Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXI/205/2004


UCHWAŁA NR XXXI /205/2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 21 lipca 2004 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Dębno

na lata 2004- 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1. Zmienia się nakłady finansowe na zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zmiany o których mowa w § 1 to zwiększenie nakładów finansowych

o łączną kwotę - 462 642 zł z tego:

* w roku 2004 - zmniejszenia - 137 358 zł w tym zmniejszenie - 260 055 zł

zwiększenia - 122 697 zł

* w roku 2005 - zwiększenia - 600 000 zł

§ 3. Przyjmuje się skorygowany Wieloletni Plan Finansowy Miasta i Gminy Dębno wg załącznika Nr.2 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE:

W związku ze zwiększeniem kosztów niekwalifikowanych (przyłącza kanalizacyjne) dokonuje się zmiany w WPI na zadaniu „kanalizacja terenów wiejskich” pozostałe zmiany wynikają ze zmiany budżetu.

Załącznik nr 1

do UchwałyNr XXXI/205/2004 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 21 lipca 2004 roku

Dziedzina:Ochrona Środowiska

1. Zadanie:Kanalizacja terenów wiejskich ze wskazaniem Dargomyśl, Bogusław, Różańsko wraz z oczyszczalnią ścieków

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

 

 

 

 

2004

200 000

0

200 000

 

 

 

 

2005

1 600 000

600 000

2 200 000

 

 

 

 

Razem

1 800 000

600 000

2 400 000

Całkowity koszt zadania wynosi 7 350 000,-zł.

Zabezpieczona kwota łącznie 2 400 000 na lata 2004- 2005 stanowi udział środków własnych gminy.

Dziedzina: Transport

1. Zadanie: Remonty nawierzchni asfaltowych

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

 

 

 

 

2004

100 000

30 000

130 000

 

 

 

 

2005

1 025 000

0

1 025 000

 

 

 

 

Razem

1 125 000

30 000

1 155 000

Zmiana wynika z Uchwały NrXXXI/206/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 21 lipca 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Dziedzina: Oświata i wychowanie

1. Zadanie: Inwestycje w placówkach oświatowych

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

813 000

60 642

873 642

Zmiana wynika z Uchwały NrXXXI/206/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 21 lipca 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Dziedzina: Kultura fizyczna i sport

1. Zadanie: Budowa zielonych parkingów leśnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie gminy

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

260 055

-260 055

0

Zmiana wynika z Uchwały NrXXXI/206/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 21 lipca 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Dziedzina: Gospodarka przestrzenna, mieszkaniowa i gospodarowanie mieniem

1. Zadanie: Modernizacja oświetlenia ul.Kościuszki

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

80 000

32 055

112 055

Zmiana wynika z Uchwały NrXXXI/206/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 21 lipca 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-08-2004 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2004 12:10