herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 114/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyłączenia ze sprzedaży budynków mieszkalnych,lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębno. 2017-11-06 06:55
ZARZĄDZENIE NR 113/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-11-06 06:54
ZARZA?DZENIE NR 112/32/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 paz?dziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2017 rok. 2017-11-06 06:53
Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 111/32/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przysługującej na dziecko w niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Dębno 2017-11-06 06:52
Zarządzenie nr 110/32/2017 Burmistrza Dębna z dnia 30.10.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązwyania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkamnii w Gminie Dębno na 2018 rok 2017-10-30 12:29
ZARZĄDZENIE NR 109/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2017-11-06 06:56
ZARZĄDZENIE NR 108/32/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów działką nr 878/6 położonej w Dębnie przy ul. Słowackiego 26 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 2017-11-06 06:57
ZARZĄDZENIE NR 107/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przyjęcia polityki przetwarzania danych osobowych do realizacji projektów w zakresie edukacji. 2017-11-06 06:57
ZARZĄDZENIE NR 106/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno. 2017-11-06 06:58
ZARZĄDZENIE NR 105/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-11-06 06:59
ZARZĄDZENIE NR 104/31/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-11-06 07:00