Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXIX/190/2004


UCHWAŁA NR XXIX / 190/ 2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 21 czerwca 2004 roku

w sprawie:

zmiany budżetu i zmian w budżecie Miasta i Gminy Dębno na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) , Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

Dział

w złotych

rodział

paragraf

§ 1.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

664 877

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

664 877

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

664 877

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

-

664 877

-dofinansowanie z programu SAPARD

-

664 877

wg uchwały budżetowej - 664 877

zmniejszenie - 664 877

po zmianach - 0

§ 2.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

714 729

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

664 877

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

664 877

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

664 877

RiI/009/2004

* kanalizacja sanitarna w Oborzanach - środki z programu SAPARD

-

664 877

 

wg uchwały budżetowej - 664 877

 

 

zmniejszenie - 664 877

 

 

po zmianach - 0

 

2.

758

Różne rozliczenia

-

21 903

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

21 903

4810

Rezerwy

-

21 903

* rezerwa ogólna

-

21903

3.

852

Pomoc społeczna

-

27 949

85215

Dodatki mieszkaniowe

-

27 949

3110

Świadczenia społeczne

-

27 949

 

§ 3.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

3 524

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

3 524

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

3 524

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

3 524

RiI/009/2004

* kanalizacja sanitarna w Oborzanach - środki własne

-

3 524

 

wg uchwały budżetowej - 760 000

 

zwiększenie - 3 524

 

po zmianach - 763 524

 

§ 4. Nadwyżkę w kwocie 46.328,-zł. Słownie :(czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych) wynikający z §§ 1,2,3 przeznacza się na pomniejszenie deficytu.

pożyczki i kredyty wg uchwały budżetowej - 1 538 355

zmniejszenie - 46 328

kredyty i pożyczki po zmianach - 1 492 027

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

U Z A S A D N I E N I E :

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Wydz.RiI w związku z informacją z Biura SAPARD o przyznaniu dotacji i konieczności dostarczenia dokumentów do wniosku o dotacje między innymi kopii uchwały budżetowej określającej środki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 14-07-2004 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2004 11:58