Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 93/60/2003


ZARZĄDZENIE NR 93/60/2003

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 12 grudnia 2003 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu

Miasta i Gminy Dębno oraz plan finansowego zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych ustawami na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami ), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/129/2003 z dnia 11.12 2003 roku , według :

  • załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,

  • załącznika nr 2 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie ,

  • załącznika nr 3 dla Warsztat Terapii Zajęciowej Dębnie ,

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XIX/129/2003 z dnia 11.12. 2003 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza nr 93/60/2003 z dnia 12 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

308 745

1.

600

Transport i łączność

-

214 510

60016

Drogi publiczne gminne

-

214 510

6294

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związkow powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

-

214 510

*dofinansowanie z programu PAOW

-

214 510

2.

853

Opieka społeczna

-

94 235

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

30 306

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

30 306

85378

Usuwanie skutków klęsk żywiolowych

-

58 929

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

58 929

85395

Pozostała działalność

-

5 000

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

5 000

* dożywianie dzieci

II.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

423 385

1.

600

Transport i łączność

-

75 500

60016

Drogi publiczne gminne

-

75 500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

75 500

IKI/013/2003

* budowa chodników na wsiach

-

75 500

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

97 300

70095

Pozostała dzialalność

-

97 300

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

97 300

IKI/038/2003

* elewacje budynków komunalnych

-

97 300

3.

710

Działalność usługowa

-

45 900

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

-

23 600

4300

Zakup usług pozostałych

-

23 600

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

-

22 300

4300

Zakup usług pozostałych

-

22 300

BN-001

Opracowania geodezyjne do planów zagospodarowania przestrzennego

-

22 300

]

4.

750

Administracja publiczna

-

8 053

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

1 500

4420

Podróże służbowe zagraniczne

-

1 500

75047

Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

-

6 553

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

-

6 553

5.

801

Oświata i wychowanie

-

130 540

80110

Gimnazja

-

130 540

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

130 540

IKI/040/2003

* budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Smolnicy

-

130 540

6.

853

Opieka społeczna

-

44 732

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

44 732

3110

Świadczenia społeczne

-

44732

*środki własne budżetu

7.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

10 000

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

-

10 000

6620

Dotacje przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-

10 000

 

 

8.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

11 360

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

7 360

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

7 360

IKI/005/2003

* doprowadzenie wody ul.Kostrzyńska

-

3 000

IKI/023/2003

* kanalizacja sanitarna przy ul.Kosynierów

-

4 360

90095

Pozostała działalność

-

4 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

4 000

 

*prowizja od oplaty targowej

-

4 000

 

 

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

690 169

1.

600

Transport i łączność

-

655 903

60016

Drogi publiczne gminne

-

655 903

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

441 393

IKI/041/2003

* budowa ścieżki rowerowej do j.Duszatyń

-

1 600

IKI/00/2003

* budowa nawierzchni ul.Pługowa - udział własny

-

439 793

6054

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

214 510

IKI/00/2003

* budowa nawierzchni ul.Pługowa - finansowanie z PAOW

-

214 510

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

2 300

70095

Pozostała dzialalność

-

2 300

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

1 200

* nagrody dla społecznej komisji mieszkaniowej

-

1 200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

1 100

IKI/033/2003

* adaptacja "hotelu pielęgniarek " na mieszkania

-

1 100

 

 

3.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

1 660

70095

Pozostała dzialalność

-

1 660

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 660

 

* monitoring

-

1 660

 

 

4.

853

Opieka społeczna

-

30 306

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

30 306

3110

Świadczenia społeczne

-

30 306

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza nr 93/60/2003 z dnia 12 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OPS DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

300

1.

853

Opieka społeczna

-

300

85395

Pozostała dzialalność

-

300

4300

Zakup usług pozostałych

-

300

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

78 961

1.

853

Opieka społeczna

-

78 961

85378

Usuwanie skutków klęsk żywiolowych

-

58 929

3110

Świadczenia społeczne

-

58 929

85395

Pozostała dzialalność

-

20 032

3110

Świadczenia społeczne

-

19 732

 

* na dożywianie uczniów z dotacji

-

5 000

 

* na dożywianie uczniów ze środków własnych

-

14 732

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

300

Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr 93/60/2003 z dnia 12 grudnia 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - WTZ DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

1 800

1.

853

Opieka społeczna

-

1 800

85395

Pozostała dzialalność

-

1 800

4110

Składki na ubezpieczenia spoleczne

-

1 700

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

100

 

 

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

31 800

1.

853

Opieka społeczna

-

31 800

85395

Pozostała dzialalność

-

31 800

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

1 800

4300

Zakup pozostałych usług

-

2 500

4430

Różne opłaty i składki

-

2 000

4470

Cło

-

25 500

Załącznik nr 4 do Zarzadzenia Burmistrza nr 93/60/2003 z dnia 12 grudnia 2003 roku

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE

USTAWAMI NA 2003 ROK

DYSPONENT - WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

58 929

1.

853

Opieka społeczna

-

58 929

85378

Usuwanie skutków klęsk żywiolowych

-

58 929

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

58 929

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

-

58 929

1.

853

Opieka społeczna

-

58 929

85378

Usuwanie skutków klęsk żywiolowych

-

58 929

3110

Świadczenia społeczne

-

58 929

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 17-12-2003 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2003 12:47