Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/189/2004


UCHWAŁA NR XXVIII /189/2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Dębno na lata 2004- 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1. Zmienia się nakłady finansowe na zadaniach inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr.1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zmiany o których mowa w § 1 to zwiększenie nakładów finansowych o łączną kwotę -

- 3 410 389 zł z tego:

* w roku 2004 - 1 847 389 zł w tym zmniejszenie - 245 000 zł

zwiększenia - 2 092 389 zł

* w roku 2005 - 1 663 000 zł w tym zmniejszenie - 472 000 zł

zwiększenia - 2 135 000 zł

  • w roku 2006 zmniejszenie nakładów o kwotę - 100 000 zł

§ 3. Przyjmuje się skorygowany Wieloletni Plan Finansowy Miasta i Gminy Dębno wg załącznika nr.2

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE:

W związku z faktem ,że Miasto i Gmina Dębno planuje złożenie wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na zadania: *Kanalizacja terenów wiejskich - Różańsko, Dargomyśl, Bogusław, *Modernizacja I bioxybloku oczyszczalni ścieków, *Remonty nawierzchni asfaltowych, *Tworzenie centrów animacji środowisk wiejskich, powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia wymaganego udziału własnego gminy, ponadto wprowadzono zmiany wynikające z Uchwał Rady w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Załącznik nr 1

do UchwałyNr XXVIII/189/2004 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 maja 2004 roku

Dziedzina: Ochrona Środowiska

1. Zadanie: Kanalizacja terenów wiejskich ze wskazaniem Różańsko, Dargomyśl, Bogusław

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

 

 

 

 

2004

-------------

200 000

200 000

 

 

 

 

2005

340 000

1 260 000

1 600 000

 

 

 

 

Razem

340 000

1 460 000

1 800 000

Całkowity koszt zadania wynosi 6 800 000,-zł.

Zabezpieczona kwota łącznie 1 800 000 na lata 2004- 2005 stanowi udział środków własnych gminy w tym 1 260 000 zł planowana pożyczka z WFOŚiGW.

Pozostałą kwotę tj. 5 000 000 zł. stanowić ma pomoc finansowa z funduszy strukturalnych, środki pozyskane z funduszy zostaną wprowadzone do WPI i WPF po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez dysponentów.

2. Zadanie: Modernizacja I bioxybloku na oczyszczalni ścieków w Dębnie

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

 

 

 

 

2004

70 000

100 000

170 000

 

 

 

 

2005

740 000

/-/ 242 000

498 000

 

 

 

 

Razem

810 000

/-/ 142 000

668 000

Całkowity koszt zadania wynosi 2 670 000,-zł.

Zabezpieczona kwota łącznie 668 000 na lata 2004- 2005 stanowi udział środków własnych gminy.Pozostałą kwotę tj. 2 002 000 zł. stanowić ma pomoc finansowa z funduszy strukturalnych, środki pozyskane z funduszy zostaną wprowadzone do WPI i WPF po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez dysponentów.

3. Zadanie: Kanalizacja sanitarna w ulicy Miłej

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

250 000

/-/70 000

180 000

Zmiana wynika z Uchwały NrXXVII/182/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 19 maja 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

4. Zadanie: Kanalizacja sanitarna w ulicy Złotej zmiana na Budowa oświetlenia ulicznego-ul.Złota

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

40 000

---------------

40 000

Zmiana wynika z Uchwały NrXXVII/182/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 19 maja 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Dziedzina: Transport

1. Zadanie: Remonty nawierzchni asfaltowych

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

 

 

 

 

2004

100 000

----------------

100 000

 

 

 

 

2005

200 000

825 000

1 025 000

 

 

 

 

Razem

300 000

825 000

1 125 000

Całkowity koszt zadania wynosi 4 500 000,-zł.

Zabezpieczona kwota łącznie 1 125 000 na lata 2004- 2005 stanowi udział środków własnych gminy. Pozostałą kwotę tj. 3 375 000 zł. stanowić ma pomoc finansowa z funduszy strukturalnych, środki pozyskane z funduszy zostaną wprowadzone do WPI i WPF po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez dysponentów.

2. Zadanie: Modernizacja ul.Małej

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2005

80 000

/-/ 80 000

-------------

Realizacja zadania objęta zadaniem ”Remonty nawierzchni asfaltowych”

3. Zadanie: Budowa dróg śródpolnych

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

80 000

80 372

160 372

Zmiana wynika z Uchwały NrXXV/172/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

3. Zadanie: Budowa nawierzchni ulic na „osiedlu Siewna”

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

50 000

110 000

160 000

Zmiana wynika z Uchwały NrXXVII/182/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 19 maja 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Dziedzina: Kultura i sztuka oraz ochrona zabytków

1. Zadanie: Tworzenie centrów animacji środowisk wiejskich

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2005

------------

50 000

50 000

Zakres rzeczowy i finansowy zadania w trakcie opracowywania. Zabezpieczona kwota 50 000 na 2005 rok stanowi udział środków własnych gminy.

2. Zadanie: Modernizacja elewacji DOK

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

 

 

 

 

2005

150 000

/-/150 000

---------

 

 

 

 

2006

100 000

/-/100 000

---------

 

 

 

 

Razem

250 000

/-/250 000

---------

Realizacja zadania objęta zadaniem” Centrum Wspierania Biznesu”

3. Zadanie: Centrum Wspierania Biznesu

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

287 140

1 125 017

1 412 157

Zmiana wynika z Uchwały NrXXVII/182/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 19 maja 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

4. Zadanie: Remonty DOK

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

30 000

/-/30 000

------------

Zmiana wynika z Uchwały NrXXVII/182/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 19 maja 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

5. Zadanie: Modernizacja infrastruktury w otoczeniu DOK - szatnie

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

25 000

/-/25 000

------------

Zmiana wynika z Uchwały NrXXVII/182/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 19 maja 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Dziedzina: Oświata i wychowanie

1. Zadanie: Inwestycje w placówkach oświatowych

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

466 000

347 000

813 000

Zmiana wynika z Uchwały NrXXV/172/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Dziedzina: Kultura fizyczna i sport

1. Zadanie: Budowa zielonych parkingów leśnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie gminy

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

130 055

130 000

260 055

Zmiana wynika z Uchwały NrXXVI/179/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 03 maja 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok.

Dziedzina: Gospodarka przestrzenna, mieszkaniowa i gospodarowanie mieniem

1. Zadanie: Budynek socjalny- kupno i remont zmiana na Budowa budynku socjalnego

( zakres na 2004rok-opracowanie dokumentacji)

Rok

wg WPI

Zmiany

Po zmianach

2004

200 000

/-/120 000

80 000

Zmiana wynika z Uchwały NrXXVII/182/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 19 maja 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 14-07-2004 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2004 11:57