Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXI/150/2004


UCHWAŁA NR XXI / 150 / 2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie : uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Dębno na

lata 2004 -2008

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr142 poz.1591, zm. z 2002r. Dz.U. 23 poz.220, Dz.U.62 poz.558, Dz.U.113 poz.984 , Dz.U. 214 poz.1806 i z 2003r., Dz.U.80 poz.717 , Dz.U. 162 poz.1568) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1 Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Dębna na lata2004 - 2008 zgodnie z wykazem zadań stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Ustala się podział zadań na jednostki realizujące inwestycje w latach 2004 - 2008 zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

§ 3 Wielkość środków dostępnych na realizację inwestycji w programie oszacowano w Wieloletnim Planie Finansowym Miasta i Gminy Dębno na lata 2004 - 2008 , stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 4 W kolejnych latach realizacji Programu będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących : potrzeb rzeczowych , zasobów środków finansowych , zmian harmonogramu realizacji inwestycji itp.

§ 5 Traci moc uchwała Uchwała Nr V / 26 / 2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 stycznia 2003 r., zmieniona Uchwałą Nr VII / 47 / 2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 marca 2003 r.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2004 r.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Dębnie

Mieczysław Jacura

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-03-2004 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2004 12:20