Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXX/201/2004


UCHWAŁA NR XXX/201/2004.

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie odrzucenia wezwania Pana Ireneusza Orlickiego do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku; Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2002 roku; Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003 roku) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Odmawia się zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXIII/155/2004 z dnia 26 lutego
2004 r. w związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa skierowanym przez Kancelarię Radców Prawnych s.c. E. Jaśkiewicz i D. Stępkowski ul. Jagielończyka 6, 66-400 Gorzów Wlkp. działającą w imieniu Pana Ireneusza Orlickiego zamieszkałego przy ul. Profesorskiej 2,
66-004 Racula, złożone w dniu 05.04.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 17.05.2004 r., dotyczącym naruszenia prawa przez Rade Miejską w Dębnie Uchwałą nr XXIII/155/2004 z dnia 26 lutego
2004 r. dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych: 551/17 i 561/4 położonych przy ul. Kostrzyńskiej i Dargomyskiej w mieście Dębno

§2

  1. Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia wezwania:

Rada Miejska po przeanalizowaniu materiałów dotyczących uchwały wymienionej § 1 uważa wezwanie za nieuzasadnione, ponieważ lokalizacja na działkach nr 551/17 i 561/4 położonych w Dębnie przy ul. Kostrzyńskiej i Dargomyskiej stacji paliw zgodnie z prognozą skutków wpływu na środowisko nie wywrze negatywnego wpływu inwestycji na środowisko jak również na działki sąsiednie.

W uchwalonym planie miejscowym wprowadzono obowiązek obsadzenia od strony działek sąsiednich pasa zieleni o charakterze izolacyjnym o szerokości 5 m., jak również został określone ograniczenie uciążliwości do granic terenu objętego planem, co przyszły inwestor będzie musiał wykazać przy występowaniu o pozwolenie na budowę.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-08-2004 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2004 12:08