Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXX/193/2004


UCHWAŁA Nr XXX / 193 / 2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie : uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dębno na lata 2004-2008 z perspektywą na lata 2009-2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U Nr 142 , poz. 1591 z 2001r. , Dz.U .Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558,.Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz.1271,.Nr 214, poz.1806 z 2002 r , Dz.U .Nr 80, poz.717 Nr 162, poz.1568 z 2003 r .) w związku art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm: DZ. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464) Rada Miejska uchwala , co następuje :

§ 1

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dębno na lata 2004-2008 z perspektywą na lata 2009-2012

§ 2

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Str. 2

Uzasadnienie :

Obowiązująca od 1 października 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek opracowania gminnego programu ochrony środowiska. Obowiązek ten jest przesłanką dla utworzenia opracowania pn. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dębno na lata 2004-2008 z perspektywą na lata 2009-2012 (art. 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska , Dz. U.Nr 62, poz. 627).

Opracowanie programu zostało przygotowane przez Spółkę ABRYS Technika z siedzibą w Poznaniu na podstawie umowy zawartej w dniu 24.02.2004r.

Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dębno, prezentujący szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska. Dokument informuje o stanie środowiska w gminie i podejmowanych działaniach zmierzających do jego poprawy. Program ten oprócz promocji walorów przyrodniczych ma za zadanie promować gminę, której elementem strategii rozwoju gospodarczego jest ochrona środowiska. Gminny program ochrony środowiska został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne a także „wytyczne sporządzenia programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-08-2004 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2004 12:04