herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

ZARZA?DZENIE NR 101/32/2018 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 10 paz?dziernika 2018 r. w sprawie uchylenia w cze?s?ci Zarza?dzenia Burmistrza De?bna nr 98/30/2018 z dnia 28 wrzes?nia 2018 roku w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2018 rok