herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 95/25/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-09-11 09:01
ZARZA?DZENIE NR 94/25/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej dla Dorosłych 2017-08-31 06:37
ZARZA?DZENIE NR 93/25/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zaste?puja?cego dyrektora Gimnazjum Publicznego dla Dorosłych w De?bnie 2017-08-30 08:32
ZARZA?DZENIE NR 92/25/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy 2017-08-29 11:04
ZARZA?DZENIE NR 91/25/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy, 74-400 De?bno, Smolnica 20. 2017-08-29 11:03
ZARZĄDZENIE NR 90/24/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoła Podstawowej w Dargomyślu 2017-08-23 14:13
ZARZĄDZENIE NR 89/24/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-08-23 14:13
ZARZĄDZENIE NR 88/24/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 2017-08-23 14:12
ZARZA?DZENIE NR 87/24/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym 2017-08-23 14:12
ZARZA?DZENIE NR 86/24/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym 2017-08-23 14:11
ZARZA?DZENIE NR 85/24/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wykupu prawa własnos?ci działki oznaczonej w ewidencji grunto?w numerem 82/2 o powierzchni 0,0144 ha połoz?onej w obre?bie 0004, De?bno 4 przy ul. Juranda 2017-08-23 12:00
ZARZA?DZENIE NR 84/24/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Arkadego Fiedlera w De?bnie 2017-08-22 13:39
ZARZA?DZENIE NR 83/24/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w De?bnie 2017-08-22 13:38
ZARZA?DZENIE NR 82/24/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadan? i trybu pracy. 2017-08-22 13:36