Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DĘBNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DĘBNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 46 ust. 1, art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 zez mianami) oraz uchwały nr XVIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 czerwca do 11 lipca 2017r. w Urzędzie Miejskim przy ul. Piłsudskiego 5 w Dębnie, w pokoju nr 25, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się 5 lipca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Dębnie o godz. o godz. 1300 w sali nr 5 (sala posiedzeń).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust 1 pkt. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie lub w postaci elektronicznej do Burmistrza Dębna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urzędu Miejskiego w Dębnie, J. Piłsudskiego 5, 74 - 400 Dębno lub e-mail: umig@debno.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2017r.

 

Burmistrz Dębna

mgr inż. Piotr Downar

 

 

Nasz znak: GPiK.6721.2.14.2015.TJ Dębno, dnia 9 czerwca 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Jarema 09-06-2017 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 09-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Jarema 09-06-2017 11:16