Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXIX/191/2004


UCHWAŁA NR XXIX /191 /2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 21 czerwca 2004 rok

w sprawie zmiany Uchwały NrXXI/149/2004 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29

stycznia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2004

rok w części dotyczącej załącznika Nr12 i Nr13

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 12 do uchwały zmienionym uchwałą Nr XXVI/180/2004 z dnia 03 maja 2004 roku wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach z uszczegółowieniem poprzez wskazanie zadania „Kanalizacja sanitarna wsi Oborzany” w ogólnej kwocie nakładów na 2004 rok.

§ 2. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 13 w zakresie wielkości nakładów inwestycyjnych na rok 2004

§ 4. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

U Z A S A D N I E N I E :

W związku ze zmianą kosztu inwestycji po przetargu i wprowadzonymi zmianami do budżetu dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 i Nr 13 do uchwały budżetowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/191/2004

Rady Miejskiej

z dnia 21 czerwca 2004

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 14-07-2004 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2004 11:58