

Przyznana dotacja

1

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Ochrona i promocja zdrowia

 

4 000,00

2

Klub sportowy „Sokół” Różańsko

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

21 000,00

3

Miejski Klub Sportowy Dąb Dębno

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

320 000,00

4

Klub Sportowy Myśla Dargomyśl

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

30 000,00

5

Uczniowski Klub Sportowy Pomorzanin

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

30 000,00

6

Stowarzyszenie Maraton Dębno

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

350 000,00

7

Uczniowski Klub Sportowy Dragon

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

10 000,00

8

 

 

Uczniowski Klub Sportowy Dragon

 

 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert rozdział 2 zasady przeprowadzania konkursów § 7pkt 2 jeden podmiot może złożyć w danym konkursie na dane zadanie tylko jedną ofertę. W związku z powyższym oferent wycofał niniejszą ofertę z udziału w konkursie.

9

Stowarzyszenie Tenisa Stołowego w Dębnie

Upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu

7 000,00

10

Uczniowski Klub Sportowy Dębno

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

130 000,00

11

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dębnie

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

3 000,00

12

Polski związek Niewidomych

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2 700,00

13

Stowarzyszenie Pactum

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Oferta odrzucona ze względów formalnych. Oferent nie spełnił kryterium Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert §12 pkt 1 wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 10% kosztów zadania publicznego.

14

Stowarzyszenie IN CORDE

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

5 000,00

15

Stowarzyszenie Miłośników Dębna

Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania

12 000,00

16

Stowarzyszenie Pactum

Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Oferta odrzucona ze względów formalnych. Oferent nie spełnił kryterium Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert §12 pkt 1 wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 10% kosztów zadania publicznego.

17

 

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”

Podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Jarmuszka-Izak 12-01-2022 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2022
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2022 11:29