herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 68/20/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/7/2017 z dnia 9 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-07-04 08:32
ZARZĄDZENIE NR 67/20/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2017-2025 2017-07-06 10:14
ZARZĄDZENIE NR 66/20/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok 2017-07-06 10:13
ZARZĄDZENIE NR 65/20/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok. 2017-07-04 08:32
ZARZĄDZENIE NR 64/20/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wykupu prawa własności lokalu położonego w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 8a/9 wraz z udziałem 0,021 w częściach wspólnych oraz działce oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów nr 21/4 obręb 4 miasta Dębno 2017-07-04 08:31
ZARZĄDZENIE NR 63/20/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 2017-07-04 08:29
ZARZĄDZENIE NR 62/19/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przedstawicieli Gminy Dębno w Radzie Nadzorczej Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. 2017-06-27 08:37
ZARZĄDZENIE NR 61/19/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy 2017-06-22 11:30
ZARZĄDZENIE NR 60/19/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie weryfikacji wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. z siedzibą w Dębnie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2017-06-22 11:31
ZARZĄDZENIE NR 59/19/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-06-27 08:39
ZARZĄDZENIE NR 57/18/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno. 2017-06-21 06:43
ZARZA?DZENIE NR 56/18/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkan?cami Gminy De?bno w sprawie regulaminu Budz?etu Obywatelskiego na rok 2018 2017-06-07 15:02