herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 145/39/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych na terenie miasta i gminy Dębno. 2018-01-03 08:07
ZARZĄDZENIE NR 144/39/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych, na których usytuowane są cmentarze gminne. 2018-01-03 08:07
ZARZĄDZENIE NR 143/38/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania składu Komisji Oceniającej, oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. 2017-12-22 07:01
ZARZĄDZENIE NR 142/38/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-12-22 06:59
ZARZĄDZENIE NR 141/38/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego 2017-12-22 06:59
ZARZĄDZENIE NR 140/37/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-12-15 09:49
ZARZĄDZENIE NR 139/37/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok. 2017-12-15 09:48
ZARZA?DZENIE NR 138/37/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarza?dzenia nr 137/36/2017 z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie powto?rzenia głosowania nad Budz?etem Obywatelskim De?bna na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Budz?etu Obywatelskiego na rok 2018. 2017-12-11 12:50
ZARZA?DZENIE NR 137/36/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powto?rzenia głosowania nad Budz?etem Obywatelskim De?bna na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Budz?etu Obywatelskiego na rok 2018. 2017-12-08 07:31
ZARZĄDZENIE NR 136/36/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego. 2017-12-07 06:47