herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 135/35/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie unieważnienia głosowania nad Budżetem Obywatelskim Dębna na rok 2018 2017-12-05 13:31
ZARZĄDZENIE NR 134/35/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-12-05 13:32
ZARZA?DZENIE NR 132/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarza?dzenia nr 87/24/2017 Burmistrza De?bna z 22 sierpnia 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym 2017-12-04 08:53
ZARZA?DZENIE NR 131/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym 2017-12-04 08:52
ZARZA?DZENIE NR 130/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci zabudowanych przeznaczonych do sprzedaz?y w drodze przetargu 2017-12-04 08:51
ZARZA?DZENIE NR 129/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania rokowan? na zbycie nieruchomos?ci 2017-12-04 08:51
ZARZA?DZENIE NR 128/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wykupu prawa własnos?ci zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji grunto?w numerem 333/2 o powierzchni 0,0057 ha połoz?onej w obre?bie 00001 Warnice gm. De?bno 2017-12-04 08:50
ZARZA?DZENIE NR 127/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci zabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze bezprzetargowej 2017-12-04 08:49
ZARZA?DZENIE NR 126/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze przetargowej 2017-12-04 08:48
ZARZA?DZENIE NR 125/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci zabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze bezprzetargowej 2017-12-04 08:47
ZARZĄDZENIE NR 124/35/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-12-01 11:38
ZARZA?DZENIE NR 123/34/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyje?cia regulaminu przeprowadzania otwartych konkurso?w ofert na realizacje? zadan? publicznych w Gminie De?bno. 2017-11-27 13:02
ZARZA?DZENIE NR 122/34/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budz?etu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na 2017r. 2017-11-24 12:18
ZARZĄDZENIE NR 121/34/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na terenie Gminy Dębno 2017-11-24 12:18
ZARZĄDZENIE NR 120/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej i sieci sanitarnej ul. Kolejowa, Usługowa i Leśna 2017-11-24 12:19
ZARZĄDZENIE NR 119/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komitetu obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległosci przez Polskę 2017-11-24 12:19
ZARZĄDZENIE NR 118/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-11-13 09:33
ZARZĄDZENIE NR 117/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-11-13 09:32
ZARZĄDZENIE NR 116/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 2017-11-13 09:31
ZARZĄDZENIE NR 115/33/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości 2017-11-13 09:30